Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Tên đề tài: Xây dựng thuật toán và phần mềm nhúng tự động xác định biên dạng – ứng dụng đo biên dạng 2D một số chi tiết cơ khí thông dụng trên máy IMI.

Chủ biên: ThS Bùi Văn Biên và thành viên: ThS Nguyễn Văn Thơ, Khoa Điện – Cơ, Trường Đại học Hải Phòng.

Nội dung đề tài: Trong ngành công nghệ chế tạo máy, kích thước hình học, hình dáng và trạng thái bề mặt là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng các chi tiết cơ khí, trong đó kích thước hình học là một trong các yếu tố quan trọng nhất liên quan tới quá trình hoạt động và tuổi thọ của chi tiết máy. Tuy nhiên, từ bản thiết kế kết cấu đến lúc ra sản phẩm cụ thể là một quá trình phức tạp, chịu tác động của nhiều yếu tố làm cho sản phẩm có sai lệch so với bản thiết kế ban đầu. Do đó, chúng ta phải sử dụng phương pháp đo lường để nhận biết chất lượng, đặc biệt là phương pháp đo không tiếp xúc được sử dụng trong máy IMI. Vì vậy, đề tài: “Xây dựng thuật toán và phần mềm nhúng tự động xác định biên dạng – ứng dụng đo biên dạng 2D một số chi tiết cơ khí thông dụng trên máy IMI” là một việc làm cấp thiết trong lĩnh vực cơ khí chế tạo máy.

Đề tài gồm 04 chương: tổng quan về máy IMI, một số lệnh xử lý ảnh cơ bản, lập trình phần mềm xác định biên dạng chi tiết máy và ứng dụng phần mềm trên máy IMI.

Bước đầu các kết quả thu được rất khả quan, phần mềm hoạt động tốt và ổn định. Tuy nhiên còn rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng biện dạng thu được, ví dụ: yếu tố ánh sáng môi trường bên ngoài, độ bóng của bề mặt chi tiết, độ phân giải của camera, … Một số hạn chế khác của phần mềm là chưa xử lý được ảnh nhiều frame chụp từ các camera của máy ảnh dân dụng gắn trên điện thoại thông minh. Hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài là xâydựng mô đun đo lường trên phần mềm nhúng để có thể đo trực tiếp các kích thước của biên dạng và thể hiện trên giao diện của phần mềm.

Thành viên Hội đồng:

STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ
1 TS. Bùi Đình Hưng Ban Giám hiệu Chủ tịch hội đồng
2 PGS.TS. Nguyễn Tiến Ban Khoa Điện Cơ Phó chủ tịch hội đồng
3 ThS. Nguyễn Thị Phương Chi Phòng Quản lý Khoa học Ủy viên thư ký
4 PGS.TS. Nguyễn Đức Toàn Đại học Bách khoa Hà Nội Ủy viên phản biện 1
5 ThS. Hoàng Văn Quý Khoa Điện Cơ Ủy viên phản biện 2
6 ThS. Nguyễn Minh Sơn Khoa Điện Cơ Ủy viên
7 ThS. Tạ Thị Thúy Hương Khoa Điện Cơ Ủy viên

Kết quả đánh giá: Xếp loại Tốt

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC