Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

TRƯỜNG PHỔ THÔNG PHAN ĐĂNG LƯU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Thông tin chung
Địa chỉ: Trường Phổ thông Phan Đăng Lưu
Số 6 Khúc Trì – Phường Ngọc Sơn – Quận Kiến An - Hải Phòng
Điện thoại: (84-225) 3591 243
Email: truongptpdl@dhhp.edu.vn
Website:
Thành lập: ngày 26/07/2001
Lịch sử phát triển

Trường PT Phan Đăng Lưu được thành lập ngày 26/07/2001 theo Quyết định số 1596/QĐ – UBND lấy tên là trường Thực hành sư phạm THPT Bán công thuộc trường ĐHSP Hải Phòng. Theo luật giáo dục năm 2005 và sửa đổi năm 2009. Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 12/10/2009 của UBND thành phố Hải Phòng. Trường được chuyển đổi loại hình hoạt động thành trường công lập trực thuộc ĐHHP.

Trình độ chuyên môn: 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 01 đồng chí đạt trình độ Tiến sĩ; 17 đồng chí đạt trình độ Thạc sĩ đảm bảo đủ số lượng và chất lượng phục vụ tốt công tác dạy và học.

Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc” của trường Đại học Hải Phòng.

Chất lượng đào tạo: 93,6% học sinh đạt hạnh kiểm Tốt; 78,0% học sinh đạt học lực Khá và Giỏi; Tỉ lệ tốt nghiệp THPT Quốc gia hàng năm đạt 100%; Học sinh giỏi cấp Thành phố đạt từ 3 – 5 giải hàng năm. Tỉ lệ đỗ vào các trường Đại học hàng năm đạt từ 60 – 65%.

Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên đạt tổ chức vững mạnh của trường Đại học Hải Phòng.

- Bằng khen của Trung ương Đoàn năm 2017.

- Nhiều năm được tặng bằng khen của Thành Đoàn Hải Phòng.

Chức năng nhiệm vụ

* Chức năng:

- Trường PT Phan Đăng Lưu là đơn vị trực thuộc của trường ĐHHP, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng trường ĐHHP, đồng thời chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng.

 - Trường PT Phan Đăng Lưu  vừa có chức năng của Trường Trung học thực hiện nhiệm vụ dạy – học và giáo dục theo quy định của Luật Giáo dục, Điều lệ trường Trung học theo kế hoạch được giao; đồng thời là cơ sở thực hành sư phạm phục vụ nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trung học của Trường ĐHHP.

* Nhiệm vụ:

- Trường PT Phan Đăng Lưu thực hiện theo quy định tại Điều lệ Trường THCS, Trường THPT và Trường PT có nhiều cấp học. Ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo “Quy chế hoạt động của trường thực hành sư phạm”  ban hành theo Thông tư số 16/2014/TT-BGDĐTngày 16/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cơ cấu tổ chức

- Chi bộ:

+ Bí thư Chi bộ: TS. Trần Thị Thúy Liễu

+ Phó bí thư: Nguyễn Thị Thu Nguyệt

+ Ủy viên: Lê Thị Hồng Đức

- Lãnh đạo đơn vị:

 
 
Hiệu trưởng
TS. Trần Thị Thúy Liễu
Email: lieuttt@dhhp.edu.vn
Phó Hiệu trưởng
ThS. Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Email: nguyetntt@dhhp.edu.vn

- Ban chấp hành Công đoàn:

+ Chủ tịch Công đoàn bộ phận: ThS. Lê Thị Hồng Đức, Email: duclth@dhhp.edu.vn

+ Phó Chủ tịch: ThS. Đỗ Việt Thắng, Email: thangdv@dhhp.edu.vn

+ Ủy viên: CN. Nguyễn Thị Hải Hà, Email: hanth@dhhp.edu.vn

Quy mô đào tạo
Thành tích