Sứ mạng - Tầm nhìn và Giá trị

Giới thiệu thông tin sứ mạng, tầm nhìn và giá trị

Đơn vị tiền thân của Trường Đại học Hải Phòng được thành lập từ năm 1959. Ngày 20/4/2000, Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng được thành lập theo Quyết định số 48/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sáp nhập bốn đơn vị giáo dục, đào tạo của thành phố Hải Phòng (Trường Cao đẳng Sư phạm Hải Phòng, Trường Đại học Tại chức, Trường Cán bộ quản lý giáo dục và bồi dưỡng giáo viên, Trung tâm Ngoại ngữ Hải Phòng. Ngày 09/4/2004, Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng được đổi tên thành Trường Đại học Hải Phòng theo Quyết định số 60/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sứ mạng

Trường Đại học Hải Phòng là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, tự chủ, có sứ mạng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển của thành phố Hải Phòng, vùng Duyên hải Bắc Bộ và cả nước.

Tầm nhìn

Trường Đại học Hải Phòng xây dựng và phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trở thành trường đại học ứng dụng đa ngành, đa lĩnh vực, có trình độ tiên tiến, có uy tín và tầm ảnh hưởng đến sự phát triển của khu vực Duyên hải Bắc Bộ, trong nước và quốc tế.

Giá trị cốt lõi

Chất lượng - Trách nhiệm - Hội nhập

 Khẩu hiệu hành động

Trường Đại học Hải Phòng - Trường Đại học Hạnh phúc

Triết lý giáo dục

Khai phóng - Phụng sự - Nhân văn

Bình luận
Đăng ký / Đăng nhậpđể gửi bình luận
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên