Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Thông tin chung
Địa chỉ: số 49 Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: 0313.836.302
Email:
Website: http:// ttnnhp.com.vn
Thành lập: 13/10/1976
Lịch sử phát triển
- Ngày 13.10.1976 thành lập Trường Bổ túc Ngoại ngữ Hải Phòng
- Ngày 7.10.1980 1980 Trường Bổ túc Ngoại ngữ Hải Phòng được chuyển thành Trường Ngoại ngữ tại chức Hải Phòng
- Ngày 4.11.1986 1986 Trường Ngoại ngữ tại chức Hải Phòng được chuyển thành Trung tâm Ngoại ngữ Hải Phòng
- Ngày 20.04. 2000 Trung tâm Ngoại ngữ Hải Phòng trở thành thành viên của Trường Đại học Sư Phạm Hải Phòng, nay là Trung tâm Ngoại ngữ- Trường Đại học Hải Phòng
Chức năng nhiệm vụ
[Ban hành kèm theo Quyết định số 350/QĐ-ĐHHP, ngày 30/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng]
1. Vị trí, chức năng
Trung tâm Ngoại ngữ là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hải Phòng, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức các hình thức đào tạo, liên kết đào tạo và bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ các cấp học, bậc học theo chương trình, kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt.
Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, tự trang trải một phần kinh phí hoạt động; có con dấu để giao dịch, xác nhận điểm, kết quả học tập và rèn luyện cho người học theo quy định hiện hành.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng theo chương trình, kế hoạch được các cấp có thẩm quyền phê duyệt:
a) Đào tạo và cấp chứng chỉ tốt nghiệp các thứ tiếng (Anh, Trung, Nga, Pháp, Đức, Hàn Quốc, Nhật……) theo chương trình A, B, C;
b) Đào tạo đại học tại chức liên thông từ các hệ A, B, C các thứ tiếng (Anh, Trung,…) theo quy định hiện hành;
c) Tổ chức giảng dạy, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam.
2.2. Tổ chức thực hiện kế hoạch, lịch trình giảng dạy của cán bộ giảng viên (trong và ngoài Trường) và kế hoạch học tập của HSSV theo quy định, kế hoạch chung của Nhà trường.
2.3. Tổ chức thi, kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ theo theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.4. Thực hiện chế độ thu, chi kinh phí trong ngân sách và ngoài ngân sách theo đúng quy định của Nhà nước, của Trường theo sự hướng dẫn và quản lý của phòng Kế hoạch - Tài chính.
2.5. Đề xuất phương hướng giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng các loại hình trên cơ sở nhu cầu thực tiễn và khả năng, điều kiện đáp ứng của Trung tâm.
2.6. Quản lý, khai thác, sử dụng và bảo quản tốt trang thiết bị, cơ sở vật chất trong phạm vị Trung tâm phụ trách.
2.7. Quản lý người học của Trung tâm theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Trường.
2.8. Thực hiện chế độ giao ban, báo cáo thống kê và quản lý hành chính khác theo quy định chung của Nhà trường.
2.9. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.
2.10. Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết công việc do đơn vị phụ trách.
2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
Cơ cấu tổ chức
- Chi bộ:
+ Bí thư Chi bộ: La Thừa Chính
+ Phó Bí thư Chi bộ: Nguyễn Văn Minh
+ Chi ủy viên: Hà Thị Vân Tiên - Lãnh đạo đơn vị:
+ Giám đốc: Hà Thị Vân Tiên - Các Tổ
+ Tổ Hành chính- Tài vụ
Tổ trưởng : Nguyễn Văn Minh: Email: nvminh60@gmail.com
Tổ phó : Phạm Văn Điều. Email: phongketoanttnn2014@gmail.com
+ Tổ Tiếng Anh, Trung, Nhật
Tổ trưởng : Ths.Trịnh Văn Sách. Email: trinhsach201@gmail.com
- Công đoàn:
+ Chủ tịch: Nguyễn Văn Minh . Email: nvminh60@gmail.com
+ Phó chủ tịch: Ths. Nguyễn Thị Thu Hương . Email: phongketoanttnn2014@gmail.com
- Đoàn thanh niên:
+ Bí thư Chi đoàn : Ths.Đặng Thị Mai Nga . Email: dangmainga0106@gmail.com
Công trình khoa học
Cấp quản lý: cấp trường.
- Thực trạng và những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy, học tiếng Anh chương trình A, B,C tại Trung tâm Ngoại ngữ - Đại học Hải Phòng.
- Kỹ năng viết (dành cho sinh viên hệ VLVH năm thứ nhất, học phần II, chuyên ngành tiếng Anh sau A tại Trung tâm Ngoại ngữ, Trường Đại học Hải Phòng (Đặng Thị Mai Nga)
- A preliminary study of translation of names of organizations and businesses from English into Vietnamese and from Vietnamese into English- (Trịnh Văn Sách)
(Bước đầu tìm hiểu về cách dịch tên tiếng Anh của một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sang tiếng Việt và ngược lại.)
- Designing oral tests for elementary students at Haiphong Foreign Languages Centre
- Academic writing for CEFR - B1 level – (Đặng Thị Mai Nga)
- Teaching English collocations – (Nguyễn Thị Thanh Vân)
- Phân tích đối chiếu “BAN” trong tiếng Hán hiện đại với “Nửa”, “Bán”, “Rưỡi” trong tiếng Việt (Nguyễn Thu Huyền)
- Đề tài:“shang,xia ”trong tiếng Hán- Đối chiếu với“lên,xuống ”, “trên,dưới” trong tiếng Việt. (Vũ Thị Thanh Huyền)
- Lược đàm từ “hao” trong tiếng Hán hiện đại (đối chiếu với tiếng Việt ) . (Phạm Thị Linh)
Biên soạn giáo trình dùng cho sinh viên hệ đại học vừa làm vừa học ngành tiếng Anh:
- Giáo trình nghe 1,2,3
- Giáo trình Ngữ pháp 1
- Giáo trình Đất nước học
- Giáo trình Văn học Anh- Mỹ
- Giáo trình tiếng Anh Tài chính- Ngân hàng
- Giáo trình Tiếng Anh Thương mại.
Thành tích
Thành tích cao nhất : Huân chương Lao động Hạng Nhì Của Chủ tịch Nước năm 2001
Năm 1987 : Huân chương Lao động Hạng Ba Của Chủ tịch Nước
Năm 1988 Bằng khen của UBND Thành Phố Hải Phòng
Năm 1992 Bằng khen của UBND Thành Phố Hải Phòng
Năm 1994 Bằng khen của UBND Thành Phố Hải Phòng
Năm 1995 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Năm 1996 Bằng khen của BCH Liên đoàn Lao động Thành Phố Hải Phòng
Năm 1996 Cờ thi đua của UBND Thành Phố Hải Phòng
Năm 1997 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Năm 1998 Bằng khen của UBND Thành Phố Hải Phòng
Năm 1999 Bằng khen của UBND Thành Phố Hải Phòng
Năm 2000 Bằng khen của UBND Thành Phố Hải Phòng
Năm 2000 Bằng khen của BCH Liên đoàn Lao động Thành Phố Hải Phòng
Năm 2001 Bằng khen của UBND Thành Phố Hải Phòng
Năm 2001 : Huân chương Lao động Hạng Nhì Của Chủ tịch Nước
Năm 2002 Bằng khen của UBND Thành Phố Hải Phòng
Năm 2003 Bằng khen của UBND Thành Phố Hải Phòng
Năm 2004 Bằng khen của UBND Thành Phố Hải Phòng
Năm 2005 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Năm 2006 Bằng khen của Chính Phủ
Năm 2008 Bằng khen của UBND Thành Phố Hải Phòng
Năm 2010 Tập thể Lao động xuất sắc, Bằng khen của UBND Thành Phố Hải Phòng
Năm 2010 Bằng khen của UBND Thành Phố Hải Phòng về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm học ( Từ 2005-2010)
Năm 2011 Bằng khen của BCH Liên đoàn Lao động Thành Phố Hải Phòng
Năm 2012 Tập thể Lao động xuất sắc, Bằng khen của UBND Thành Phố Hải Phòng
Năm 2013 Tập thể Lao động xuất sắc, Bằng khen của UBND Thành Phố Hải Phòng Năm 2014 Tập thể Lao động xuất sắc, Bằng khen của UBND Thành Phố Hải Phòng
Năm 2014 Bằng khen của UBND Thành Phố Hải Phòng về thành tích xuất sắc trong công tác 5 năm ( 2009-2013 ) nhân dịp kỷ niêm 55 năm ngày thành lập trường
Năm 2015 Giấy khen của Hiệu trường Trường Đại học hai Phòng