Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
_5138

Với mong muốn thiết lập nền móng đầu tiên trong quan hệ hợp tác giữa hai Bên, sáng ngày 05/12/2016 tại phòng Hội thảo A6 đã diễn ra Lễ kí kết Bản ghi nhớ hợp tác và Thỏa thuận trao đổi sinh viên giữa trường Đại học Hải Phòng và trường Đại học Đông Á, Nhật Bản.

Tham dự Buổi kí kết, về phía trường Đại học Đông Á, Nhật Bản có GS. Kushida Koju – Hiệu trưởng, ông Tachibana Duy – Cố vấn chương trình hợp tác với Việt Nam. Về phía trường Đại học Hải Phòng có PGS.TS. Phạm Văn Cương – Hiệu trưởng, TS. Dương Đức Hùng – Chủ tịch Hội đồng Trường, TS. Đoàn Quang Mạnh – Phó Hiệu trưởng phụ trách Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ cùng đại diện lãnh đạo phòng Hợp tác và đào tạo quốc tế.

Nội dung Bản ghi nhớ và Thỏa thuận trao đổi sinh viên bao gồm các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực trao đổi cán bộ, giảng viên, sinh viên, nghiên cứu khoa học, trao đổi các công trình, ấn phẩm nghiên cứu khoa học giữa hai Trường. Ngoài ra, hai Bên thống nhất sẽ nỗ lực hợp tác trong việc đào tạo Cử nhân ngành tiếng Nhật tại trường Đại học Hải Phòng.

Buổi làm việc kết thúc tốt đẹp, hai Bên hứa trong thời gian tới sẽ tích cực trao đổi thông tin, cùng nhau xây dựng và triển khai các hoạt động hợp tác đào tạo đã được thống nhất trong Bản ghi nhớ này.

_5123

_5124

_5129

_5138

MOU Signing Ceremony between Haiphong University and University of East Asia, Japan

With an aim to establish the first stepping stone in cooperation between the two universities, MOU Signing Ceremony between Haiphong University and University of East Asia, Japan was taken place on December 05th 2016 at Conference Room in A6 Building, Haiphong University.

Attending the ceremony were PhD. Koju Kushida – President of University of East Asia, Mr. Tachibana Duy – Advisor of cooperation program with Vietnam. From Haiphong University were Assoc. Prof., PhD. Pham Van Cuong – President, Dr. Duong Duc Hung – Chairman of the University’s Council, Dr. Doan Quang Manh – Vice Director in charge of International Cooperation and Science Technology and the representatives of Department of International Cooperation and Training.

The main content of the MOU and Student Exchange Agreement includes cooperation activities in the field of faculty exchange, student exchange, scientific research, exchange of academic work and publications. In addition, the two Parties agreed to make effort to cooperate in training Bachelor of Japanese at Haiphong University.

The meeting ended successfully. The two Parties promised to actively exchange information and develop agreed terms in this MOU.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC