Hội nghị “Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển Trường Đại học Hải Phòng”

Sáng ngày 26/01/2024, Trường Đại học Hải Phòng tổ chức Hội nghị “Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển Trường Đại học Hải Phòng”. Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Thị Hiên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS. Bùi Xuân Hải - Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị; Trưởng các Bộ môn; Giảng viên có chức danh GS, PGS, trình độ TS. Về phía đại biểu đại diện doanh nghiệp, có ông Nguyễn Thành Hiếu - Trưởng Phòng tuyển dụng, Công ty LG Display Việt Nam Hải Phòng.

 

Thực hiện Nghị quyết số 05 - NQ/ĐU ngày 24/2/2021 của Đảng ủy Trường Đại học Hải Phòng về nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên chính quy; kế hoạch công tác năm học 2023-2024; đặc biệt là trong bối cảnh Trường Đại học Hải Phòng xây dựng và trình Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Đề án đổi mới và phát triển Trường Đại học Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Trường Đại học Hải Phòng trở thành “trường đại học lớn nhất và có uy tín của khu vực Duyên hải Bắc Bộ”, đến năm 2045 trở thành “một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của Việt Nam và ngang tầm các trường đại học trung bình khá của khu vực Đông Nam Á”. Do đó, việc nâng cao chất lượng đào tạo là một trong nhiệm vụ sống còn đối với Nhà trường trong giai đoạn hiện nay và sắp tới.

My alt text Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Hội nghị là diễn đàn quan trọng để lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo các đơn vị, các chuyên gia, nhà khoa học, các cán bộ giảng viên chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp các giải pháp để đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Hội nghị cũng là dịp để đại diện cộng đồng doanh nghiệp, nhà tuyển dụng tham gia góp ý với Nhà trường về công tác đào tạo theo hướng gắn lý thuyết với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp

My alt text

PGS.TS Bùi Xuân Hải - Hiệu trưởng

phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Trong giai đoạn 5 năm 2018-2023, công tác đào tạo của Trường Đại học Hải Phòng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đóng góp chung vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho thành phố và cả nước. Tuy nhiên, công tác đào tạo cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, những cản trở và những tồn tại, hạn chế, bất cập. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã lắng nghe 05 tham luận, có góc nhìn tổng quan về hoạt động đào tạo của Nhà trường hiện nay. Đó là các tham luận: Thực trạng và kết quả công tác đào tạo của Trường Đại học Hải Phòng trong 5 năm, giai đoạn 2018-2023” (TS. Nguyễn Ngọc Khương); “Xây dựng và phát triển Chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế” (PGS.TS Nguyễn Gia Như, PGS.TS Lê Đắc Nhường); “Đổi mới phương pháp đánh giá học phần theo chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo” (TS. Đỗ Thị Thanh Toàn); “Nâng cao hiệu quả công tác thực hành, thực tập và kết nối doanh nghiệp” (Ông Nguyễn Thành Hiếu - Công ty LGDVH); “Đổi mới PPGD theo định hướng phát triển năng lực người học” (TS. Cao Thị Vân Anh).

My alt text

TS. Nguyễn Ngọc Khương trình bày tham luận

 

My alt text PGS.TS Lê Đắc Nhường trình bày tham luận

 

My alt text

Ông Nguyễn Thành Hiếu trình bày tham luận

 My alt text

TS. Đỗ Thị Thanh Toàn trình bày tham luận

 

My alt text

TS. Cao Thị Vân Anh trình bày tham luận

 

PGS.TS Nguyễn Thị Hiên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường và PGS.TS. Bùi Xuân Hải - Hiệu trưởng chủ trì phần trao đổi, thảo luận. Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất của các đồng chí lãnh đạo đơn vị, giảng viên góp phần làm rõ thực trạng, từng bước xác định mục tiêu phát triển, đề xuất giải pháp, chính sách phù hợp để nâng cao chất lượng công tác đào tạo của Trường Đại học Hải Phòng.

My alt text

PGS.TS Nguyễn Thị Hiên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường

và PGS.TS Bùi Xuân Hải - Hiệu trưởng chủ trì phần thảo luận

 

Trong thời gian tới, lãnh đạo Nhà trường thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt thực hiện việc nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là đối với sinh viên hệ chính quy, coi đây là một trong những nhiệm chính trị trọng tâm phải thực hiện tốt để từng bước nâng cao uy tín, vị thế của Trường Đại học Hải Phòng trong giai đoạn tự chủ nhiều khó khăn và thách thức hiện nay.

Ban Truyền thông HPUni

Bình luận
Đăng ký / Đăng nhậpđể gửi bình luận
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên