Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

TRUNG TÂM PHỤC VỤ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Thông tin chung
Địa chỉ: Tầng 1 nhà A2, Trường Đại học Hải Phòng, 171 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng
Điện thoại: 031222052
Email:
Website:
Thành lập: 05/12/2008
Cơ cấu tổ chức

- Chi bộ: + Bí thư Chi bộ: Trần Xuân Dũng - Lãnh đạo đơn vị:

 
 
Quyền Giám đốc
ThS. Trần Xuân Dũng
Email: dungtx@dhhp.edu.vn
Phó Giám đốc
HOÀNG TRỌNG PHÚ

- Công đoàn: + Chủ tịch: + Phó chủ tịch:

Chức năng nhiệm vụ

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ TRUNG TÂM PHỤC VỤ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 65/QĐ-ĐHHP ngày 24/02/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng)

  1. Vị trí, chức năng
Trung tâm Phục vụ là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hải Phòng, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, chỉ đạo và triển khai các hoạt động đảm bảo an ninh, trật tự; triển khai các hoạt động phục vụ đảm bảo vệ sinh, môi trường, điện nước trong phạm vi toàn Trường.
  1. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Công tác an ninh trật tự
a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối về tài sản của Nhà trường, về tính mạng, tài sản cho CBVC, NLĐ, người học và khách đến làm việc tại Trường;
b) Tổ chức thường trực cổng ra vào và tuần tra canh gác 24/24 giờ ngày trong phạm vi toàn Trường; tạo điều kiện thuận lợi cho CBVC, NLĐ, người học và khách đến học tập, công tác tại Trường;
c) Trực tiếp kiểm soát người ra, vào Trường. Khi xảy ra các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự và an toàn cơ quan, phải tổ chức bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản của cơ quan, sơ cấp cứu nạn nhân, bắt quả tang người phạm tội và báo ngay cho người phụ trách, cơ quan Công an nơi trường đóng quân;
d) Chủ trì giải quyết các công việc liên quan đến công tác bảo vệ, tính mạng và tài sản của tập thể và cá nhân trong phạm vi trường quản lý;
đ) Tổ chức thực hiện việc trông giữ các phương tiện đi lại (ô tô, xe đạp, xe máy) của cán bộ, người học và khách; thực hiện việc thu và nộp lệ phí trông giữ phương tiện theo quy định của Nhà trường;
e) Chủ động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị trong Trường và địa phương nơi trường đóng (Công an thành phố, quận, phường) xây dựng và tổ chức tốt phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn tốt trật tự, an ninh của Nhà trường;
f) Phối hợp với phòng Tổ chức Cán bộ, phòng Thanh tra Pháp chế, phòng Chính trị - Công tác HSSV, phòng Hành chính - Quản trị, phòng Kế hoạch - Tài chính và các Khoa xử lý các trường hợp tập thể và cá nhân vi phạm việc quản lý tài sản, gây mất trật tự, an ninh;
g) Phối hợp với khoa Thể dục thể thao, trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh sinh viên tham gia xây dựng lực lượng tự vệ của Nhà trường. Tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
h) Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao;
2.2. Công tác phục vụ ,vệ sinh môi trường
a) Xây dựng, trình Hiệu trưởng ban hành các nội quy, quy định sử dụng, quản lý hệ thống phòng họp, phòng khách và nhà ăn tập thể;
b) Quản lý, phục vụ, đóng mở cửa các các phòng học theo thời khóa biểu, các phòng họp được phân công theo kế hoạch công tác của Nhà trường;
c) Quản lý phòng khách, đảm bảo việc tiếp đón và phục vụ khách đến làm việc và nghỉ lại Trường;
d) Phục vụ nước uống cho cán bộ giảng viên, sinh viên khi lên lớp tại các giảng đường hoặc tại hội trường được phân công trong các buổi sinh hoạt tập thể theo kế hoạch do Hiệu trưởng phê duyệt;
đ) Tổ chức trồng mới, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, cây bóng mát, cảnh quan trong khuôn viên Trường; thực hiện công tác vệ sinh môi trường đảm bảo xanh, sạch, đẹp, an toàn;
e) Quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động dịch vụ trong Trường như: nhà ăn, căng tin, trông giữ xe...; phối hợp với Phòng CT- CTHSSV (bộ phận Y tế), Trung tâm Nội trú sinh viên kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh cảnh quan môi trường;
2.3. Công tác cơ sở vật chất, điện, nước, vệ sinh môi trường
a) Quản lý hệ thống điện, nước; thực hiện việc mua sắm, thay thế, sửa chữa các thiết bị điện nước, dụng cụ và đồ dùng bảo hộ lao động trên phạm vi được phân công;
b) Quản lý chặt chẽ, đề xuất phương án sử dụng tối ưu, hiệu quả điện, nước phục vụ các hoạt động làm việc, học tập, nghiên cứu, sinh hoạt tập thể, hệ thống điện chiếu sáng công cộng đảm bảo tiết kiệm, an toàn, an ninh.
c) Có phương án lắp thiết bị đo đếm từng khu, từng đơn vị, từng tòa nhà, và các điểm dịch vụ; hàng tháng thực hiện việc chốt chỉ số tiêu thụ, đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ nộp tiền điện, nước đúng thời gian quy định;
d) Phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài Trường xử lý nghiêm các vi phạm về sử dụng điện, nước đối với các đơn vị, cá nhân sử dụng nguồn điện, nước không đảm bảo an toàn, không đúng mục đích, không trung thực, gây thất thoát, lãng phí; hoặc không thực hiện nghĩa vụ nộp tiền điện, nước theo quy định;
đ) Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết công việc do đơn vị phụ trách;
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng./.
Thành tích
- 01 Bằng khen của UBND Thành phố Hải Phòng
- 01 Giấy khen của Giám đốc Công an Thành phố Hải Phòng.