Đảng Bộ

Đảng Bộ

A

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

 

My alt text

 

 

 

Nguyễn Thị Hiên

 

 

 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường

 

My alt text

 

 

 

Bùi Xuân Hải

 

 

 

Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

 

My alt text

 

 

 

Trần Quốc Tuấn

 

 

 

Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy,

 Phó Hiệu trưởng

 

My alt text

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 

 

 

Ủy viên Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

 

My alt text

 

 

 

Nguyễn Thế Huệ

 

 

 

Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tổ chức Cán bộ, 

Chủ tịch Công đoàn Trường

 

My alt text

 

 

 

Phạm Đức Cường

 

 

 

Ủy viên Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy,

 Chánh văn phòng

 

My alt text

 

 

 

Đỗ Thị Ngọc Thắng

 

 

 

Ủy viên Đảng ủy, Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế

 

My alt text

 

 

 

Trần Văn Trọng

 

 

 

Ủy viên Đảng ủy, Trưởng phòng Đào tạo

 

My alt text

 

 

 

Bùi Bá Khiêm

 

 

 

Ủy viên Đảng ủy, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ & Hợp tác quốc tế

 

My alt text

 

 

 

Phạm Thị Huyền

 

 

 

Ủy viên Đảng ủy, Trưởng khoa Lý luận Chính trị

 

My alt text

 

 

 

Đỗ Minh Thụy

 

 

 

Ủy viên Đảng ủy, Trưởng khoa Kinh tế & QTKD

 

My alt text

 

 

 

Nguyễn Đình Hưng

 

 

 

Ủy viên Đảng ủy, Bí thư Đoàn Thanh niên

 

My alt text

 

 

 

Đỗ Trọng Quang

 

 

 

Ủy viên Đảng ủy, Phó Trưởng khoa Xây dựng

 

My alt text

 

 

 

Lê Đắc Nhường

 

 

 

Ủy viên Đảng ủy, Trưởng khoa Công nghệ Thông tin

 

My alt text

 

 

 

Nguyễn Duy Long

 

 

 

Ủy viên Đảng ủy, Kế toán Trưởng

 

My alt text

 

 

Đỗ Phương Lâm

 

 

Ủy viên Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ, 

Tin học & ĐTTX

 

Bình luận
Đăng ký / Đăng nhậpđể gửi bình luận
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên