Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ THAO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Thông tin chung
Địa chỉ: Trường Đại học Hải Phòng, 171 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng
Điện thoại: (84-225) 3591 141
Email: trungtamgdtctt@dhhp.edu.vn
Website: http://dhhp.edu.vn
Thành lập: Ngày 22/02/2018
Lịch sử phát triển

Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao được xây dựng, trưởng thành cùng sự phát triển của trường đại học Hải Phòng. Ban đầu là Tổ Văn – Thể Mỹ sau đó là Tổ Thể dục - Quân sự với quân số vẻn vẹn từ 4 -5 giáo viên, đến nay Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao đã phát triển cả về số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên với các trình độ thạc sỹ và tiến sĩ.

Sơ lược quá trình phát triển của Trung tâm GDTC và Thể thao
- Tháng 8 năm 1972 Ủy ban hành chính thành phố Hải Phòng quyết định thành lập Trường Sư phạm 10+3 Hải Phòng trên cơ sở sáp nhập Trường Sư phạm cấp II Xã hội và Trường Sư phạm cấp II Tự nhiên. Giai đoạn này các giáo viên giảng dạy thể dục được cơ cấu trong Tổ Văn - Thể - Mỹ. Năm 1972 đã đào tạo khóa Trung cấp thể dục thể thao đầu tiên với 38 sinh viên tốt nghiệp.
- Ngày 21-3-1978 Thủ tướng ra quyết định công nhận Trường Sư phạm 10 +3 Hải Phòng chính thức là Trường Cao đẳng Sư phạm. Cùng thời điểm đó, Tổ Thể dục - Quân sự đã được thành lập. Từ năm 1978 Trường Sư phạm 10+3 đã bắt đầu đào tạo giáo viên thể dục thể thao có trình độ Cao đẳng; Trong giai đoạn 1978 – 1995 đã đào tạo được 5 khóa CĐSP Thể dục với 174 sinh viên, 01 khóa CĐSP Toán – Thể dục với 29 sinh viên.
- Ngày 01/10/1996 Hiệu trưởng trường CĐSP Hải Phòng đã ký quyết định số 06/QĐ-TC về việc thành lập khoa Thể dục – Quân sự trên cơ sở tổ Thể dục – Quân sự. Từ năm 1996-1999 đã đào tạo 3 khóa Cao đẳng Thể dục – Sinh với tổng số 190 sinh viên.
- Ngày 20/4/2000 Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 48/2000/QĐ-TTg về việc thành lập trường Đại học Sư phạm Hải Phòng. Tiếp đó, ngày 15/9/2000 Hiệu trưởng trường đại học Sư phạm Hải Phòng đã ký quyết định số 17/QĐ-TC về việc thành lập khoa Thể dục - Quân sự trực thuộc Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng. Từ năm 2000-2009 đã đào tạo được 12 khóa CĐSP Thể dục – Sinh.
- Ngày 15/3/2007 Hiệu trưởng trường Đại học Hải Phòng đã ký quyết định số 19/QĐ-TCCB về việc đổi tên khoa Thể dục – Quân sự thành khoa Thể dục thể thao.
- Ngày 22/2/2018 Hiệu trưởng trường Đại học Hải Phòng đã ký quyết định số 247/QĐ-ĐHHP về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao trên cở sở khoa thể dục thể thao. Thực hiện việc tinh giản biên chế, đến thời điểm hiện tại số lượng cán bộ giảng viên làm việc tại trung tâm có 17 người, trình độ tiến sĩ 03 người, thạc sỹ 14 người. Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao tiếp tục thực hiện chức năng đào tạo giáo viên chuyên ngành giáo dục thể chất đồng thời mở các lớp học năng khiếu thể dục thể thao, tổ chức các sự kiện thể thao của trường, của Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp.
+ Đến nay Trung tâm GDTC và Thể thao có 17 cán bộ, viên chức, trong đó có 03 Tiến sĩ và 14 Thạc sĩ .
*Về đào tạo
- Năm 1972 đã đào tạo khóa Trung cấp TDTT đầu tiên với 38 sinh viên tốt nghiệp.
- Năm 1977 Tổ Thể dục-Quân sự trường Sư phạm 10+3 đã bắt đầu đào tạo giáo viên TDTT có trình độ Cao đẳng;
- Giai đoạn 1977 – 1995 đã đào tạo được 5 khóa CĐSP Thể dục, 01 khóa CĐSP Toán – Thể dục.
- Giai đoạn 1993-2009 đã đào tạo được 13 khóa CĐSP Thể dục – Sinh
- Giai đoạn 2005- 2012 đã liên kết đào tạo cho các tỉnh thành trong cả nước 05 khóa trung cấp GDTC, 03 khóa CĐSP Thể dục – sinh, 03 khóa CĐSP GDTC liên thông với tổng số 2050 học sinh, sinh viên.
- Từ năm 2006 bắt đầu đào tạo sinh viên đại học giáo dục thể chất chính qui, với đội ngũ cán bộ giảng viên 19 người (năm 2006) đến năm 2010 số cán bộ giảng viên của khoa đã lên tới 28 người. Trong giai đoạn 2006-2018 đã đào tạo được 9 khóa đại học giáo dục thể chất chính qui, 02 khóa đại học giáo dục thể chất theo hình thức vừa học vừa làm, 03 khóa đại học liên thông; tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt 85%.

Chức năng nhiệm vụ
1. Chức năng
Trung tâm GDTC và Thể thao có chức năng giảng dạy các môn học giáo dục thể chất cho sinh viên các ngành đào tạo trong toàn trường Đại học Hải Phòng; đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Giáo dục Thể chất, triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học; tổ chức và quản lý các hoạt động thể dục thể thao.
2. 2. Nhiệm vụ
- Xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học các học phần Giáo dục Thể chất cho học sinh, sinh viên các ngành đào tạo; phối hợp với các đơn vị trực thuộc của trường Đại học Hải Phòng tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học đã được phê duyệt.
- Xây dựng đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo; xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch đào tạo, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức và quản lý quá trình đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Giáo dục Thể chất.
- Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo; nghiên cứu và thực hiện cải tiến phương pháp giảng dạy, giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo trong lĩnh vực Giáo dục Thể chất.
- Quản lý cơ sở vật chất, tài sản được giao theo quy định của Nhà nước và trường Đại học Hải Phòng, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học. Phối hợp với các đơn vị, các tổ chức đoàn thể tổ chức các sự kiện thể thao.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu Trưởng trường Đại học Hải Phòng giao.
Cơ cấu tổ chức

- Chi bộ:

 Bí thư Chi bộ: TS. Nguyễn Văn Tuấn IMG_5
 Phó bí thư Chi bộ: ThS. Hoàng Văn Khiêm IMG_2

- Lãnh đạo đơn vị:

Giám đốc: TS. Nguyễn Văn Tuấn
Email: tuannv71@dhhp.edu.vn.com
IMG_5
 Phó giám đốc: ThS. Hoàng Văn Khiêm
Email: khiemhv@dhhp.edu.vn.com
IMG_2

- Các Bộ môn: + Bộ môn Thể thao cơ bản

 Trưởng Bộ môn: ThS. Phạm Kim Huệ
Email: huepk@dhhp.edu.vn
IMG_1

+ Thể thao nâng cao và Phương pháp giảng dạy

 Trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Thị Nhuần
Email:  nhuannt@dhhp.edu.vn.com
IMG_3

- Công đoàn:

 Chủ tịch: ThS. Nguyễn Thị Nhuần
Email: nhuannt@dhhp.edu.vn.com
 Phó chủ tịch: ThS. Hoàng Văn Khiêm
Email: khiemhv@dhhp.edu.vn.com

- Đoàn thanh niên:

 Bí thư: ThS. Trần Văn Sơn
Email: sontv@dhhp.edu.vn

- Giáo vụ:

ThS.: Nguyễn Thị Thu Trang
Email: trangntt@dhhp.edu.vn
Các chuyên ngành đào tạo
CHUYÊN NGÀNH: Giáo dục Thể chất
Tên tiếng Anh: Physical Education
Các hướng nghiên cứu chính
- Viết giáo trình, tài liệu hướng dẫn tự học, tài liệu tham khảo.
- Nghiên cứu các đề tài theo các hướng sau:
+ Lý luận và phương pháp Giáo dục Thể chất
+ Lý luận và phương pháp Huấn luyện Thể thao
+ Y- Sinh học Thể thao
Các công trình khoa học

Các công trình khoa học của CBGV:
- Giáo trình: Vệ sinh – Y học TDTT
- Giáo trình Thể dục  (dành cho Sv chuyên ngành GDTC)
- Giáo trình Sinh lí học TDTT
- Giáo trình Lịch sử TDTT
- Giáo trình Thể thao trường học
- Giáo trình Thể dục và phương pháp dạy thể dục ở tiểu học
- Giáo trình Bóng đá
- Đề tài: Biện pháp nâng cao thể lực chung cho sinh viên trường đại học Hải Phòng
- Đề tài: Một số giải pháp nâng cao thể lực cho học sinh THPT huyện Tiên Lãng

Thành tích

Tập Thể
- Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hải Phòng “Khoa Thể Dục Quân Sự trường Cao Đẳng Sư Phạm Hải Phòng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “dạy tốt học tốt” nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường 1959- 1999” , QĐ số 102 BK, ngày 17/4/1999
- Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hải Phòng “Khoa Thể Dục Thể Thao trường Đại học Hải Phòng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “ Dạy tốt học tốt” năm học 2008- 2009”, QĐ số 271/ BK, ngày 10/11/2009
- Bằng khen của Thành đoàn Hải Phòng “Liên chi đoàn  Khoa Thể Dục Thể Thao đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên 2008- 2009”, QĐ số 51/ QĐ/ KT, ngày 19/8/2009.
- Bằng khen của TW Hội Thể thao ĐH&CN Việt Nam “Khoa Thể Dục Thể Thao trường Đại học Hải Phòng đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Thể Thao Đại học và Chuyên Nghiệp Việt Nam năm 2007- 2012”, QĐ số 15/QĐ- HTT, ngày 21/01/2013.
- Bằng khen của TW Hội Thể thao ĐH&CN Việt Nam “Khoa Thể Dục Thể Thao trường Đại học Hải Phòng đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Thể Thao Đại học và Chuyên Nghiệp Việt Nam năm 2013”, QĐ số 06/ QĐ- HTT, ngày 10/1/2014.
- Bằng khen của Liên đoàn lao động thành phố Hải Phòng ‘Công Đoàn  Khoa Thể Dục Thể Thao trường Đại học Hải Phòng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng Công đoàn vững mạnh năm học 2012- 2013”, QĐ số 55/ QĐ- KT, ngày 15/8/2013.
- Bằng khen của Thành đoàn Hải Phòng “Liên chi đoàn  Khoa Thể Dục Thể Thao đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên 2014- 2015”,  QĐ số 106/ QĐ- KT, ngày 18/8/2015.
- Chứng nhận của UBND thành phố Hải Phòng “Tập thể lao động xuất sắc năm học 2012-2013”, QĐ số 1754 CN, ngày 12/9/2003. - Bằng khen của Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam  “Khoa TDTT, trường đại học Hải Phòng đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam năm 2014”, QĐ số 13/QĐ-HTT, ngày 25/2/2015
- Giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hải Phòng “Khoa TDTT trường Đại học Hải Phòng đã có thành tích xuất sắc trong công tác thể dục thể thao năm 2010”, QĐ số 77/QĐ/SVHTTDL, ngày 16/5/2011.
- Giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hải Phòng “Đội tuyển Bóng chuyễn Nữ sinh viên trường Đại học Hải Phòng đã có thành tích xuất sắc Vô địch Giải Bóng chuyền sinh viên toàn quốc- Cúp TOYOTA 2012” , QĐ số 68/QĐ-SVHTT&DL, ngày 05/3/2013.
- Giấy khen của Trường đại học Hải Phòng “Khoa Thể Dục Thể Thao đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trường Đại học Hải Phòng năm 2013”, QĐ số 09/QĐ- KT-2014, ngày 12/3/2014.
- Giấy khen của Đoàn trường đại học Hải Phòng “Chi đoàn giáo viên  Khoa Thể Dục Thể Thao , Liên chi đoàn  Khoa Thể Dục Thể Thao đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên 2011- 2012”.
- Ngoài ra các đội tuyển thể thao của trường do đội ngũ CBGV, sinh viên khoa TDTT làm nòng cốt tham gia các giải thi đấu cấp ngành, cấp quốc gia đạt nhiều huy chương, cờ, giấy chứng nhận thành tích.
Cá nhân:
- Nhiều cá nhân đạt thành tích xuất sắc được Bộ GD-ĐT, TW Hội Thể thao ĐH&CN Việt Nam tặng bằng khen, UBND thành phố, trường đại học Hải Phòng tặng giấy khen.
- Liên tục 3 năm (2012-2013, 2013-2014, 2014-2015), mỗi năm học khoa TDTT đều có 01 đồng chí đạt danh hiệu ‘Gương mặt tiêu biểu trường đại học Hải Phòng”.