Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Tổ chức Hội thảo “Đổi mới phương pháp đào tạo đáp ứng yêu cầu người sử dụng lao động”

Lê Đắc Nhường logo

Thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2015-2016; nhằm đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Đại học Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Đổi mới phương pháp đào tạo đáp ứng yêu cầu người sử dụng lao động”

1. Thời gian: 8h00, ngày 24/3/2016.

2. Địa điểm: Hội trường A1- Trường Đại học Hải Phòng (số 171 Phan Đăng Lưu, quận Kiến An, TP Hải Phòng).

3. Thành phần tham dự:

Đại biểu ngoài trường: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động và Thương binh xã hội; các công ty, doanh nghiệp.

– Đại biểu trong trường: Đảng ủy, BGH, Thường trực Công đoàn, Thường trực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; trưởng, phó các đơn vị trực thuộc; toàn thể giảng viên các ngành Kinh tế- Kỹ thuật và Du lịch.

Các đơn vị được phân công nhiệm vụ tại Thông báo số 60/TB-ĐHHP, ngày 17/3/2016 có trách nhiệm phối hợp và chuẩn bị tốt các nội dung của Hội thảo “Đổi mới phương pháp đào tạo đáp ứng yêu cầu người sử dụng lao động”./.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC