Thống kê công bố quốc tế năm 2018 của giảng viên, nhà khoa học trường Đại học Hải Phòng

Thống kê công bố quốc tế năm 2018 của giảng viên, nhà khoa học trường Đại học Hải Phòng

Trường Đại học Hải Phòng với sứ mệnh là một trong những trung tâm đào tạo đại học đa ngành và lĩnh vực; là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia và khu vực, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Hải Phòng, khu vực duyên hải Bắc bộ và cả nước. Để trở thành một Đại học nghiên cứu uy tín, trình độ cao, Trường Đại học Hải Phòng luôn quan tâm đẩy mạnh công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín.Công bố quốc tế của Trường Đại học Hải Phòng từ năm 2013 đến năm 2018 tăng nhanh về số lượng và chất lượng: Năm 2013: 2 bài; Năm 2014: 9 bài; Năm 2015: 16 bài; Năm 2016: 23 bài; Năm 2017: 18 bài và năm 2018 là 39 bài. Trong đó, nhiều có những công bố của Trường Đại học Hải Phòng có chỉ số ảnh hưởng IF (Impact Factor), chỉ số trích dẫn (H-index) cao.Trong thời gian từ tháng 1/2017 - 6/2018, Trường Đại học Hải Phòng thuộc danh sách 75 đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu của Việt Nam có tổng số ấn phẩm lớn hơn 20 và số bài báo tạp chí trên 10. Trong  thời gian này, dựa theo thống kê từ nguồn dữ liệu của SCOPUS về tình hình công bố quốc tế, Trường Đại học Hải Phòng có 37 công bố quốc tế (23 bài tạp chí - Article; 13 bài hội thảo - conference; 1 bài báo xã luận - Editorial). Tuy nhiên so với nhiều Trường Đại học trong nước và quốc tế, thành tích trên vẫn còn rất khiêm tốn.Nhằm thúc đẩy hơn nữa sự say mê, tích cực cống hiến trong hoạt động nghiên cứu của các giảng viên, các nhà khoa học, từng bước khẳng định danh tiếng của Nhà trường trong hướng đi chủ động hội nhập, tự chủ của Trường Đại học Hải Phòng. Nhân ngày truyền thống gặp mặt các nhà giáo có học hàm học vị là Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sỹ 09/01/2019, Hiệu trưởng đã khen thưởng 07 cán bộ giảng viên, nhà khoa học có thành tích xuất sắc trong công bố khoa học năm 2018.

IMG_0420

DANH SÁCH CÔNG BỐ QUỐC TẾ NĂM 2018

Của giảng viên, nhà khoa học Trường Đại học Hải Phòng

TTTên công trìnhTên ấn phẩmTác giả Nămphát hànhThuộc danh mục ISI/Scopus Xếp hạng
1УЧЕБНИКИ ПО ФИЛОЛОГИИ ДЛЯ ПОЛНОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ И ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ АУДИРОВАНИЮ, ГОВОРЕНИЮНАУЧНЫЙ ПОИСКИздательство: Технологический центр (Шуя)https://elibrary.ru/item.asp?id=35534049Nguyen Thi Hien2018  
2Light microscopy image de-noising using optimized LPA-ICI filterNeural Computing and Applications, SpringerVolume 29, Issue 12, pp 1517–1533DOI: 10.1007/s00521-016-2678-9Amira S. Ashour, Samsad Beagum, Nilanjan Dey, Ahmed S. Ashour, Dimitra Sifaki Pistolla, Gia Nhu Nguyen, Dac-Nhuong Le, Fuqian Shi2018SCIE IF 4.213Q1
3Admission Control Algorithm Based on Effective Bandwidth in V2I CommunicationIET Communication, Vol.12(6), pp.704-711DOI: 10.1049/iet-com.2017.0825Mousumi Paul, Goutam Sanyal, Debabrata Samanta, Gia Nhu Nguyen, Dac-Nhuong Le2018SCIE IF 1.061Q2
4A Hybrid Approach of Secret Sharing with Fragmentation and Encryption in Cloud Environment for Securing Outsourced Medical Database: A Revolutionary ApproachJournal of Cyber Security and MobilityVolume 7, Issue 4, Pages 379-408DOI: 10.13052/jcsm2245-1439.742Dac-Nhuong Le, Seth, Bijeta, Dalal, Surjeet2018ScopusQ4
5Advances in Swarm Intelligence for Optimizing Problems in Computer ScienceWiley (Scopus Book)ISBN-13: 978-1138482517314 pagesAnand Nayyar, Dac-Nhuong Le, Nhu Gia Nguyen2018Scopus
6A Special Section on Machine Learning in Medical Imaging and Health InformaticsJournal of Medical Imaging and Health Informatics, Vol,8(4)doi.org/10.1166/jmihi.2018.2401Nilanjan Dey, Gia Nhu Nguyen, Dac-Nhuong Le2018SCIEQ4
7Massively Multi-user Online Social Virtual Reality Systems: Ethical Issues and Risks for Long-Term UseSocial Networks Science: Design, Implementation, Security, and Challenges, Springer. pp.131-149DOI: 10.1007/978-3-319-90059-9_7Jolanda Tromp, Chung Le, Bao Le, Dac-Nhuong Le2018Scopus
8Virtual Reality (VR) & Augmented Reality (AR) technologies for tourism and hospitality industryInternational Journal of Engineering & Technology. Vol7(2.21), pp.156-160.DOI: 0.14419/ijet.v7i2.21.11858Anand Nayyar, Bandana Mahapatra, DacNhuong Le, G Suseendran2018ScopusQ4
9Baseline Correction in EMG Signals using Mathematical Morphology and Canonical Correlation AnalysisAdvances in Intelligent Systems and Computing, Vol.695, pp.581-589, SpringerDOI: 10.1007/978-981-10-7566-7_58Vikrant Bhateja, Ashita Srivastava, Deepak Kumar Tiwari, Deeksha Anand, Suresh Chandra Satapathy, Nguyen Gia Nhu,  Dac-Nhuong Le 2018Scopus 
10Smart Surveillance Robot for the Real Time Monitoring and Control System in Environment and Industrial ApplicationsAdvances in Intelligent System and Computing, Vol.672, pp.229-243DOI: 10.1007/978-981-10-7512-4_23Anand Nayyar, Vikram Puri, Nhu Gia Nguyen, Dac Nhuong Le2018Scopus 
11Communication in Internet of ThingsAdvances in Intelligent System and Computing, Vol.672, pp.272-281DOI: 10.1007/978-981-10-7512-4_28Vivek Hareshbhai Puar, Chintan M. Bhatt, Duong Minh Hoang, and Dac-Nhuong Le2018Scopus 
12The Relation of Curiosity and Creative Use of ITAdvances in Intelligent System and Computing, Vol.672, pp.537-547DOI: 10.1007/978-981-10-7512-4_53Nhu-Hang Ha, Yao Chin Lin, Nhan-Van Vo, Dac-Nhuong Le, Kuo-Sung Lin2018Scopus 
13Haralick Features based Classification of Mammograms using SVMAdvances in Intelligent System and Computing, Vol.672, pp.787-795DOI: 10.1007/978-981-10-7512-4_77Vikrant Bhateja, Aman Gautam and Ananya Tiwari, Le Nguyen Bao, Suresh Chandra Satapathy, Nguyen Gia Nhu and Dac-Nhuong Le2018Scopus 
14Automatic Generation of Synsets for Wordnet of Hindi LanguageInternational Journal of Natural Computing Research (IJNCR), Vol,7(2), pp.31-47. IGI GlobalDOI: 10.4018/IJNCR.2018040103Priyank Pandey, Manju Khari, Raghavendra Kumar, Dac-Nhuong Le2018
15Cloud Computing VirtualizationScrivener Publishing, Wiley, USA. ISBN: 978-1-119-48790-6. 250 pagesDOI: 10.1002/9781119488149 Dac-Nhuong Le, Raghvendra Kumar, Jyotir Moy Chatterjee, Nguyen Gia Nhu2018Scopus
16Emerging Technologies for Health and Medicine-Virtual Reality, Augmented Reality, Artificial Intelligence, Internet of Things, Robotics, Industry 4.0Wiley, USAISBN: 978-1-119-50985-1. 324 pagesDac-Nhuong Le, Le Van Chung, Jolanda G. Tromp, Nhu Gia Nguyen2018Scopus
17Information Systems Design and Intelligent Applications, Advances in Intelligent System and Computing, Vol.672Springer Nature. ISBN: 978-981-10-7512-4. 1029 pages.DOI: 10.1007/978-981-10-7512-4Vikrant Bhateja, Le Nguyen Bao, Nguyen Gia Nhu, Suresh Chandra Satapathy, and Dac-Nhuong Le2018Scopus
18Map Matching Algorithm: Trajectory and Sequential Map Analysis on Road NetworkEAI Endorsed Transactions on Industrial Networks and Intelligent Systems, Vol.18(16),e3DOI: 10.4108/eai.29-11-2018.155999Kanta Prasad Sharma, Ramesh C. Poonia, Raghvendra Kumar, Surendra Sunda, Dac-Nhuong Le 2018
19Internet of Things based system for Smart KitchenInternational Journal of Engineering and Manufacturing (IJEM), Vol.8(4), pp.29-39DOI: 10.5815/ijem.2018.04.04Jyotir Moy Chatterjee, Raghvendra Kumar, Manju Khari, Dao Thi Hung, Dac-Nhuong Le 2018
20Validation Lamina for Maintaining Confidentiality within the HadoopI.J. Information Engineering and Electronic Business, 2, 42-50.DOI: 10.5815/ijieeb.2018.02.06Raghvendra Kumar, Dac-Nhuong Le, Jyotir Moy Chatterjee2018
21A Hierarchical ConditionalAttention-based Neural Networks for Paraphrase Generation12th Multi-disciplinary In-ternational Conference on Artificial Intelligence (MIWAI), (Accepted)Nguyen Ngoc Khuong2018
22A Hierarchical Encoder-Decoder Long Short-Term Memory Model for Abstractive SummarizationComputación y Sis-temas journal (Scopus, WoS), (Accepted)www.cys.cic.ipn.mx/cys/accepted/cicling2018.Nguyen Ngoc Khuong, Anh-Cuong Le, Viet-Ha Nguyen2018Scopus
23An Attention-based Long-Short-Term-Memory Model for Paraphrase Generationthe 6th International Symposium onIntegrated Uncertainty in Knowledge Modelling and Decision Making (IUKM), 2018, pp.166-178DOI: 10.1007978-3-319-75429-1_14.Nguyen Ngoc Khuong, Anh-Cuong Le, Viet-Ha Nguyen2018Scopus
24Usability Testing of “CHIsel”: Cultural Heritage Information System Extended Layers of Interactive 3D Computer Generated Images and Relational DatabaseInternational Journal of Engineering & Technology, vol.7 (2.28) 100-105DOI: 10.14419/ijet.v7i2.28.12888J.G., Tromp, J.Chowdhury,J.C. Torres,Hoang Thi My2018ScopusQ4
25Usability Evaluation of The Interactive 3D Virtual RealityCultural Heritage Museum Display: Fountain of The Lions Software ApplicationInternational Journal of Engineering & Technology, vol.7 (2.28)  100-105.DOI: 10.14419/ijet.v7i2.28.12887J.G., TrompA. Wolff1J.C. TorresHoang Thi My2018ScopusQ4
26Rungia khoii (Acanthaceae), a new species from northern VietnamAnnales Botanici Fennici, vol 55, 3/9/2018. Impact Factors 2017: 0.872Do Van Hai, Pham Thi Oanh, Deng Yun Fei, Lin Zhe L, Ritesh Kumar Choudhary and Joongku Lee2018ScopusQ2
27Competition models with diffusion, analytic semigroups, and inertial manifoldsMathematical Methods in the Applied SciencesDOI: 10.1002/mma.5281 Nguyen Thieu Huy, Bui Xuan Quang2018SCIEQ2
28Applying Interactive Teaching in Teaching Mathematics at High School in VietnamAmerican Journal of Educational Reseach 2018, Vol. 6, No. 7, 929-939DOI: 10.12691/education-6-7-7Do Thi Hong Minh2018  
29Applying Differentiated Teaching Method in Teaching Mathematics in High Schools in VietnamAmerican Journal of Educational Reseach 2018, Vol. 6, No. 5, 532-538doi: 10.12691/education-6-5-26Do Thi Hong Minh2018
30Modified basic projection methods for a class of equilibrium problemsNumer Algor (2018) 79:139-152DOI 10.1007/s11075-017-0431-9Pham Ngoc AnhTran T.H. AnhNguyen D. Hien2018ScopusQ2
31Existence and long - time behavior of solutions to a class of nonclassical diffusion equations with infinite delaysVietnam Journal of MathematicsDOI: 10.1007/s10013 - 018-0320-0Nguyen Duong Toan, Dang Thi Phuong Thanh2018ScopusQ3
32Averaging of noncassical diffusion equations with memory and singularly oscillating forcesZeitschrift f¨urAnglistik undAmerikanistik (ZAA)DOI: 10.4171/ZAA/1615Cung The Anh, Dang Thi Phuong Thanh, Nguyen Duong Toan2018SCIEQ2
33Optimization of Micropump Performance Utilizing a Single Membrane with an Active Check ValveMicromachines 2018, 9(1), 1;doi:10.3390/mi9010001Bui Gia Thinh2018SCIE
34An Experimental investigation of dynamic cutting forces in the stable milling processesICERA 2018: advances in Engineering research and application, pp158-166DOI: 10.1007/978-3-030-04792-4_22Bui Gia Thinh2018
35Integrated design of control and diagnosis for visual feedback inverted pendulum systemProceeding of the 13th IEEE Conference on Industrial Electronics an Application (ICIEA 2018)Bui Gia Thinh, Bui Van Bien2018
36Dynamic Pricing in Smart Grids Under Thresholding PoliciesIEEE Transactions on Smart GridDOI: 10.1109/TSG.2018.2825997Nguyen Trung ThanhZ. Almahmoud;J. Crandall;            K. Elbassioni;      M. Roozbehani2018SCIE   Q1
37Approximation schemes for r-weighted Minimization Knapsack problemsAnnals of Operations ResearchDOI: 10.1007/s10479-018-3111-9Nguyen Trung ThanhK. Elbassioni;      A. Karapetyan2018SCIQ1
38Approximation and complexity of the optimization and existence problems for maximin share, proportional share, and minimax share allocation of indivisible goodsAutonomous Agents and Multi-Agent SystemsDOI: 10.1007/s10458-018-9393-0Nguyen Trung ThanhT. Heinen;            N. Nguyen;           J. Rothe2018SCIEQ2
39 The rhizome essential oil of Curcuma aeruginosa Roxb. (Zingiberaceae) from VietnamTrends in Phytochemical Research (TPR), 2(3) 2018 179-184.Pham Thi Oanh, Nguyen T. Thanh, Do T. Xuyen, Le T. Huong , Opeyemi N. Avoseh and Isiaka A. Ogunwande2018