Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

KHOA TIỂU HỌC MẦM NON - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Thông tin chung

Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non

Nhà B3, Trường Đại học Hải Phòng, 171 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng
Điện thoại: (84-225) 3591 084
Email: khoagdthmn@dhhp.edu.vn
Website: http://kth.dhhp.edu.vn
Thành lập: 1997

Lịch sử phát triển

Năm 1959 Trường Sư phạm sơ cấp Hải Phòng được thành lập đặt tại cơ sở số 1, Nguyễn Công Trứ, Lê Chân với nhiệm vụ đào tạo cấp tốc giáo viên Tiểu học hệ 3 tháng và 6 tháng. Cùng thời gian này Tổ giáo viên mẫu giáo cũng được thành lập với nhiệm vụ mở các lớp đào tạo giáo viên mẫu giáo cấp tốc từ 2 đến 3 tháng. 

Năm 1961 Trường Sư phạm sơ cấp Hải Phòng chuyển sang đào tạo giáo viên Tiểu học hệ 7 + 1 và 5 + 2 với thời gian đào tạo từ 1 cho đến 2 năm. Cùng thời gian này (1962), Uỷ ban hành chính Hải Phòng đã ra quyết định thành lập Trường Sư phạm mẫu giáo vào năm 1962 với nhiệm vụ đào tạo giáo viên mẫu giáo 6 tháng.

Tại tỉnh Kiến An, Trường Sư phạm sơ cấp được thành lập vào tháng 4 năm 1959. Sau 4 năm thành lập, Trường Sư phạm sơ cấp Kiến An đã đào tạo được 396 giáo viên hệ cấp tốc, 1038 giáo viên hệ 7 + 1.

Tháng 9 năm 1963, sau khi Hải Phòng và Kiến An hợp nhất, 2 trường Sư phạm sơ cấp Hải Phòng và Kiến An được sáp nhập thành Trường Sư phạm sơ cấp Hải Phòng. Trường Sư phạm mẫu giáo đặt trong Trường Sư phạm sơ cấp Hải Phòng có nhiệm vụ đào tạo giáo viên mẫu giáo cho Thành phố.

Năm 1965 – 1966 Trường Sư phạm sơ cấp Hải Phòng đã đào tạo ra trường 699 giáo viên hệ 7 +1. Năm học 1966 – 1967 Trường bắt đầu đào tạo hệ 7 + 2 với 50 giáo sinh khóa đầu tiên. Năm 1967 – 1968 con số giáo sinh tốt nghiệp đã là 1183 sinh viên, trong đó có 50 giáo sinh hệ 7 + 2.

Năm học 1968 – 1969 Trường Sư phạm sơ cấp Hải Phòng có 1357 giáo sinh hệ 7 + 1 và 751 giáo sinh hệ 7 + 2. Để đáp ứng tình hình thời kì này, Ủy ban Hành chính Thành phố đã quyết định tách Trường thành 2 trường đó là Trường Sư phạm sơ cấp 1A đặt tại xã Vĩnh Phong và Tiền Phong và Trường Sư phạm sơ cấp 1B đặt tại xã Hiệp Hòa
Năm 1970, Trường Sư phạm 1A bị giải thể theo quyết định của Ủy ban Hành chính Thành phố. Một bộ phận giáo viên của Trường và toàn bộ giáo sinh được xác nhập vào Trường Sư phạm 1B. Thời gian này Trường được chuyển về địa điểm xã Quốc Tuấn, huyện An Lão.

Tính đến thời điểm năm 1970, qua nhiều sự biến động của thời cuộc, Trường Sư phạm sơ cấp Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Số lượng giáo sinh do nhà trường đào tạo tốt nghiệp lên tới 3945 giáo viên hệ 7 + 1 và 801 giáo viên hệ 7 + 2.

Tháng 11 năm 1971, Trường Sư phạm sơ cấp Hải Phòng được nâng cấp đổi tên thành Trường Sư phạm Trung cấp Hải Phòng.

Năm 1972, do chiến tranh của đế quốc Mỹ ném bom phá hoại miền Bắc, Trường được tạm thời tách làm 2 phân hiệu: phân hiệu 1 đặt tại xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, phân hiệu 2 chuyển về xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo. Cũng trong năm học này, Trường đã hoàn thành giai đoạn cuối cùng trong sứ mệnh nhiệm vụ đào tạo giáo viên cấp 1 hệ 7 +.

Tháng 1 năm 1973, phân hiệu 1 tại xã Quốc Tuấn, huyện An Lão chuyển về cơ sở mới (toàn bộ khu B của trường Đại học Hải Phòng ngày nay). Tháng 7 năm 1974, phân hiệu 2 tại xã Viết Tiến, huyện Vĩnh Bảo cũng được chuyển về cơ sở chính tại Kiến An. Kể từ khi 2 trường Sư phạm sơ cấp Hải Phòng và trường Sư phạm sơ cấp Kiến An sáp nhập khoảng 14 năm, Trường Sư phạm Trung cấp Hải Phòng đã đào tạo được 7281 giáo viên cấp 1, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cao cả mà lãnh đạo thành phố đã giao cho Trường.

Sau ngày thống nhất đất nước (1975), Trường Sư phạm mẫu giáo được tái thành lập (sau này là Trường Trung học Sư phạm nhà trẻ, mẫu giáo). Từ năm 1978, Trường Sư phạm mẫu giáo chuyển từ đào tạo hệ sơ học (7+ 1) sang đào tạo hệ sơ học (10 +1). Từ Năm 1987 Trường Sư phạm mẫu giáo bắt đầu đào tạo 10+ 2 và sau đó là 12+ 2.

Năm 1977, Trường Sư phạm Trung cấp Hải Phòng được đổi tên thành Trường Trung cấp Sư phạm 10 + 2 Hải Phòng (Trường Trung học Sư phạm cấp 1). Với nhiệm vụ mới, bộ máy có tổ chức mới, Trường có sự thay đổi sắp xếp lại cho phù hợp, từng bước củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo ngày một tốt hơn.

Tháng 9 năm 1994, Trường Trung học Sư phạm nhà trẻ, mẫu giáo được sáp nhập vào Trường Trung học Sư phạm cấp 1 thành Trường Trung học Sư phạm Hải Phòng. Cuối năm học 1997 – 1998, Trường Trung học Sư phạm một lần nữa được sáp nhập vào Trường Cao đẳng Sư phạm Hải Phòng để trở thành Trường Cao đẳng Sư phạm đa cấp đa hệ Hải Phòng (Đại học Hải Phòng ngày nay). Về cơ bản, Trường Trung học Sư phạm Hải Phòng hệ đào tạo giáo viên Tiểu học chuyển thành Khoa Giáo dục Tiểu học và hệ đào tạo giáo viên mầm non chuyển thành Khoa Giáo dục Mầm non.

Tháng 8 năm 2015, Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non được thành lập trên cơ sở 3 đơn vị hợp thành đó là: Khoa Giáo dục Tiểu học, Khoa Giáo dục Mầm non và toàn bộ hai Bộ môn Âm nhạc và Mỹ thuật từ Khoa Khoa học xã hội. Hiện tại Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non có tổng số 42 cán bộ, giảng viên, trong đó hơn 90% đội ngũ giảng viên có trình độ Tiến sĩ và Thạc sĩ.

Cơ cấu tổ chức của Khoa được chia làm 5 Bộ môn trực thuộc đó là:

- Bộ môn Văn – Tiếng Việt
- Bộ môn Toán – TNXH
- Bộ môn Âm nhạc
- Bộ môn Mỹ thuật
- Bộ môn Giáo dục mầm non.

Với bề dày truyền thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển đi lên, Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non ngày càng khẳng định là địa chỉ uy tín duy nhất của thành phố Hải Phòng trong lĩnh vực đào tạo giáo viên tiểu học và mầm non cho thành phố và cho các tỉnh trong khu vực.

Chức năng nhiệm vụ
[Ban hành kèm theo Quyết định số 350/QĐ-ĐHHP, ngày 30/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng]
I. KHOA
1. Vị trí, chức năng
Khoa là đơn vị quản lý chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo của Trường
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký với Trường nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo; tổ chức thi các học phần trong chương trình đào tạo do khoa quản lý.
b) Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch đào tạo chung của Trường;
c) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;
d) Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ nhiệm vụ đào tạo; phối hợp với các tổ chức KH&CN, các cơ sở giáo dục, cơ sở sản xuất, kinh doanh để gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, với sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.
đ) Quản lý viên chức và người học thuộc khoa; quản lý về chuyên môn đối với các giảng viên kiêm nhiệm, thỉnh giảng theo phân cấp của Hiệu trưởng;
e) Quản lý nội dung chương trình, phương pháp, chất lượng đào tạo; quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;
g) Tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;
h) Chủ trì tổ chức thi các học phần chuyên môn (môn riêng) do khoa quản lý đào tạo theo kế hoạch chung của Trường;
i) Cấp phát, thu hồi, hủy bỏ Bảng điểm học tập toàn khóa cho người học thuộc khoa quản lý theo quy định;
k) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CBVC và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;
l) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng các đội tuyển sinh viên NCKH, thi HSSV giỏi, Olympic các môn học, văn nghệ, TDTT theo kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt;
m) Tổ chức các hoạt động tư vấn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đào tạo của đơn vị cho các cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị hoặc các doanh nghiệp có nhu cầu; đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn để cấp chứng chỉ theo quy định của Trường;
n) Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và NLĐ (nếu có) thuộc khoa theo quy định của Trường.
o) Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết công việc do đơn vị phụ trách p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

II. BỘ MÔN THUỘC KHOA
1. Vị trí, chức năng
Bộ môn là đơn vị chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc khoa trong Trường.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của một hoặc một số môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa;
b) Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm môn học được Trưởng khoa và Hiệu trưởng giao;
c) Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
d) Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường và Khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho trường; thực hiện dịch vụ xã hội và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của bộ môn;
đ) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn;
e) Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và của trường theo yêu cầu của Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, Trưởng khoa;
g) Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn.
h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng và Trưởng khoa giao.
Các chuyên ngành đào tạo
1. CHUYÊN NGÀNH: GIÁO DỤC TIỂU HỌC
Tên tiếng Anh: Primary Education
2. CHUYÊN NGÀNH: GIÁO DỤC MẦM NON
Tên tiếng Anh: Preschool Education
3. CHUYÊN NGÀNH: SƯ PHẠM ÂM NHẠC
Tên tiếng Anh: Music Education
4. CHUYÊN NGÀNH: SƯ PHẠM MỸ THUẬT
Tên tiếng Anh: Art Education
Các hướng nghiên cứu chính
- Khoa học nghiên cứu giáo dục trẻ mầm non, mẫu giáo
- Tiếng Việt và PPDH Tiếng Việt ở Tiểu học
- Toán và PPDH Toán ở Tiểu học
- Âm nhạc và PPDH Âm nhạc ở Tiểu học
- Mỹ Thuật và PPDH Mỹ thuật ở Tiểu học
- TNXH và PPDH TNXH ở Tiểu học
- Giáo dục môi trường ở Tiểu học
- Giáo dục văn hóa truyền thống ở Tiểu học
- Văn học thiếu nhi
- Quản lí giáo dục mầm non
- Khoa học về dinh dưỡng cho trẻ mầm non
- Khoa học Vệ sinh phòng bệnh cho trẻ mầm non
- Khoa học về khám phá môi trường xung quanh cho trẻ mầm non
- Phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn hoc
- Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non
- Phương pháp tổ chức các hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non...
Cơ cấu tổ chức

- Chi bộ:

 Bí thư Chi bộ: TS. Trần Quốc Tuấn IMG_8
 Phó bí thư Chi bộ: TS. Nguyễn Thị Dung

- Lãnh đạo đơn vị:

 Phó trưởng Khoa: TS. Vũ Thị Hương Giang
Email: giangvth@dhhp.edu.vn
IMG_2

- Các Bộ môn: + Bộ môn Văn – Tiếng Việt

 Tổ trưởng: TS. Nguyễn Thị Dung
Email: dungnt@dhhp.edu.vn

+ Bộ môn Toán – Tự nhiên, xã hội

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Minh Giang

Email: giangnm@dhhp.edu.vn

 Phó Trưởng bộ môn: ThS. Hoàng Thị Ngà
Email: ngaht85@dhhp.edu.vn
IMG_4

+ Bộ môn Âm nhạc

 Phó trưởng Bộ môn phụ trách: ThS. Nguyễn Thế Hùng
Email: hungnt@dhhp.edu.vn
IMG_7

+ Bộ môn Mỹ Thuật

 Tổ trưởng: ThS. Ngô Đức Cường
Email: cuongnd@dhhp.edu.vn

+ Bộ môn Giáo dục Mầm non

 Phó Trưởng bộ môn phụ trách: ThS. Đinh Thị Lan Hương
Email: huongdtl@dhhp.edu.vn

- Công đoàn:

 Chủ tịch: TS. Nguyễn Thị Dung
Email: dungnt@dhhp.edu.vn
 Phó chủ tịch: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương
Email: dungnguyendhhp@gmail.com

- Đoàn thanh niên:

 Bí thư: ThS. Nguyễn Tiến Huy
Email: huynt@dhhp.edu.vn

- Giáo vụ:

: Nguyễn Thị Hương
Email: huongnt@dhhp.edu.vn
Các công trình khoa học
1. Giáo trình
- Giáo trình “Dinh dưỡng trẻ mầm non” – Phạm Thị Loan, Phạm Thị Hoa (Giáo trình dành cho sinh viên hệ Đại học chuyên ngành Giáo dục Mầm non, 2014 ĐHHP)
- Giáo trình “Đồ chơi trẻ em” (2015)– Phạm Thị Loan, Phạm Thị Thư, Nxb Giáo dục
- Giáo trình “Phương pháp tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non” – Phạm Thị Loan, Vũ Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Huệ (Giáo trình dành cho sinh viên hệ Đại học chuyên ngành Giáo dục Mầm non, 2013 ĐHHP)
- Giáo trình “Quản lý giáo dục mầm non” (2015) – Phạm Thị Loan, Nxb Sư phạm.
- Giáo trình: "Phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học" – Vũ  Thị Hương Giang (Giáo trình dành cho sinh viên hệ Cao đẳng chuyên ngành Giáo dục Mầm non, 2004 ĐHHP)
- Giáo trình Âm nhạc 2- Trần Quốc Tuấn (2014)
- Giáo trình Cơ sở văn hóa Việt Nam – Trần Quốc Tuấn (2015) (viết chung)
- Giáo trình Hòa thanh 1 – Phạm Văn Hải (2013)
- Giáo trình Mỹ học âm nhạc – Nguyễn Đức Minh (2013)
- Giáo trình Lịch sử âm nhạc thế giới 1 – Trịnh Thị Nhuấn (2013)
- Giáo trình Ký xướng âm 2 – Đỗ Thị Kim Hoa (2013)
- Quản lý năng lực giáo viên mẫu giáo theo tiếp cận kĩ năng nghề đáp ứng yêu cầu đổi mới GDMN (2014) – Phạm Thị Loan, Nxb Giáo dục
2. Đề tài nghiên cứu và các bài báo khoa học:
- Sử dụng truyện tranh để phát triển khả năng tiền đọc viết cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi (Vũ Thị Hương Giang - Tạp chí giáo dục T8/2011)
- Phát triển khả năng ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo  qua truyện tranh. (Vũ Thị Hương Giang - Tạp chí giáo dục T5/2012)
- Phát triển hứng thú đọc cho trẻ mẫu giáo (Vũ Thị Hương Giang - Tạp chí giáo dục 1/2015)
- Những nghiên cứu về hình thành khả năng đọc cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi (Vũ Thị Hương Giang T1/ 2016 - Tạp chí giáo dục)
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi qua hoạt động kể chuyện sáng tạo với đồ chơi – Vũ Thị Hương Giang (Hội thảo khoa học cán bộ trẻ trường ĐHHP, tháng 03/2012)
- Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng vận động tinh cho trẻ MG 5-6 tuổi thông qua hoạt động tự phục vụ (Tạp chí Giáo dục - Số 360 kỳ 2 T6/2015).
- Phát triển kĩ năng vận động tinh - vấn đề cần thiết để chuẩn bị cho trẻ vào lớp một (Tạp chí Giáo dục số đặc biệt T6/2015).
- Kĩ năng vận động tinh và sự phát triển của trẻ em (Tạp chí Giáo dục số đặc biệt T7/2015).
- Vai trò của hoạt động tự phục vụ trong việc rèn luyện kĩ năng vận động tinh cho trẻ MG 5-6 tuổi (Tạp chí Giáo dục - Số 363 kì 1 T8/2015).
- Tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề nhằm giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho trẻ mẫu giáo ở trường mầm non. (Tạp chí giáo dục số 371 kì 1 tháng 12/2015)
- Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non dạy trẻ tự kỷ hiện nay – Phạm Thị Loan (Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hải Phòng, T3/2014)
- Một số biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo trong các trường mầm non ngoại thành Hải Phòng – Phạm Thị Loan (Tạp chí Giáo dục số 336, T6/2014.
- Hát ru với sự phát triển trẻ mầm non và thực trạng hát ru trong các trường mầm non hiện nay – Phạm Thị Loan (Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt T6 /2015)
- Một số biện pháp phát triển vốn từ tượng thanh, tượng hình cho trẻ mầm non – Phạm Thị Loan, Vũ Thị Hương Giang (Kỷ yếu Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường sư phạm toàn quốc năm lần thứ 4 năm 2014)
- Một số biện pháp giáo dục kĩ năng phòng tránh tai nạn cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi trong trường mầm non – Phạm Thị Loan, Hoàng Thị Minh Ngọc (Kỷ yếu hội nghi sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ VII – năm 2014)
- Tính cấp thiết việc rèn kỹ năng tự học, tự nghiên cứu chương trình Toán cho sinh viên sư phạm Tiểu học 2010 Tạp chí Giáo dục T.S. Đỗ Thị Phương Thảo
- Dạy học tương tác theo hướng người học tự hình thành kiến thức mới (2011)  Tạp chí giáo dục T.S. Đỗ Thị Phương Thảo
- Quy tắc tìm số dư trong phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên và một số thập phân ở Tiểu học (2012) Tạp chí giáo dục - T.S. Đỗ Thị Phương Thảo
- Đề xuất một số biện pháp nâng cao kỹ năng tự học Toán của sinh viên hệ đại học sư phạm Tiểu học trường đại học Hải Phòng trong học chế tín chỉ (2012) - Đề tài cấp trường - T.S. Đỗ Thị Phương Thảo
- Khảo sát thực trạng tự học Toán của sinh viên đại học sư pham tiểu học 2013-Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội  - T.S. Đỗ Thị Phương Thảo
- Xây dựng tài liệu tự học có hướng dẫn thông qua các tình huống tự học Toán trong các tiết tự học theo học chế tín chỉ 2014 Hội thảo khoa học Quốc gia đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội-T.S. Đỗ Thị Phương Thảo
- Một số tình huống dạy học trong nội dung số học ở Tiểu học (2014)-Hội thảo Khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc- T.S. Đỗ Thị Phương Thảo
- Bài toán tỷ lệ ẩn và phương pháp leo dốc (2014)- Hội thảo quốc gia Nghiên cứu giáo dục Toán học yheo hướng phát triển năng lực người học giai đoạn 2014-2020-T.S. Đỗ Thị Phương Thảo
- Dạy học chương trình hóa (2014)   Hội thảo quốc gia Nghiên cứu giáo dục Toán học theo hướng phát triển năng lực người học giai đoạn 2014-2020 T.S. Đỗ Thị Phương Thảo
- The modelling of reasoning and justification methods in the teaching of fraction division at Year 4 level in Vietnam   2014 APMC Australian Primay Mathematics Classroom   T.S. Đỗ Thị Phương Thảo
- Tính ưu việt của hoạt động đánh giá theo mô hình trường học mới so với mô hình trường học truyền thống ở Việt Nam (2014)   Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội T.S. Đỗ Thị Phương Thảo
- Xây dựng và thực hiện chuyên đề bồi dưỡng năng lực tự học Toán cho học sinh lớp 3 thông qua tài liệu tự học có hướng dẫn (2015)   Đề tài cấp trường T.S. Đỗ Thị Phương Thảo
- Phương pháp trò chơi trong dạy học môn Toán ở tiểu học 2012 Kỉ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ trường đại học Hải Phòng Th.S Hoàng Thị Ngà
- Mô hình dạy học bàn tròn (2014)   Tạp chí Giáo dục Th.S Hoàng Thị Ngà
- Tăng cường dạy học đồng đẳng nhằm phát huy tính tích cực và rèn luyện kĩ năng nghề cho sinh viên sư phạm (2014)   Tạp chí Giáo dục Th.S Hoàng Thị Ngà
- Thuật tóan DCA và ứng dụng – Luận văn thạc sĩ (2014)   Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên Th.S Nguyễn Văn Hồng
- Tạo hứng thú học toán cho học sinh tiểu học thông qua các bài toán có nhiều cách giải      (2015)   Tạp chí khoa học trường Đại học Hải Phòng Th.S Nguyễn Văn Hồng
- Nâng cao kĩ năng giải toán tỉ số phần trăm qua khắc phục các lỗi sai của học sinh lớp 5     (2015)   Tạp chí khoa học trường Đại học Hải Phòng Th.S Nguyễn Văn Hồng
- Phương pháp thu hẹp và loại đường dốc nhất cho ánh xạ và nửa nhóm không giãn
2013 - Đại  học Khoa học, Đại học Thái Nguyên- Nguyễn T Thu Tính
- Giảm sai số của công thức xấp xỉ giai thừa (2014)- Tạp chí khoa học trường Đại học Hải Phòng - Th.S Nguyễn Tiến Huy
- Thực trang và giải pháp rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Sư phạm Hải Phòng (cấp thành phố) - Nguyễn Thị Thuận
- Hành động cầu khiến trong “Dế mèn phiêu lưu kí” của nhà văn Tô Hoài - Nguyễn Thị Thuận
- Xây dựng đề án mở mã ngành Cao học GD Tiểu học- Nguyễn Thị Thuận
- Về giá trị của một số biện pháp tu từ cú pháp trong các văn bản đọc hiểu ở sách Ngữ văn Trung học phổ thông - Nguyễn Thị Thuận
- Biện pháp tu từ cú pháp tách biệt trong truyện ngắn Nam Cao và Nguyễn Công Hoan- Nguyễn Thị Thuận
- Biện pháp tu từ so sánh trong tập thơ “Việt Bắc” của Tố Hữu- Nguyễn Thị Thuận
- Câu hỏi tu từ trong thơ Nguyễn Bính- Nguyễn Thị Thuận
- Hành động hỏi trực tiếp trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan- Nguyễn Thị Thuận
- Hành động hỏi trên tư liệu truyện ngắn Nguyễn Công Hoan - Nguyễn Thị Thuận
- Hành động cầu khiến trên tư liệu truyện ngắn Nguyễn Công Hoan- Nguyễn Thị Thuận
- Hành động nói gián tiếp thực hiện bằng  hành động hỏi trên tư liệu truyện ngắn Nguyễn Công Hoan
-Tính lịch sự của hành động cầu khiến trên tư liệu truyện ngắn Nguyễn Công Hoan- Nguyễn Thị Thuận
- Giải pháp giúp sinh viên khoa GDTH nhận diện từ Hán Việt – Lưu Thị Lan
-Đánh giá kết quả học tập phân môn Luyện từ và câu cho hs tiểu học từ góc độ tiếp cận năng lực - Nguyễn Thị Dung
- Vận dụng một số trò chơi vào dạy học Kể chuyện cho hs lớp 3- Nguyễn Thị Dung
- Phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho hs giỏi Tiếng Việt – Vũ Thị Thu Hiền
- “Về một ông thần Thành hoàng làng”, Văn hóa dân gian, số 1(115), Trần Quốc Tuấn.
- “Từ Lương Xâm và việc thờ tự Ngô Vương Quyền”, Văn hóa dân gian, số 3(129), Trần Quốc Tuấn.
- “Các thần thời Tiền Lý – Một dạng thủy thần tiêu biểu trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam”, Thông báo khoa học, Trường Đại học Hải Phòng, số 11, Trần Quốc Tuấn.
- “Nguồn gốc lễ hội đền Nghè ở Đồ Sơn – Hải Phòng”, Văn hóa dân gian, số 3(141), Trần Quốc Tuấn.
- “Tục thờ thủy thần Đông Hải Đại vương Đoàn Thượng ở Hải Phòng”, Nguồn sáng dân gian, số 1(46), Trần Quốc Tuấn.
- “Về tình hình nghiên cứu tục thờ Tứ vị thánh nương ở Việt Nam”, Văn hóa dân gian, số 3(147), Trần Quốc Tuấn.
- “Tục thờ Bà Đế Thánh Mẫu ở Đồ Sơn - Hải Phòng”, Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Hải Phòng, số 2, Trần Quốc Tuấn.
- “Đức Thánh Trần – Một thủy thần tiêu biểu vùng cửa sông ở Hải Phòng”, Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Hải Phòng (2015), Trần Quốc Tuấn.
Thành tích
- Bằng khen
1. UBND Thành phố Hải Phòng: “Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt - học tốt năm 2008 – 2009 ngày 10/11/2009 QĐ số 271/BK ngày 10/11/2009.
2. Liên đoàn Lao động Thành phố Hải Phòng : Công đoàn bộ phân khoa giáo dục Tiểu học đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2011- 2012 QĐ số 42 ngày 06 tháng 9 năm 2012.
3. Bộ trưởng Bộ GD & ĐT “ Khoa Giáo dục Tiểu học trường Cao đẳng sư phạm Hải Phòng đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển nhà trường” QĐ số 1308 QĐ/GD-ĐT ngày 10/04/1999.
4. Bộ trưởng Bộ GD & ĐT “ Đạt thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo giáo viên Tiểu học theo chương trình liên thông Cao đẳng sư phạm” QĐ số 7377/QĐ/BGDĐT ngày 12/12/2006.
5. BCH đoàn TNCSHCM Thành phố Hải Phòng “Liên chi đoàn khoa giáo dục Tiểu học trường ĐHHP đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2007 – 2008” số 138 QĐ/KT ngày 28/8/2008.
6. BCH TW đoàn TNCSHCM tặng bằng khen “Liên chi đoàn khoa giáo dục Tiểu học đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào Thanh niên trường học nhiệm kỳ 2014 – 2015” QĐ số 419 QĐ/TWĐTN ngày 31/8/2015.
7. BCH TW đoàn TNCSHCM tặng bằng khen “Liên chi đoàn khoa giáo dục Tiểu học đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào Thanh niên trường học nhiệm kỳ 2012 – 2014” QĐ số 759 QĐ/TWĐTN ngày 26/12/2014.
8. TW Hội sinh viên Việt Nam “Liên chi hội khoa giáo dục Tiểu học – Hội sinh viên đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2008 - 2009” QĐ số 26 QĐ/TWHSV ngày 28/18/2009.
9. BCH đoàn TNCSHCM Thành phố Hải Phòng “Liên chi đoàn khoa giáo dục Mầm non trường ĐHHP đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào Thanh niên trường học năm học 2008 – 2009” số 38 QĐ/TN ngày 17/8/2012.
10. Bộ trưởng Bộ GD & ĐT “ Khoa Giáo dục Mầm non trường Cao đẳng sư phạm Hải Phòng đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển nhà trường” QĐ số 1308 QĐ/GD-ĐT ngày 10/04/1999.
11. BCH đoàn TNCSHCM Thành phố Hải Phòng “Liên chi đoàn khoa giáo dục Mầm non trường ĐHHP đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào Thanh niên trường học nhiệm kỳ 2012 – 2014” số 85 QĐ/KT ngày 29/12/2014.
12. Liên đoàn Lao động Thành phố Hải Phòng: “Công đoàn khoa giáo dục Mầm non đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh” năm học 2011” QĐ số 85  ngày 26 tháng 12 năm 2011.
13. BCH TW đoàn TNCSHCM tặng bằng khen “Liên chi đoàn khoa giáo dục Mầm non đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào Thanh niên trường học năm học 2006 – 2007” QĐ số 464 QĐ/TWĐTN ngày 17/7/2007.