Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo số 134/TB-TCCB, ngày 10/5/2005

– Từ ngày 10/5/2005, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Nhà trường (gồm cả các đồng chí trong diện làm hợp đồng vụ việc đang trực tiếp lao động ở các đơn vị) thực hiện việc đeo thẻ công chức, viên chức khi thi hành công vụ.

+ Cán bộ, viên chức làm việc hành chính ở các Phòng, Ban, Trạm; ở các Khoa, Trung tâm; ở các Trường Thực hành đeo thẻ CCVC thường xuyên trong giờ hành chính tại trụ sở.

+ Giảng viên ở các Khoa, Tổ, Trung tâm, Giáo viên các Trường Thực hành đeo thẻ Công chức viên chức khi lên lớp, sinh hoạt chuyên môn, dự các cuộc họp của trường, hoặc khi làm các công việc khác có mặt ở đơn vị và ở trường.

– Đeo thẻ CCVC trong các hoạt động tập thể của Trường như: Lễ hội, Hội nghị, Đại hộiiii do Nhà trường triệu tập.

– Công chức, viên chức được điều động làm thi tuyển sinh tại trường, Đảng viên là đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ vẫn dùng thẻ CCVC bằng cách cài vào mặt sau của thẻ những mẫu thẻ đại biểu dự đại hội hoặc thẻ cán bộ thi hành nhiệm vụ của Hội đồng tuyển sinh quy định.

– Thẻ công chức, viên chức được làm theo mẫu chung, thống nhất về hình thức và những nội dung thông tin về cá nhân. Những thông tin đã in trên thẻ là những thông tin mới nhất về đơn vị công tác, chức danh, ngạch, chức vụ, mã số công chức, viên chức của mỗi người. Ảnh của cán bộ, công chức, viên chức được đóng dấu nổi ở 1/4 ảnh phía dưới, bên phải. Tuy nhiên, những thông tin của mỗi người vẫn có thể thay đổi. Mỗi khi công chức, viên chức có sự thay đổi thông tin về bản thân, hoặc làm mất thẻ thì làm đơn trình bày lý do và đề nghị làm lại thẻ. Phòng Tổ chức Cán bộ có trách nhiệm tập hợp, báo cáo với Ban Giám hiệu việc chỉnh sửa và làm lại thẻ mới cho cán bộ, công chức, viên chức.

Công chức, viên chức trong trường khi nhận được thẻ cần giữ gìn, bảo quản tốt và sử dụng đúng mục đích, yêu cầu theo quy định của Nhà trường. Lãnh đạo đơn vị và Ban kiểm tra thi đua có trách nhiệm theo dõi, nhắc nhở mọi người làm đúng quy định, coi việc sử dụng thẻ CCVC là trách nhiệm và nội dung thi đua của mỗi người, mỗi đơn vị trong khi làm nhiệm vụ.

Nhận được thông báo này, Nhà trường yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc. Mọi ý kiến góp ý, xin phản ánh về Nhà trường để xem xét giải quyết.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC