Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Thông tin chung
Địa chỉ: Nhà A3, Trường Đại học Hải Phòng, 171 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng
Điện thoại:
Email:
Website:
Thành lập:
Cơ cấu tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
[Ban hành kèm theo Quyết định số 350/QĐ-ĐHHP, ngày 30/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng]
1. Vị trí, chức năng
Phòng Quản lý thiết bị là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hải Phòng, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức mua sắm và quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện máy móc, vật tư kỹ phục vụ nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ và các hoạt động khác của Trường.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch hằng năm và dài hạn về nhu cầu sử dụng thiết bị, phương tiện, vật tư kỹ thuật phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, NCKH và các hoạt động khác trong toàn Trường.
2.2. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trang bị và quản lý toàn bộ hệ thống thiết bị, máy móc, vật tư, kỹ thuật… phục vụ cho công tác đào tạo, NCKH, công tác của các tổ chức, đơn vị.
2.3. Chủ trì xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt nội quy, hướng dẫn quy trình sử dụng, bảo quản, kiểm tra thiết bị, vật tư, máy móc...để thực hiện thống nhất trong toàn Trường. Tổ chức đánh giá chất lượng, giá trị sử dụng của các trang thiết bị để có kế hoạch trang bị và sử dụng có hiệu quả các loại trang thiết bị, máy móc, chống hư hỏng, mất mát, lãng phí.
2.4. Thực hiện bảo dưỡng, bảo trì định kỳ và thường xuyên máy móc, thiết bị, sửa chữa phục hồi các phương tiện dạy- học của các đơn vị.
2.5. Quản lý hệ thống Camera giám sát và thực hiện việc ghi hình các hoạt động của Nhà trường theo yêu cầu.
2.6. Đề xuất, triển khai lắp đặt và quản lý sử dụng, sửa chữa hệ thống mạng máy tính; thường trực bảo dưỡng, sửa chữa, duy trì hoạt động 24/24 giờ của hệ thống máy chủ quản lý phần mềm của Trường.
2.7. Quản lý và sử dụng có hiệu quả phòng máy tính, thiết bị trình chiếu phục vụ công tác học tập, giảng dạy, NCKH và các hoạt động khác của Trường theo kế hoạch.
2.8. Tiếp nhận thiết bị do các dự án cấp hoặc do các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ. Chủ động tham mưu việc sử dụng các thiết bị có hiệu quả, đúng mục đích.
2.9. Thường xuyên và định kỳ báo cáo việc sử dụng, quản lý thiết bị với lãnh đạo Nhà trường.
2.10. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.
2.11. Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết công việc do đơn vị phụ trách.
2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
Cơ sở vật chất