Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Nghiệm thu đề tài NCKH: “Biện pháp thu hút đầu tư vào khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Thành phố Hải Phòng”.

Lê Đắc Nhường logo

Tên đề tài: Biện pháp thu hút đầu tư vào khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Thành phố Hải Phòng.

Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Thái Sơn – Khoa Kế toán Tài chính, Trường Đại học Hải Phòng.

Thời gian nghiệm thu: 9h00, ngày 28 tháng 8 năm 2015

Thành viên Hội đồng:

STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ
1 PGS.TS. Phạm Văn Cương Ban Giám hiệu Chủ tịch
2 TS. Vũ Thế Bình Khoa Kinh tế&QTKD Phó chủ tịch
3 ThS. Vương Toàn Thu Thủy Phòng Quản lý khoa học Ủy viên Thư ký
4 TS. Đỗ Minh Thụy Khoa Kinh tế& QTKD Ủy viên phản biện 1
5 ThS. Bùi Thanh Nga TrườngĐại học Hàng Hải Ủy viên phản biện 2
6 ThS. Nguyễn Quang Minh Khoa Kế toán – Tài chính Ủy viên
7 ThS. Trần Quang Phong Khoa Kinh tế& QTKD Ủy viên

Nội dung tóm tắt đề tài:

Đối với thành phố Hải Phòng, các khu chế xuất, khu công nghiệp được thành lập từ năm 1993 và đã có những thành công nhất định trong thu hút đầu tư trong và ngoài nước, góp phần vào tăng trưởng kinh tế của thành phố. Đến nay, các khu công nghiệp tập trung, khu kinh tế đã được thành lập thêm, có khu đã được lập đầy và đang đề nghị mở rộng, trong đó có một số khutuy mới được thành lập nhưng đang được đầu tư xây dựng hạ tầng, có nhiều triển vọng trong thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng được thành lập năm 2008 với tổng diện tích (sau điều chỉnh) là 22.540ha. Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải được xây dựng và được kỳ vọng trở thành điểm thu hút đầu tư, là động lực tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ.Tuy nhiên, với sự cạnh tranh vùng và cạnh tranh quốc tế gay gắt, nhưng vẫn phải đảm bảo hiệu quả kinh tế, hiệu quả kinh tế xã hội, tạo độ hấp dẫn đối với các nhà đầu tư – luôn đặt ra cho các nhà quản lý, chính quyền thành phố những vấn đề phức tạp cần giải quyết.

Từ những yêu cầu thực tiễn nêu trên, việc nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài vào Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Hải Phòng là rất cần thiết, có ý nghĩa cả về khoa học và thực tiễn.

Kết quả đánh giá của Hội Đồng: Điểm trung bình: 8,55 – Xếp loại: Tốt.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC