Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
phap2598up

Với mục đích tăng cường quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Charle de Gaulle Lille III và Trường Đại học Hải Phòng, tạo điều kiện cho giảng viên và sinh viên Trường Đại học Hải Phòng cơ hội học tập và nâng cao trình độ tiếng Pháp, Trường Đại học Charle de Gaulle Lille III cử hai tình nguyện viên trẻ sang giảng dạy tiếng Pháp tại Khoa Du lịch từ 4/2016 đến 7/2016.

Đây là những thực tập sinh trẻ, năng động và giàu nhiệt huyết. Các tình nguyện viên trực tiếp giảng dạy tiếng Pháp cho giảng viên và sinh viên Khoa Du lịch, qua đó giới thiệu nét văn hóa, văn minh Pháp, đồng thời tích cực triển khai các hoạt động nhằm thu hút nhiều hơn giảng viên và sinh viên học tập, nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa Pháp.

Trường Đại học Hải Phòng tổ chức tiếp xúc các tình nguyện viên tại Khoa Du lịch. Tham gia buổi gặp mặt có TS. Đoàn Quang Mạnh – Phó Hiệu trưởng phụ trách nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, đại diện lãnh đạo Phòng Hợp tác và đào tạo quốc tế, lãnh đạo Khoa Du lịch.Phó Hiệu trưởng khẳng định Trường Đại học Hải Phòng tạo điều kiện tốt nhất để các tình nguyện viên yên tâm công tác và hi vọng với sự nhiệt tình giảng dạy của các tình nguyện viên, sinh viên và giảng viên Nhà trường sẽ nhanh chóng tăng cường được khả năng ngôn ngữ và giao tiếp bằng tiếng Pháp sau khóa học.

phap2598up

Receiving French volunteers to work at HU

With the aim of strengthening the cooperation between the Charles de Gaulle University, Lille III and Haiphong University, and also providing faculties and students of Haiphong University opportunities for studying and improving French level, Charles de Gaulle University, Lille III has sent two young volunteers to give French lessons at the Faculty of Tourism from April 2016 to July 2016.

 

These are young, dynamic and enthusiastic trainees. They will give French lessons to the faculties and students of the Faculty of Tourism, which will introduce the French culture, civilization, and implement various activities to attract more students and faculties to study or carry out researches on French language and culture.

 

Haiphong University organized a reception to welcome the volunteers at the Faculty of Tourism. Attending the meeting, were Dr. Doan Quang Manh – Vice President in charge of scientific research and international cooperation, representatives from Department of International Cooperation and Training, leader of Faculty of Tourism.  Vice president confirmed that Haiphong University would provide the best conditions for the volunteers to be assured at work and hopes that with the enthusiasm of the volunteers; the students and the faculties will quickly enhance the ability to communicate in French language after these courses.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC