Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

KHOA NGỮ VĂN VÀ ĐỊA LÝ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Thông tin chung
Địa chỉ: Nhà B10, Trường Đại học Hải Phòng, 171 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng
Điện thoại: 0313591033
Email: khoavandhhp@gmail.com
Website:
Thành lập: 20/4/2000
Lịch sử phát triển
Khoa Ngữ văn & Địa lý có một quá trình hình thành và phát triển hơn 55 năm tính từ tiền thân đầu tiên là Khoa Văn – Sử - Chính trị được thành lập cùng với sự ra đời của của Trường Sư phạm 10+3 năm 1959. Trải qua gần 20 năm trưởng thành và phát triển, năm 1978 cùng với việc nâng cấp Trường Sư phạm 10+3 thành Trường CĐSP Hải Phòng, Khoa Văn – Sử - Chính trị được đổi tên thành Khoa Khoa học xã hội, thực hiện nhiệm vụ đào tạo giáo viên các bộ môn Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân, Địa lý... cho bậc học THCS của Thành phố Hải Phòng.
Tháng 4 năm 2000, Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng ra đời trên cơ sở sáp nhập các cơ sở giáo dục & đào tạo của thành phố Hải Phòng (Trường CĐSP, Trường THSP, Trường Đại học tại chức, Trung tâm Bồi dưỡng CBQLGV, Trung tâm ngoại ngữ Hải Phòng), Khoa Ngữ văn được thành lập trên cơ sở tách Bộ môn Ngữ văn của Khoa KHXH (Trường CĐSP cũ) và là một trong bốn khoa đầu tiên của Trường ĐHSP Hải Phòng (nay là ĐH Hải Phòng) được giao nhiệm vụ đào tạo bậc đại học. Đây là một mốc son đánh dấu chặng đường mới cho sự trưởng thành và phát triển của Khoa.
Trải qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, tập thể cán bộ giảng viên khoa Ngữ văn luôn phấn đấu hết mình vì sự nghiệp giáo dục & đào tạo của thành phố Hải Phòng. Dưới mái nhà chung Khoa Ngữ văn, nhiều thế hệ các thầy cô giáo đã ngày đêm công hiến, tận tụy, yêu nghề, hăng say lao động vì sự nghiệm trồng người cao cả. Lòng yêu nghề, say mê văn chương, sự phấn đấu và sáng tạo không ngừng của các thế hệ các thầy cô giáo trong Khoa như thầy Nguyễn Đức Thuận, cô Nguyễn Thị Năm, thầy Bùi Văn Đích, cô Nguyễn Thu Thủy, cô Nguyễn Thúy Nga, thầy Trần Văn Trọng, cô Nguyễn Thị Ninh, cố Tống Thị Hường, cô Nguyễn Thị Hiên, cô Đào Thu Thủy....đã trở thành những tấm gương điền hình được các thế hệ sinh viên yêu quý.
Dưới mái nhà Khoa Ngữ văn, nhiều thế hệ sinh viên cũng đã trưởng thành để trở thành những giáo viên giỏi, những nhà quản lý, những Hiệu trưởng, Hiệu phó ở các Trường THCS, THPT, những cán bộ ở các ban ngành của thành phố Hải Phòng và các tỉnh thành phố khác. Không kể những cựu sinh viên Ngữ văn của Trường CĐSP Hải Phòng trước đây đã trưởng thành và nhiều người giữ trọng trách ở các cơ quan, các sở ban ngành của thành phố, chỉ tính từ khi Khoa Ngữ văn thành lập năm 2000 đến nay đã có nhiều sinh viên thành đạt, tiêu biểu như Đào Phú Dương – Phó bí thư Thành Đoàn Hải Phòng, cựu sinh viên khóa 1; TS Trịnh Văn Định – GV Trường ĐHKHXH&NV Hà Nội, cựu sinh viên khóa 1; Thạc sỹ Phạm Đức Cường – Trưởng phòng CT-CTSV Trường ĐHHP, cựu sinh viên khóa II, Nguyễn Hồng Nhung – Biên tập viên Đài Truyền Hình HP, cựu sinh viên khóa II... và nhiều sinh viên được giữ lại làm giảng viên của Trường như Thạc sỹ Lê Thị Thủy, Th.s Phạm Thị Thủy, Th.s Dương Mỹ Dung, Th.s Ngô Kim Khánh....
Tháng 8 năm 2015, thực hiện Nghị quyết Đảng ủy Trường Đại học Hải Phòng nhằm tái cơ cấu và sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, Khoa Ngữ văn & Địa lý được thành lập trên cơ sở sáp nhập Bộ môn Địa lý (trực thuộc Khoa Khoa học xã hội) vào Khoa Ngữ văn và đổi tên như hiện nay. Việc sáp nhập Bộ môn Địa lý vào Khoa Ngữ văn đã làm diện mạo, quy mô đào tạo và đội ngũ CBGV của Khoa lớn mạnh hơn với 06 chuyên ngành đào tạo từ bậc Sau đại học, Đại học đến Cao đẳng, mở ra con đường và vận hội phát triển mới cho Khoa trên con đường xây dựng để trở thành một địa chỉ đào tạo Đại học và Sau đại học có uy tín của khu vực duyên hải và cả nước.
Chức năng nhiệm vụ
[Ban hành kèm theo Quyết định số 350/QĐ-ĐHHP, ngày 30/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng]
I. KHOA
1. Vị trí, chức năng
Khoa là đơn vị quản lý chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo của Trường
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký với Trường nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo; tổ chức thi các học phần trong chương trình đào tạo do khoa quản lý.
b) Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch đào tạo chung của Trường;
c) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;
d) Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ nhiệm vụ đào tạo; phối hợp với các tổ chức KH&CN, các cơ sở giáo dục, cơ sở sản xuất, kinh doanh để gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, với sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.
đ) Quản lý viên chức và người học thuộc khoa; quản lý về chuyên môn đối với các giảng viên kiêm nhiệm, thỉnh giảng theo phân cấp của Hiệu trưởng;
e) Quản lý nội dung chương trình, phương pháp, chất lượng đào tạo; quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;
g) Tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;
h) Chủ trì tổ chức thi các học phần chuyên môn (môn riêng) do khoa quản lý đào tạo theo kế hoạch chung của Trường;
i) Cấp phát, thu hồi, hủy bỏ Bảng điểm học tập toàn khóa cho người học thuộc khoa quản lý theo quy định;
k) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CBVC và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;
l) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng các đội tuyển sinh viên NCKH, thi HSSV giỏi, Olympic các môn học, văn nghệ, TDTT theo kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt;
m) Tổ chức các hoạt động tư vấn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đào tạo của đơn vị cho các cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị hoặc các doanh nghiệp có nhu cầu; đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn để cấp chứng chỉ theo quy định của Trường;
n) Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và NLĐ (nếu có) thuộc khoa theo quy định của Trường.
o) Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết công việc do đơn vị phụ trách p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

II. BỘ MÔN THUỘC KHOA
1. Vị trí, chức năng
Bộ môn là đơn vị chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc khoa trong Trường.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của một hoặc một số môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa;
b) Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm môn học được Trưởng khoa và Hiệu trưởng giao;
c) Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
d) Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường và Khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho trường; thực hiện dịch vụ xã hội và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của bộ môn;
đ) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn;
e) Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và của trường theo yêu cầu của Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, Trưởng khoa;
g) Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn.
h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng và Trưởng khoa giao.
Cơ cấu tổ chức
- Chi bộ: Gồm 22 đảng viên
+ Bí thư Chi bộ: GVC.TS. Trần Văn Trọng
+ Phó Bí thư Chi bộ: GVC.Th.s Nguyễn Thị Thúy Nga
+ Ủy viên: GVC.Th.s Tống Thị Hường
- Lãnh đạo đơn vị:
+ Trưởng khoa: GVC. TS. Trần Văn Trọng Email: trongxa@gmail.com
+ Phó Trưởng khoa: GVC.TS. Đào Thị Thu Thủy Email: daothuy1912@gmail.com
+ Phó Trưởng khoa: GVC.TS. Vũ Thị Kim Cúc Email: kimcucvt1974@gmail.com
- Các Bộ môn:
+ Bộ môn Văn học Việt Nam
Trưởng bộ môn: GVC.Th.s Nguyễn Thị Thúy Nga Email: nguyenthuyngahp1974@gmail.com
Phó Trưởng bộ môn: GVC.Th.s Nguyễn Thị Phương Thảo Email: nguyenthaodhhp@yahoo.com
+ Bộ môn Ngôn ngữ
Trưởng bộ môn: GVC.TS. Nguyễn Thị Kim Hoa Email: nguyenkimhoa66@gmail.com
Phó Trưởng bộ môn: GVC.Th.s Tống Thị Hường Email: tonghuongdhhp@gmail.com
+ Bộ môn VH nước ngoài & Lí luận VH
Trưởng bộ môn: GVC.TS. Nguyễn Thị Ninh Email: haininhphu@gmail.com
+ Bộ môn PP dạy học Ngữ văn & Quản trị VP
Trưởng bộ môn: GVC.Th.s. Vũ Thị Sáu Email: vusau29@gmail.com
+ Bộ môn Địa lý
Trưởng bộ môn: GVC.Th.s. Hoàng Quốc Dũng Email: hoangquocdungdhhp@gmail.com
- Công đoàn:
+ Chủ tịch: GVC.Th.s. Vũ Thị Sáu Email: vusau29@gmail.com
+ Phó chủ tịch: GVC.TS. Đào Thị Thu Thủy Email: daothuy1912@gmail.com
- Đoàn thanh niên:
+ Bí thư Liên chi đoàn: Th.s Bùi Hải Yến Email: buihaiyen.dhhp@gmail.com
+ Phó Bí thư Liên chi đoàn: Th.s Đinh Đắc Trang Email: dactrangdhhp@gmail.com
+ Bí thư Chi đoàn giáo viên: Th.s Lê Thị Thủy Email: lethuyknv@gmail.com
- Giáo vụ:. 1. Vũ Thị Thu Hường Email: thuhuongnv1985@gmail.com
2. Duy Thị Hồng Hạnh Email: duyhanhhp1@gmail.com
Các chuyên ngành đào tạo
I. Sau đại học
1. Chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam
Tiếng Anh: Language Vietnam
II. Đại học
1. Đại học sư phạm Ngữ văn
Tiếng Anh: Training Teachers of Philology
2. Đại học sư phạm Địa lý
Tiếng Anh: Training Teachers of Geography
3. Đại học Ngữ văn
Tiếng Anh: Philology
III. Cao đẳng & Trung cấp
1. Cao đẳng Quản trị văn phòng
Tiếng Anh: Office Administration
2. Cao đẳng sư phạm Ngữ văn
Tiếng Anh: Training Teachers of Philology
3. Trung cấp Hành chính văn thư
Tiếng Anh: Administrative clerical
Các hướng nghiên cứu chính
+ Những vấn đề lý luận văn học và các lý thuyết nghiên cứu văn học, ngôn ngữ học, ngữ văn Hán nôm
+ Các vấn đề về văn học dân gian, văn học Việt Nam, văn học nước ngoài
+ Phương pháp dạy học Ngữ văn, Địa lý và vấn đề đổi mới PP dạy học
+ Các vấn đề về địa lí tự nhiên
+ Các vấn đề địa lí kinh tế - xã hội
+ Khoa học bản đồ và hệ thống thông tin địa lí
+ Môi trường và du lịch sinh thái
Các công trình khoa học
I. Các giáo trình, chuyên luận nghiên cứu
1. Phạm Thị Kim Anh, Giáo trình Ngữ nghĩa học, Trường Đại học Hải Phòng, 2014.
2. Hoàng Quốc Dũng, Giáo trình Bản đồ học đại cương, Trường ĐH Hải Phòng, 2014.
3. Nguyễn Thị Hiên, Giáo trình Phương pháp dạy học tiếng Việt, Trường Đại học Hải Phòng, 2015.
4. Nguyễn Thị Hiên, Một số vấn đề dạy học Làm văn theo hướng giao tiếp ở trường phổ thông, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, 2015.
5. Nguyễn Thị Hiên (viết chung), Ôn tập cuối tuần môn Ngữ văn 8, tập 1 & 2, Nhà xuất bản ĐHQGHN, 2013.
6. Nguyễn Thị Hiên (viết chung), Ôn tập cuối tuần môn Ngữ văn 7, tập 1 & 2, Nhà xuất bản ĐHQGHN, 2013.
7. Nguyễn Thị Hiên (viết chung), Ôn tập cuối tuần môn Ngữ văn 6, tập 1 & 2, Nhà xuất bản ĐHQGHN, 2013.
8. Nguyễn Thị Kim Hoa, Văn bản Hán văn Trung Quốc và Việt Nam, Trường Đại học Hải Phòng, 2015.
9. Nguyễn Thị Kim Hoa, Giáo trình Chữ Nôm, Trường Đại học Hải Phòng, 2014.
10. Nguyễn Thị Kim Hoa, Văn bản Hán văn Việt Nam, Trường Đại học Hải Phòng, 2007.
11. Nguyễn Đức Thuận, Văn học, ký ức và thời gian, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014.
12. Nguyễn Đức Thuận, Đoản thiên tiểu thuyết trên Nam phong tạp chí, Nhà xuất bản văn học, Hà Nội,2013.
13. Nguyễn Đức Thuận, Văn trên Nam phong tạp chí – diện mạo và thành tựu, Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội, 2008.
14. Nguyễn Đức Thuận, Trần Văn Trọng, Đào Thị Thu Thủy (chủ biên), Những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014.
16. Đào Thị Thu Thủy, Giáo trình Thực hành viết văn bản Tiếng Việt (dành cho sinh viên nước ngoài), Trường Đại học Hải Phòng, 2015.
17. Trần Văn Trọng, Giáo trình Thi pháp thơ Đường, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.
18. Trần Văn Trọng, Thế giới nghệ thuật kỳ ảo trong Liêu Trai chí dị, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012.
19. Bùi Đức Thao, Giáo trình Phong cách học tiếng Việt, Trường Đại học Hải Phòng, 2009.
20. Nhiều tác giả, Nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 2006.
. II. Đề tài khoa học các cấp
1. Nghiên cứu đặc điểm tiếng Hải Phòng (ngữ âm, từ vựng), đề xuất một số giải pháp chuẩn hóa tiếng Việt trong ngành giáo dục Hải phòng phục vụ sự nghiệp giáo dục và văn hóa của thành phố trong trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đề tài khoa học cấp Thành phố, Mã số - R.XH.2001.211, Nghiệm thu 2007.
2. Đào Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Ninh, Lê Thị Thủy, Tuyển chọn và giới thiệu tác phẩm văn học Việt Nam trung đại thế kỷ XVIII- thế kỷ XIX, Đề tài khoa học cấp Trường, 2015.
3. Phạm Thị Kim Anh (chủ nhiệm), Đổi mới kiểm tra đánh giá chất lượng học tập của giáo sinh hệ Trung học Sư phạm bằng hình thức làm Tiểu luận tốt nghiệp, Vụ Nghiên cứu- Đào tạo- Bồi dưỡng Giáo viên, 1990-1992.
4. Phạm Thị Kim Anh (thành viên đề tài), Đổi mới kiểm tra đánh giá chất lượng học tập của giáo sinh hệ Trung học Sư phạm bằng hình thức làm Luận văn tốt nghiệp, Vụ Nghiên cứu- Đào tạo- Bồi dưỡng Giáo viên, 1990-1992.
5. Bùi Văn Đích, Nguyễn Thị Thúy Nga (cb), Tư liệu tham khảo văn học Việt Nam 1930-1945 (Thơ lãng mạn), Đề tài cấp Trường, 2006.
6. Nguyễn Thị Thúy Nga, Nhân vật trong truyện ngắn Phan Thị Vàng Anh, Trường Đại học Hải Phòng, Đề tài cấp Trường, 2015 - 2016.
7. Nguyễn Thị Phương Thảo, Tư liệu tham khảo văn học trung đại Việt Nam (thế kỷ X-XIV), Đề tài cấp Trường, 2006.
8. Nguyễn Thị Phương Thảo, Tuyển chọn và định hướng nghiên cứu, học tập tác phẩm văn học trung đại Việt Nam (thế kỷ X-XVII), Đề tài cấp Trường, 2015-2016.
9. Trần Văn Trọng, Yếu tố kỳ ảo trong truyện ngắn của Bồ Tùng Linh, Đề tài cấp Trường, 2015 – 2016.
III. Các bài báo
1. Đoàn Thị Ngọc Anh, Tìm hiểu về truyện kể “Sự tích cúng gà đêm giao thừa” và tục cúng gà trống hoa trong lễ giao thừa của người Việt, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Hải Phòng, số 9/2015.
2. Đoàn Thị Ngọc Anh, Tiếp cận hoạt động dạy – học văn học dân gian ở trung học phổ thông: thực trạng và giải pháp, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Hải Phòng, số 6/2014.
3. Đoàn Thị Ngọc Anh, Sự tương quan về cốt truyện giữa truyền thuyết Mẫu Liễu Hạnh với truyền thuyết Đức Thánh Trần ở vùng đồng bằng Bắc bộ, Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc, 2014.
4. Đoàn Thị Ngọc Anh, Hình tượng Thánh mẫu Liễu Hạnh trong truyền thuyết dân gian Việt Nam, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Hải Phòng, số 2/2014.
5. Đoàn Thị Ngọc Anh, Giải mã tín ngưỡng thờ nữ thần của người Việt, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Hải Phòng, số 3/2015.
6. Đoàn Thị Ngọc Anh, Dấu ấn cổ tích trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp, Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc, 2013. 4
7. Nguyễn Thị Vân Anh, Đặc sắc nghệ thuật thơ Lý Hạ, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, số 11/2011.
8. Nguyễn Thị Vân Anh, Về kiểu câu chỉ tình thế trong tiếng Việt, Tạp chí Ngôn ngữ, số 7/2014.
9. Phạm Thị Kim Anh, Giáo sư Đỗ Hữu Châu miền nhớ thương cảm phục kính yêu, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đỗ Hữu Châu và một số vấn đề Ngôn ngữ- Văn hóa- Văn học” , Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 1/2016.
10. Phạm Thị Kim Anh, Những đặc tính của tín hiệu ngôn ngữ (Một số điểm cần trao đổi khi giảng dạy vấn đề Tín hiệu ngôn ngữ cho sinh viên Đại học Ngữ văn theo hướng tích hợp Ngôn ngữ- Văn học), Hội thảo Ngữ học trẻ toàn quốc 4/2015).
11. Phạm Thị Kim Anh, Vấn đề sửa lỗi phát âm l/n cho sinh viên trường Đại học Hải Phòng, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia về Chương trình dạy học Ngữ văn mới ở trường Phổ thông Việt Nam, Đại học Huế, 1/2013.
12. Phạm Thị Kim Anh, Nhóm phụ âm quặt lưỡi trong phương ngữ Bắc Bộ, Thông báo khoa học, Trường Đại học Hải Phòng, số 4/2006.
13. Phạm Thị Kim Anh, Về hai bình diện của tín hiệu văn chương – thơ ca, Tạp chí Ngôn ngữ, số 4/2005.
14. Phạm Thị Kim Anh, Tín hiệu thơ – cuộc đối thoại giữa nhà thơ và bạn đọc (bình diện Dụng học của tín hiệu thơ), Tạp chí Ngôn ngữ, số 9/2005.
15. Phạm Thị Kim Anh, Những vấn đề cơ bản về trường từ vựng – ngữ nghĩa, Thông báo khoa học, Trường Đại học Hải Phòng, số 3/2005.
16. Phạm Thị Kim Anh, Một số vấn đề về ngữ cảnh, Thông báo khoa học, Trường Đại học Hải Phòng, số 2/2005.
17. Phạm Thị Kim Anh, Về quy tắc dụng học: Điều hành luân phiên lượt lời trong giao tiếp thơ (quy tắc tương tác các vai trong giao tiếp thơ), Nội san Ngữ văn, số 4/2005.
18. Phạm Thị Kim Anh, Một số ý kiến về những ưu thế và hạn chế của tín hiệu văn chương, Tạp chí Ngôn ngữ, số 12/2004.
19. Phạm Thị Kim Anh, Một số vấn đề về bình diện cái được biểu hiện của tín hiệu thơ.Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 6/2004.
20. Phạm Thị Kim Anh, Một số ý kiến về việc thay đổi chữ viết. Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học trẻ toàn quốc, 2002.
21. Phạm Thị Kim Anh, Hình thức ngôn ngữ và ý nghĩa biểu trưng của tín hiệu thẩm mĩ “liễu” trong Thơ mới, Tạp chí Ngôn ngữ, số 7/2002.
22. Phạm Thị Kim Anh, Sự diễn đạt bằng ngôn ngữ tín hiệu thẩm mĩ “lúa” trong Thơ mới, Tạp chí Ngôn ngữ, số 6/2000.
23. Hồ Kim Ánh, Sự giao thoa giữa sự thể “hành động” và sự thể “quá trình” trong quan hệ bộ phận – chỉnh thể, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Ngữ học trẻ toàn quốc, 2002.
24. Hồ Kim Ánh, Bàn thêm về câu phức thành phần trạng ngữ, Nội san Ngữ văn, Trường Đại học Hải Phòng, số 4/2005.
25. Lương Thị Bình, Chất “quê kiểng” trong lời thoại của bà cụ Tứ (truyện Vợ nhặt – Kim Lân), Kỷ yếu hội thảo khoa học Ngữ học trẻ toàn quốc, 2002.
26. Lương Thị Bình, Phát huy tính tích cực, chủ động của HS trong các bài dạy “Văn bản nhật dụng” – chương trình Ngữ văn THCS, Nội san Ngữ văn, Trường Đại học Hải Phòng, số 4/2005.
27. Vũ Thị Kim Cúc, Các nhân tố ảnh hưởng đến đô thị hóa ở Hải Phòng, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Hải Phòng, số 5/2015.
28. Vũ Thị Kim Cúc, Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở thành phố Hải Phòng, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Hải Phòng, số 1/2013.
29. Hoàng Quốc Dũng, Sự biến đổi yếu tố nhiệt ẩm của Hải Phòng giai đoạn 1960 – 2010, Kỉ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường ĐHSP Toàn quốc, 2014.
30. Hoàng Quốc Dũng, Vai trò của các quy luật địa lí đối với tính thống nhất và hoàn chỉnh của tự nhiên Việt Nam, Thông báo khoa học Trường Đại học Hải Phòng, 2011.
31. Bùi Văn Đích, Nguyễn Minh Châu và câu chuyện só phận con người, Nội san Ngữ văn, Trường Đại học Hải Phòng, số 4/2005.
32. Bùi Văn Đích, Nhận xét bước đầu về nghệ thuật so sánh trong tác phẩm “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng, Nội san Ngữ văn, Trường Đại học Hải Phòng, số 2/2002.
33. Lê Thúy Hà, Chất triết lý trong truyện cổ Ấn Độ, Thông báo khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 1999.
34. Lê Thúy Hà, Thế giới nhân vật trong truyện cổ tích Ấn Độ, Thông báo khoa học, Trường Đại học Hải Phòng, số 4/2005.
35. Đỗ Thị Hằng, Chân dung tư sản Pháp qua Grăngđê và Sáclơ trong tiểu thuyết “Ơgiêni Grăngđê” (Banzắc), Thông báo khoa học, Trường Đại học Hải Phòng số 4/2006.
36. Đỗ Thị Hằng, Cách tân nghệ thuật độc đáo trong truyện ngắn “Công viên những lối đi rẽ hai ngả” (Jorge Luis Borges), Thông báo khoa học, Trường Đại học Hải Phòng số 4/2005.
37. Đồng Nguyễn Minh Hằng, Sự chi phối của điểm nhìn đến ngôn ngữ kể chuyện trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Hải Phòng, số 7/2015.
38. Đỗ Mai Hương, Hành vi giới thiệu trực tiếp đầy đủ của người Việt, Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc, 2012.
39. Đỗ Mai Hương, Vận dụng các thao tác văn bản học trong việc minh giải văn bản tác phẩm “Vọng nguyệt” của Hồ Chí Minh, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Hải Phòng, số 5/2015.
40. Tống Thị Hường, Hành vi ngôn ngữ và kiểu câu trong diễn ngôn quảng cáo, Nội san Ngữ văn, Trường Đại học Hải Phòng, số 4/2005.
41. Tống Thị Hường, Đặc điểm kết hợp từ trong cụm danh từ của văn bản quảng cáo, Nội san Ngữ văn, Trường Đại học Hải Phòng, số 3/2003.
42. Nguyễn Thị Hiên, Nguyễn Thị Dung, Một số vấn đề tổ chức dạy học và đánh giá kết quả làm văn của học sinh theo định hướng phát triển năng lực, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Hải Phòng, số 7/2015.
43. Nguyễn Thị Hiên, Một số vấn đề của lý thuyết hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ với việc dạy học tiếng Việt ở trưởng phổ thông, Tạp chí Giáo dục, số 342, tháng 9/2014.
45.Nguyễn Thị Hiên, Một số kỹ năng dạy học tiếng Việt cần rèn luyện nhằm góp phần phát triển năng lực sư phạm Ngữ văn cho sinh viên, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Hải Phòng, số 6/2014.
46. Nguyễn Thị Hiên, Những vấn đề về mạch lạc và liên kết với việc rèn kỹ năng làm văn cho học sinh ở trường phổ thông, Tạp chí Giáo dục, số 332, tháng 4/2014.
47. Nguyễn Thị Hiên, Đỗ Phương Lâm, Cuộc “xâm lăng” của tiếng Anh vào tiếng Việt, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Hải Phòng, số 1/2013.
48.Nguyễn Thị Hiên, Bàn về việc tích hợp trong dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông Việt Nam, tháng 1/2013.
49. Nguyễn Thị Hiên, Quan điểm giao tiếp trong dạy - học Làm văn ở trung học phổ thông, Tạp chí Giáo dục, số 2/2004.
50. Nguyễn Thị Hiên, Hướng dẫn học sinh phương pháp lập sổ tay chính tả, sổ tay từ ngữ, Tạp chí Giáo dục, số 45/2002.
51. Nguyễn Thị Kim Hoa. Xây dựng truyền thống học tập trong làng xã được phản ánh trên văn bia Hải Phòng. Tạp chi khoa học, Trường Đại học Hải Phòng, 2014.
52. Nguyễn Thị Kim Hoa, Sự hình thành đô thị cảng đầu thế kỷ XIX qua tư liệu văn bia Hải Phòng, Tạp chí án Nôm, số 1/2011.
53. Nguyễn Thị Kim Hoa. Giới thiệu đôi nét về bia đá và văn bia. Thông báo khoa học, Trường Đại học Hải Phòng, 2009.
54. Nguyễn Thị Kim Hoa. Về hai tấm bia khai hoang và lập làng mới ở Kiến Thuỵ, Hải Phòng. Thông báo Hán Nôm học, 2009, tr 417-430.
55. Nguyễn Thị Kim Hoa, Tấm bia khoán lệ ở làng Đồng Xá huyện An Dương, Tạp chí Hán Nôm, số 1/2008.
56. Nguyễn Thị Kim Hoa. Nghiên cứu, thống kê, phân loại văn bia Hải Phòng. Thông báo Hán Nôm học, 2008.
57. Nguyễn Thị Kim Hoa. Một số suy nghĩ về điều ước dòng họ trong một tấm bia từ đường họ Nguyễn ở Kiến Thuỵ- Hải Phòng. Thông báo khoa học, Trường Đại học Hải Phòng, 7- 2007.
58. Nguyễn Thị Kim Hoa. Về bài văn bia “Thuỷ lập ngoại đồng bi ” ở Hải Phòng. Thông báo Hán Nôm học, 2007, tr. 351- 368.
58. Nguyễn Thị Kim Hoa, Tìm hiểu việc đọc “thướng” và “thượng” trong bài “Tảo giải” của Hồ Chí Minh, Nội san Ngữ văn, Trường Đại học Hải Phòng, số 4/2005.
59. Nguyễn Thị Kim Hoa. Suy nghĩ thêm về bài thơ “Vọng nguyệt” của Hồ Chí Minh. Ngữ học trẻ 2002. Diễn đàn học tập và nghiên cứu, H, 2003, tr350-351.
60. Nguyễn Thị Kim Hoa. Điều ước dòng họ trong một số văn bia từ đường huyện Kiến Thuỵ. Tạp hí Hán Nôm, số 2, 1999.
61. Đỗ Thị Hòa, Vài nét về biểu tượng hoa trong ca dao người Việt, Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học trẻ toàn quốc, 2002.
62. Đỗ Thị Hòa, Vẻ đẹp của một biện pháp tu từ nghệ thuật, Nội san Ngữ văn, Trường Đại học Hải Phòng, số 1/2002.
63. Nguyễn Thị Năm, Hình ảnh trăng trong thơ Hàn Mặc Tử, Thông báo khoa học, Trường Đại học Hải Phòng, số 4/2006.
64. Nguyễn Thị Năm, Về ngôn ngữ thơ, Nội san Ngữ văn, Trường Đại học Hải Phòng, số 4/2005.
65. Nguyễn Thị Năm, Đôi điều về tín hiệu thẩm mĩ, Thông báo khoa học, Trường Đại học Hải Phòng, số 2/2004.
66. Nguyễn Thị Năm, Bàn thêm về nội dung dạy “hiện tượng chuyển loại của từ”, Thông báo khoa học, Trường Đại học Hải Phòng, số 1/2004.
67. Nguyễn Thị Năm, Nét đặc sắc của từ láy trong thơ Hồ Xuân Hương, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Ngữ học trẻ toàn quốc, 2002.
68. Nguyễn Thị Năm, Giá trị biểu trưng của một số khuôn vần trong từ láy tiếng Việt, Nội san Ngữ văn, Trường Đại học Hải Phòng, số 1/2002.
69. Nguyễn Thị Thúy Nga, Thơ Xuân Diệu trước cách mạng và niềm say mê, náo nức, Nội san Ngữ văn, Trường Đại học Hải Phòng, số 4/2005.
70. Nguyễn Thị Thúy Nga, Thương nhớ và xót xa của một nhà văn “dinh tê”(đọc lại truyện ngắn Giai đoạn mới của Vũ Bằng), Thông báo khoa học Trường Đại học Hải Phòng, số 2/2005.
71. Nguyễn Thị Thúy Nga, Giọng kể chuyện của Nguyễn Tuân qua tập “Tùy bút sông Đà”, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, số 8/2002.
72. Vũ Thị Tố Nga, Khả năng của truyện ngắn trong việc thể hiện con người, Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 5/2006.
73. Đào Thị Minh Ngọc, Hiện tượng tỉnh lược chủ ngữ trong một số tác phẩm (khảo sát các tác phẩm của Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Ngọc Tư), Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học trẻ toàn quốc, Đại học Vinh, 2009.
74. Phạm Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Bính, Vũ Hoàng Chương - nơi cung đàn chung điệu, Tạp chí khoa hoc, Trường Đại học Hải Phòng, số 8/2015.
75. Phạm Thị Tuyết Nhung, Cảm thức thân phận trong thơ Vũ Hoàng Chương, (in trong Những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn, Nxb ĐHQGHN, 2014).
76. Nguyễn Thị Ninh, Phạm Văn Đại, Nghệ thuật giả tự truyện trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại, Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, số 9/2014.
77. Nguyễn Thị Ninh, Kết cấu phân mảnh – lắp ghép trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại, Tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam, số 207/2012.
78. Nguyễn Thị Ninh, Biểu tượng con số trong tiểu thuyết của Thuận, Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, số 56/2011.
79. Bùi Đức Thao, Từ điển tiếng Việt và việc giải thích từ nhiều nghĩa, Nội san Ngữ văn, Trường Đại học Hải Phòng, số 3/2003.
80. Bùi Đức Thao, Về phép so sánh trong tiếng Việt, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Ngữ học trẻ toàn quốc, 2002.
81. Bùi Đức Thao, Về hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ sóng đôi, Nội san Ngữ văn, Trường Đại học Hải Phòng, số 2/2001.
82. Nguyễn Thị Phương Thảo, Vài nét về đặc điểm thơ Nôm đường luật qua các giai đoạn phát triển, Nội san Ngữ văn, Trường Đại học Hải Phòng, số 4/2005.
83. Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Trãi và quan niệm văn chương, Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học trẻ toàn quốc, 2002.
84. Hoàng Thị Hồng Thắm, Một số môtíp tiêu biểu trong truyền thuyết về lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Hải Phòng, số 8/2015.
85. Hoàng Thị Hồng Thắm, Đôi điều về duệ hiệu của thần Điểm tước – vị tôn thần của lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn, (in trong Những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn, Nxb ĐHQGHN, 2014).
86. Nguyễn Đức Thuận, Thiên tài Nguyễn Du và kiệt tác Truyện Kiều, Thông tin khoa học xã hội và nhân văn Hải Phòng, số 52/2015.
87. Nguyễn Đức Thuận, Hình ảnh“tóc búi đuôi gà”trong thơ Việt, Tạp chí Cửa biển, số 157, tháng 4/2015.
88. Nguyễn Đức Thuận, Mối tình Liều – Kim trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, Kỷ yếu Hội thảo khoa học kỷ niệm 250 năm ngày sinh Nguyễn Du, Hội LHVHNT Hải Phòng, tháng 12/2015.
89. Nguyễn Đức Thuận, Cáo trạng quyết liệt trong bài thơ Tăng thử của Nguyễn Bỉnh Khiêm, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về Nguyễn Bỉnh Khiêm, Viện Văn học - UBND thành phố HP, tháng 11/2015.
90. Nguyễn Đức Thuận, Nhận diện bản chất phong kiến Trung Quốc qua thơ văn trung đại Việt Nam, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Hải Phòng, số 6/2014.
91. Nguyễn Đức Thuận, Về hình tượng người lính trong văn học mấy năm gần đây, Thông tin khoa học xã hội và nhân văn Hải Phòng, số 4 2014.
92. Nguyễn Đức Thuận, Hãy thêm thơ cho đời thêm vui, Tạp chí Cửa biển, số 152, tháng 11/2014.
93. Nguyễn Đức Thuận, Thơ vịnh Kiều trên Nam phong tạp chí, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 2/2013.
94. Nguyễn Đức Thuận, Trần Đăng Khoa với tập thơ “Góc sân và khoảng trời”, Tạp chí Cửa biển số tháng 10/2014.
95. Nguyễn Đức Thuận, Nghĩ về nhà văn Nguyên Hồng, Tạp chí Cửa biển số 145, tháng 4/2014.
96. Nguyễn Đức Thuận, Vai trò, ảnh hưởng của Nam phong tạp chí và Phạm Quỳnh trong việc đưa thể loại kịch Pháp nhập tịch vào Việt Nam, Tạp chí khoa học Đại học Hải Phòng, số 1/2013.
97. Nguyễn Đức Thuận, Văn bình luận, nghiên cứu, lý luận văn chương trên Nam Phong tạp chí, Tạp chí Nghiên cứu văn học, năm 2013.
98. Nguyễn Đức Thuận, Phạm Quỳnh với Nam Phong tạp chí, Thông tin khoa học xã hội và nhân văn Hải Phòng, năm 2012.
99. Nguyễn Đức Thuận, Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Ngữ văn phổ thông - thực trạng và giải pháp, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia về dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông Việt Nam, Nxb Đại học Sư phạm, năm 2012.
100. Nguyễn Đức Thuận, Phạm Tiến Duật nhà giáo – nhà thơ - người chiến sỹ, in trong Toàn tập Phạm Tiến Duật, Nxb Hội nhà văn, HN, 2009.
101. Nguyễn Đức Thuận, Để truyền thụ và tiếp nhận văn học Việt Nam hiện đại đạt kết quả cao, Kỷ yếu Hội thảo đổi mới nội dung và phương pháp dạy học Văn học Việt Nam hiện đại trong trường đại học, Trường Đại học Cần Thơ, năm 2007.
102. Nguyễn Đức Thuận, Kịch bản chèo, tuồng trên Nam Phong tạp chí (1917 – 1934), Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, Bộ Văn hóa Thông tin, năm 2007.
103. Nguyễn Đức Thuận, Sự ra đời và diện mạo của Nam phong tạp chí, (in trong Nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn, Nxb Giáo dục, 2006).
104. Nguyễn Đức Thuận, Nam phong tạp chí với vấn đề quốc học, quốc văn, (in trong Nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn, Nxb Giáo dục, 2006).
105. Nguyễn Đức Thuận, Thơ trên Nam Phong tạp chí, Thông báo khoa học Trường Đại học Hải Phòng, năm 2006.
106. Nguyễn Đức Thuận, Thể ký trên Nam Phong tạp chí, Thông báo khoa học Trường Đại học Hải Phòng, năm 2006.
107. Nguyễn Đức Thuận, Nam Phong tạp chí với vấn đề quốc học, quốc văn, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP HàNội, năm 2006.
108. Nguyễn Đức Thuận, Ngôn ngữ của tiểu thuyết trên Nam Phong tạp chí, Tạp chí Ngôn ngữ, Viện Ngôn ngữ, Viện KHXH Việt Nam, năm 2006.
109. Nguyễn Đức Thuận, Tình hình nghiên cứu phần Văn trên Nam Phong tạp chí (1917 – 1934), từ 1975 đến nay, Tạp chí Nghiên cứu văn học, ViệnVăn học, Viện KHXH Việt Nam, năm 2006.
110. Nguyễn Đức Thuận, Thơ mới lãng mạn 1932-1945 trong sự vận động và phát triển của dòng chảy thể loại thơ Việt Nam, (in trong Nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn, Nxb Giáo dục, 2006).
111. Nguyễn Đức Thuận, Về thuật ngữ tiểu thuyết trên Nam Phong tạp chí, Tạp chí Nghiên cứu văn học, Viện Văn học, Viện KHXH Việt Nam, năm 2005.
112. Nguyễn Đức Thuận, Tìm hiểu ngôn ngữ chọi trâu Đồ Sơn – Hải Phòng, Tạp chí Văn hóa dân gian, số 3/2004.
113. Nguyễn Đức Thuận, Về bài thơ Nhớ của Phạm Tiến Duật, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, số 4/2004.
114. Nguyễn Đức Thuận, Xuân Quỳnh – niềm tiếc nhớ khôn nguôi, Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ, năm 2004.
115. Nguyễn Đức Thuận, Xuân Diệu trong ký ức thầy trò chúng tôi, Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ, năm 2004.
116. Nguyễn Đức Thuận, Nhà văn Nguyễn Tuân – Những hình ảnh nhớ mãi, Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam, năm 2004.
117. Nguyễn Đức Thuận, Đề tài và chủ đề của tiểu thuyết trên Nam Phong tạp chí, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Trường Đại học Vinh, năm 2004.
118. Nguyễn Đức Thuận, Các giai đoạn hình thành, phát triển và khuynh hướng của tiểu thuyết trên Nam Phong tạp chí, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP HàNội, năm 2004.
119. Đào Thị Thu Thủy, Hình tượng nhân vật Nguyễn Huệ trong tác phẩm “Hoàng Lê nhất thống chí”, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Hải Phòng, số 9/2015.
120. Đào Thị Thu Thủy, Hình tượng trăng và tâm trạng của người cung nữ trong “Cung oán ngâm khúc” của Nguyễn Gia Thiều, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Hải Phòng, số 4/2014.
121. Đào Thị Thu Thủy, Nghệ thuật sử dụng điển cố biểu hiện tâm trạng trong ngâm khúc thế kỷ XVIII, Tạp chí khoa học, Đại học Sư phạm hà Nội, số 6/2008.
122. Đào Thị Thu Thủy, Chữ Thân và sự thể hiện con người trong Tự tình khúc, Thông báo khoa học, Trường Đại học Hải Phòng, số 6/2007.
123. Đào Thị Thu Thủy, Con người cá nhân trong “Cung oán ngâm khúc” của Nguyễn Gia Thiều, Thông báo khoa học Trường Đại học hải Phòng, số 6/2006.
124. Đào Thị Thu Thủy, Nghệ thuật sử dụng từ láy trong “Tự tình khúc” của Cao Bá Nhạ, Kỷ yếu hội thảo Ngữ học trẻ toàn quốc, Nxb ĐHSP Hà Nội.
125. Đào Thị Thu Thủy, Bước đầu tim hiểu việc sử dụng từ láy trong bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm khúc” để diễn tả tâm trạng người chinh phụ, Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học trẻ toàn quốc, Huế, 2005.
126. Đào Thị Thu Thủy, Vài suy nghĩ về khái niệm ngâm khúc, in trong Nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn, 2006, NXB Giáo dục Hà Nội.
127. Đào Thị Thu Thủy, Về thể loại ngâm khúc, Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 2/2005.
128. Lê Thị Thủy, Tiểu thuyết “Mẫu Thượng Ngàn” từ điểm nhìn văn hoá, Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc, 2014.
129. Lê Thị Thủy, Số đỏ và niềm ác cảm với phe gái mới của Vũ Trọng Phụng, Nội san Ngữ văn, Trường Đại học Hải Phòng, số 4/2005.
130. Nguyễn Thu Thủy, “Vũ Như Tô” của Nguyễn Huy Tưởng - khát vọng sáng tạo và nỗi niềm dân tộc, Thông báo khoa học Trường Đại học Hải Phòng, số 3/2005.
131. Nguyễn Thu Thủy, Thiên nhiên trong thơ Lưu Quang Vũ, Thông báo khoa học, Trường Đại học Hải Phòng, số 2/2005.
132. Nguyễn Thu Thủy, Bàn thêm về xung đột kịch, Thông báo khoa học, Trường Đại học Hải Phòng, số 1/2004.
133. Nguyễn Thu Thủy, Một số biểu tượng nghệ thuật trong thơ Lưu Quang Vũ, Kỷ yếu hội thảo Ngữ học trẻ toàn quốc, 2003.
134. Tạ Hương Trang, Nhân vật – sự cụ thể hoá của tính trò chơi trong một số tiểu thuyết của Hồ Anh Thái, Tạp chí khoa học Trường Đại học Hải Phòng, số 4/2014.
135. Trần Văn Trọng, Đặc trưng cấu tứ thơ Đường, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Hải Phòng, số 2/1014.
136. Trần Văn Trọng, Nguyễn Thị Hiền, Những cách tân trong tổ chức trần thuật tiểu thuyết “Những người đàn bà tắm” của Thiết Ngưng, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 10/2014.
137. Trần Văn Trọng, Lịch sử di dân và sự truyền bá tín ngưỡng Quan đế trong cộng đồng người Hoa ở nước ngoài, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Hải Phòng, số 6/2014.
138. Trần Văn Trọng, “Thực ảo tương thông” và nghệ thuật tổ chức không – thời gian Liêu Trai chí dị, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Hải Phòng, số 1/2013.
139. Trần Văn Trọng, Phong cách nghệ thuật Liêu Trai chí dị, Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 8/2009.
140. Trần Văn Trọng, Đặc điểm kết cấu trần thuật trong Liêu Trai chí dị, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 7/2009.
141. Trần Văn Trọng, Yếu tố “kỳ” trong nghệ thuật xây dựng nhân vật của Bồ Tùng Linh, Tạp chí Văn hóa dân gian, số 4/2008.
142. Trần Văn Trọng, Liêu Trai chí dị với sáng tác dân gian và văn học truyền thống, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, số 8/2008.
143. Trần Văn Trọng, Một số môtíp thần thoại, truyền thuyết trong Liêu Trai chí dị của Bồ Tùng Linh, Thông báo khoa học, Trường Đại học Hải Phòng, số 6/2007.
144. Trần Văn Trọng, Nhân vật kỳ ảo trong Liêu Trai chí dị của Bồ Tùng Linh (in trong Nghiên cứu và giảng dạy ngữ văn, Nxb Giáo dục, 2006).
145. Trần Văn Trọng, Từ ngụ ngôn Trang Tử đến mộng ảo trong Liêu Trai của Bồ Tùng Linh, Thông báo khoa học, Trường Đại học Hải Phòng, số 4/2006.
146. Trần Văn Trọng, So sánh triểu thuyết Vụ án (F.Kapka) và Người đàn bà trong cồn cát (K.Abê), Thông báo khoa học, Trường Đại học Hải Phòng, số 3/ 2005.
147. Trần Văn Trọng, Ẩn dụ nghệ thuật trong thơ Đường, Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học trẻ toàn quốc, Huế, 2005.
148. Trần Văn Trọng, Nghệ thuật biến hình trong Liêu Trai chí dị, Tạp chí Văn hoá nghệ thuật, số 4/2004.
149. Trần Văn Trọng, Về mối quan hệ giữa “ảo” và “thực” trong Liêu Trai chí dị của Bồ Tùng Linh, Kỷ yếu Hội thảo khoa học - Đại học Vinh/ 2004.
150. Phạm Thị Thanh Tươm, Đánh giá ảnh hưởng của quá tình đô thị hóa thành phố hải Dương đến môi trường phường Cẩm Thượng và phường Thanh Bình, Tạp chí Địa lí Nhân văn,số 1/2008.
151. Bùi Hải Yến, Mối tình chị - em trong thơ Hoàng Cầm, Tạp chí Cửa biển, số 147 tháng 6/2014.
152. Bùi Hải Yến, Nhạc điệu trong thơ, Tạp chí Cửa biển, số 136 tháng 7/2013.
153. Bùi Hải Yến, Phạm Văn Đại, Bước đầu tiếp cận “Mẫu Thượng Ngàn” từ lý thuyết liên văn bản, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 6/2013.
154. Bùi Hải Yến,”Tống biệt hành” dưới góc nhìn thể loại, Tạp chí Cửa biển, số 135 tháng 6/2013.
155. Bùi Hải Yến, Thế giới nghệ thuật trong “Trốn chạy” của Alice Munro (Chủ nhân Nobel văn chương 2013), Kỷ yếu “Hội thảo khoa học cản bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc – lần IV” (năm 2014), NXB ĐHSP, HN. Tr417-425.
156. Bùi Hải Yến, Chất thơ trong kịch Lưu Quang Vũ, Kỷ yếu “Hội thảo khoa học cản bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc – lần V”(năm 2015), NXB Giáo dục, HN. tr260-267.
Thành tích
Trải qua chặng đường lịch sử hơn 55 năm xây dựng và phát triển, Khoa Ngữ văn & Địa lý đã và đang ngày một lớn mạnh không ngừng, đóng góp công sức cho sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục & đào tạo của thành phố Hải Phòng và các tỉnh thành phố trên cả nước. Trong 15 năm kể từ khi thành lập và đào tạo bậc Đại học và Sau đại học, Khoa đã đào tạo nên một đội ngũ nhà giáo, nhà quản lý giáo dục, cán bộ khoa học tâm huyết, giàu năng lực chuyên môn và năng lực thực tiễn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa của thành phố và đất nước. Với những nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ giảng viên, sinh viên Khoa Ngữ văn & Địa lý trong suốt chặng đường hơn 55 năm xây dựng và trưởng thành, đơn vị đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành trao tặng như:
- Huân chương lao động Hạng 3 năm 2008.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2007.
- Bằng khen của Bộ Giáo dục và đào tạo năm 2003, 2006.
- Bằng khen của UBND thành phố Hải Phòng các năm 2002, 204, 205, 2009, 2010.
- Bằng khen của BCH Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam năm học 2000 - 2001.
- Bằng khen của Liên đoàn lao động thành phố Hải Phòng.
- Bằng khen của BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Bằng khen của BCH TW Hội sinh viên Việt Nam.