Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 9 và bãi bỏ điểm a khoản 5 Điều 9 của Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định 3318/QĐ-ĐHHP ngày 06/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng

Tệp tin đính kèm
Bình luận
Đăng ký / Đăng nhậpđể gửi bình luận
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên