Hội nghị tổng kết 10 năm đào tạo trình độ thạc sĩ (2008 - 2018)

Sáng ngày 15/01/2019, Trường Đi hc Hi Phòng t chc Hi ngh Tng kết và rút kinh nghim 10 năm đào to trình đ thc sĩ. PGS.TS Nguyn Th Hiên, Hiu trưởng Nhà trường ch trì Hi ngh. D Hi ngh có GS.TS Vương Toàn Thuyên - Nguyên Hiu trưởng Nhà trường, PGS.TS Phm Văn Cương - Nguyên Hiu trưởng Nhà trường, PGS.TS Đào Văn Hip - Nguyên Phó Hiu trưởng Nhà trường; các đng chí trong Đng y, Ban Giám hiu, Ch tch Hi đng Trường và các nhà khoa hc  tham gia ging dy các chuyên ngành đào to trình đ thc sĩ.

2019TKRKN10

PGS.TS Nguyễn Thị Hiên - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội nghị

Trong những năm qua, quy mô đào tạo sau đại học của Nhà trường không ngừng được mở rộng với 05 mã ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, 02 mã ngành đào tạo trình độ tiến sĩ. Tính đến thời điểm này, Trường Đại học Hải Phòng đã đào tạo cho thành phố và các tỉnh lân cận 1.652 thạc sĩ thuộc các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Quản lý Kinh tế, Ngôn ngữ Việt Nam, Giáo dục Tiểu học và Lý luận & Phương pháp dạy học toán. Đây là nguồn nhân lực chất lượng cao bổ sung cho đội ngũ cán bộ quản lý, viên chức, lao động của thành phố Hải Phòng và các địa phương khác. Giai đoạn 2008 - 2018, Nhà trường đã tổ chức 21 đợt tuyển sinh trình độ thạc sĩ theo định kỳ 02 đợt/năm. Hiện nay, Trường đang đào tạo trình độ thạc sĩ thuộc 03 khối ngành: Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên (LL&PP dạy học bộ môn Toán, GD Tiểu học); Khối ngành II: Kinh doanh và quản lý (Quản trị Kinh doanh, Quản lý Kinh tế); Khối ngành Nhân văn, KHXH (Ngôn ngữ Việt Nam).

2019TKRKN10

PGS. TS Nguyễn Hoài Nam - Trưởng phòng Sau đại học báo cáo kết quả công tác đào tạo trình độ thạc sĩ

giai đoạn 2008 - 2018

Tại Hội nghị, các cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học đã đánh giá những kết quả đạt được sau 10 năm đào tạo trình độ thạc sĩ, đồng thời đưa ra các ý kiến, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học trong bối cảnh tự chủ đại học và hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố và đất nước.Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm 10 năm công tác đào tạo trình độ thạc sĩ có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dịp để cán bộ, giảng viên, nhà khoa học Nhà trường cùng trao đổi, thảo luận nhằm tổng kết đánh giá những thành tựu và hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Hải Phòng.2019TKRKN10

2019TKRKN10

PGS.TS Phạm Văn Cương - Nguyên Hiệu trưởng Nhà trường và các đại biểu tham dự Hội nghị

2019TKRKN10

 PGS.TS Nguyễn Thái Sơn - Trưởng khoa Kế toán - Tài chính phát biểu tại Hội nghị

2019TKRKN10

PGS.TS Nguyễn Thị Hiên - Hiệu trưởng Nhà trường tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo trình độ thạc sĩ giai đoạn 2008 - 2018

Bình luận
Đăng ký / Đăng nhậpđể gửi bình luận
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên