Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

KHOA ĐIỆN CƠ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Thông tin chung
Địa chỉ: Nhà C6, Trường Đại học Hải Phòng, 171 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng
Điện thoại: (84-225) 3549 256
Email: khoadc@dhhp.edu.vn
Website: http://dienco.dhhp.edu.vn
Thành lập: 4/2013
Lịch sử phát triển

Khoa Điện Cơ được thành lập ngày 12 tháng 4 năm 2013 trên cơ sở sát nhập từ hai ngành:
+ Ngành cơ khí thuộc khoa Cơ khí
+ Ngành điện thuộc khoa Khoa học Tự nhiên.
Cả hai ngành đã có bề dày về thành tích đào tạo:
Ngành Cơ khí đã có 44 năm truyền thống đào tạo ngành Cơ khí chế tạo máy. Từ năm 1968 đến năm 1998 (khi còn là Trường Đại học tại chức Hải Phòng), Tổ Cơ khí trực thuộc Ban giám hiệu, là đơn vị đào tạo và quản lý ngành Cơ khí chế tạo máy. Năm 1998, Trường Đại học Tại chức Hải Phòng thành lập khoa Công nghệ gồm 2 tổ bộ môn là tổ Cơ khí và tổ Xây dựng dân dụng công nghiệp. Từ năm 2000 đến năm 2011, Khoa Công nghệ là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hải Phòng, quản lý đào tạo các ngành Cơ khí chế tạo máy và ngành xây dựng dân dụng công nghiệp. Tháng 1 năm 2011, Trường Đại học Hải Phòng tách Khoa Công nghệ, thành lập Khoa Cơ khí và Khoa Xây dựng.  Tháng 4 năm 2013 chuyển về khoa Điện Cơ
Ngành Điện được thực hiện đào tạo ngành Công nghệ Kĩ thuật Điện – Điện tử từ năm 2005 với chuyên ngành Điện Công nghiệp và Dân dụng trực thuộc khoa Khoa học Tự nhiên. Năm 2010 ngành điện mở thêm ngành Công nghệ Kĩ thuật Điều khiển và Tự động hóa với chuyên ngành Điện Tự động công nghiệp. Đến nay ngành đã đào tạo được nhiều khóa sinh viên tốt nghiệp với các kĩ sư điện công nghiệp, điện tự động đảm bảo theo chuẩn đầu ra cung cấp cho đất nước, địa phương và khu vực góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ kĩ sư kĩ thuật có trình độ cao, giỏi nghề và năng động. Ngành Điện đã từng bước khẳng định vị trí đào tạo của mình trong lĩnh vực Điện Công nghiệp và tự động hóa.
Trong những năm vừa qua, kế thừa truyền thống của ngành mình, khoa Điện Cơ đã xây dựng được hệ thống các phòng thí nghiệm (PTN) chất lượng cao, xưởng thực hành giúp cho sinh viên có thể thí nghiệm kiểm chứng những lí thuyết đã học, nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực chuyên ngành và thực hành nâng cao kĩ năng, tay nghề cũng như phát triển năng lực vận hành khai thác hệ thống thiết bị. Cũng với cơ sở vật chất đã có, các  PTN của Khoa còn giúp các giảng viên trong khoa nghiên cứu khoa học, các giảng viên theo học cao học thực hiện các luận văn khoa học, các giảng viên làm nghiên cứu sinh (NCS) có thể thực hiện các đề tài, luận án của mình một cách thuận tiện, thực tế mang lại kết quả cao cho quá trình nghiên cứu và học tập.
Trong suốt chiều dài hơn bốn mươi năm, hàng nghìn kỹ sư Chế tạo máy, kĩ sư Điện đã tốt nghiệp tại Khoa, đã và đang đảm nhận các vị trí khác nhau trong các nhà máy, xí nghiệp, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài,…và đều hoàn thành tốt công việc được giao. Nhìn chung, sau khi tốt nghiệp trên 90% kĩ sư theo học các chuyên ngành tại khoa Điện Cơ ra trường đều có việc làm, đúng chuyên môn, có mức lương đảm bảo và có điều kiện thăng tiến. Trong điều kiện hội nhập hiện nay, Thành phố Hải Phòng có cảng biển lớn, là một trong những Tỉnh, Thành đang được nước ngoài đầu tư lớn với nhiều khu công nghiêp (KCN) như KCN tập trung Đình Vũ, Nomurra, Viship, Tràng Duệ, Đồ Sơn… với các ngành công nghiệp thu hút nhiều nhân lực trình độ cao (đại học, cao đẳng) các chuyên ngành Điện Tự động Công nghiệp, Điện Công nghiệp, Cơ khí chế tạo, Cơ – điện tử, Cơ khí động lực… Như vậy, trong điều kiện hiện nay cũng như trong vòng 10-20 năm tới, nhân lực thuộc các lĩnh vực do Khoa Điện Cơ đào tạo có trình độ cao luôn có nhu cấu lớn đối với Hải Phòng và khu vực Duyên Hải đồng bằng Bắc bộ cũng như toàn đất nước.
Cùng với đội ngũ Giảng viên của nhà trường, sinh viên khoa Điện - Cơ được đội ngũ giảng viên có học hàm Giáo sư, phó Giáo sư, Giảng viên chính; học vị  Tiến sỹ, Thạc sỹ…của khu vực truyền đạt kiến thức cơ sở, cơ bản và chuyên môn chuyên ngành, chắc chắn sẽ tạo nên những lớp kĩ sư giỏi về lí thuyết, vững về tay nghề đáp ứng tốt yêu cầu về các lĩnh vực kĩ thuật mũi nhọn của nền kinh tế địa phương và đất nước.

Chức năng nhiệm vụ
[Ban hành kèm theo Quyết định số 350/QĐ-ĐHHP, ngày 30/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng]
I. KHOA
1. Vị trí, chức năng
Khoa là đơn vị quản lý chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo của Trường
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký với Trường nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo; tổ chức thi các học phần trong chương trình đào tạo do khoa quản lý.
b) Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch đào tạo chung của Trường;
c) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;
d) Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ nhiệm vụ đào tạo; phối hợp với các tổ chức KH&CN, các cơ sở giáo dục, cơ sở sản xuất, kinh doanh để gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, với sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.
đ) Quản lý viên chức và người học thuộc khoa; quản lý về chuyên môn đối với các giảng viên kiêm nhiệm, thỉnh giảng theo phân cấp của Hiệu trưởng;
e) Quản lý nội dung chương trình, phương pháp, chất lượng đào tạo; quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;
g) Tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;
h) Chủ trì tổ chức thi các học phần chuyên môn (môn riêng) do khoa quản lý đào tạo theo kế hoạch chung của Trường;
i) Cấp phát, thu hồi, hủy bỏ Bảng điểm học tập toàn khóa cho người học thuộc khoa quản lý theo quy định;
k) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CBVC và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;
l) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng các đội tuyển sinh viên NCKH, thi HSSV giỏi, Olympic các môn học, văn nghệ, TDTT theo kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt;
m) Tổ chức các hoạt động tư vấn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đào tạo của đơn vị cho các cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị hoặc các doanh nghiệp có nhu cầu; đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn để cấp chứng chỉ theo quy định của Trường;
n) Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và NLĐ (nếu có) thuộc khoa theo quy định của Trường.
o) Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết công việc do đơn vị phụ trách p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

II. BỘ MÔN THUỘC KHOA
1. Vị trí, chức năng
Bộ môn là đơn vị chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một hoặc một số ngành, chuyên ngành đào tạo trực thuộc khoa trong Trường.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
a) Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của một hoặc một số môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa;
b) Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm môn học được Trưởng khoa và Hiệu trưởng giao;
c) Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
d) Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường và Khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho trường; thực hiện dịch vụ xã hội và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của bộ môn;
đ) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn;
e) Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và của trường theo yêu cầu của Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, Trưởng khoa;
g) Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn.
h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng và Trưởng khoa giao.
Cơ cấu tổ chức

- Chi bộ:

 Bí thư Chi bộ: TS. Phạm Hồng Khoa IMG_2
 Phó bí thư Chi bộ:TS. Bùi Gia Thịnh IMG_5

- Lãnh đạo đơn vị:


Trưởng Khoa: TS. Phạm Hồng Khoa
Email: khoaph@dhhp.edu.vn
IMG_5
 Phó trưởng Khoa: GVC.ThS. Nguyễn Minh Sơn
Email: sonmn@dhhp.edu.vn
IMG_2
 

 Phó trưởng Khoa: TS. Bùi Gia Thịnh

Email: thinhbg@dhhp.edu.vn

- Các Bộ môn: - Bộ môn Cơ khí

 Trưởng Bộ môn: TS. Tạ Thị Thuý Hương
Email: huongttt@dhhp.edu.vn
IMG_7

- Bộ môn Điện

 Trưởng Bộ môn: TS. Bùi Gia Thịnh
Email: thinhbg@dhhp.edu.vn
IMG_6

-Tổ Thực hành kỹ thuật Điện – Cơ

 Tổ phó phụ trách: ThS. Vũ Văn Quang
Email:quangvv@dhhp.edu.vn
IMG_8

- Công đoàn:

 Chủ tịch: ThS. Nguyễn Tiến Tiệp
Email: tiepnt@dhhp.edu.vn
IMG_1
 Phó chủ tịch: ThS. Nguyễn Thị Thắm
Email: thamnt@dhhp.edu.vn
IMG_3

- Đoàn thanh niên:

 Bí thư: ThS. Đoàn Đức Trọng
Email: trongdd@dhhp.edu.vn
IMG_9
 Phó bí thư: ThS. Mai Thị Yến
Email: yenmt@dhhp.edu.vn
IMG_4

- Giáo vụ:

ThS. Mai Thị Yến
Email: yenmt@dhhp.edu.vn
ThS. Nguyễn Phương Anh
Email: anhnp88@dhhp.edu.vn
Các chuyên ngành đào tạo
1. CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY (Đào tạo 4 năm)
Tên tiếng Anh: Mechanical Engineering
2. CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT CƠ – ĐIỆN TỬ (Đào tạo 4 năm)
Tên tiếng Anh: Technical Mechantronic Technology
3. CHUYÊN NGÀNH: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG (Đào tạo 4 năm)
Tên tiếng Anh: Industrial and Civil Electrical Engineering
4. CHUYÊN NGÀNH: ĐIỆN TỰ ĐỘNG CÔNG NGHIỆP (Đào tạo 4 năm)
Tên tiếng Anh: Industrial Automation
Các hướng nghiên cứu chính
LĨNH VỰC CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY VÀ CƠ ĐIỆN TỬ
- Thiết kế và chế tạo máy, robot, dụng cụ cắt, đồ gá và và trang thiết bị trong ngành cơ khí chế tạo máy.
- Thiết kế công nghệ chế tạo, lắp ráp sản phẩm và hệ thống sản xuất công nghiệp.
Lập trình gia công, khai thác công nghệ gia công CNC. Ứng dụng CNTT trong thiết kế, chế tạo, khai thác hiệu quả máy móc và thiết bị tự động.
- Thiết kế trang thiết bị công nghiệp, cơ - điện tử công nghiệp.
- Chuyển giao công nghệ, kỹ thuật và thiết bị cơ khí chế tạo.
- Nghiên cứu phương pháp dạy – học đại học lĩnh vực chế tạo máy và cơ – điện tử.
- Viết giáo trình các học phần chuyên ngành và các tài liệu tham khảo.  –
LĨNH VỰC ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG
Nghiên cứu ứng dụng:
- Tự động hóa các hệ thống điều khiển trên tàu thủy và các phương tiện nổi
- Tự động hóa với các hệ thống điều chỉnh, điều khiển các nhà máy điện.
- Tự động hóa với các hệ thống truyền dẫn, phân phối và dự trữ năng lượng điện
- Tự động hóa với các hệ thống điều chỉnh, điều khiển các nhà máy xí nghiệp công nghiệp
- Tự động hóa với các hệ thống điều chỉnh, điều khiển các cảng biển.
- Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa lĩnh vực năng lượng sạch và năng lượng tái tạo.
- Kỹ thuật nhiệt – lạnh
LĨNH VỰC CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY VÀ CƠ ĐIỆN TỬ
- Tự động hóa các hệ thống điều khiển trên tàu thủy và các phương tiện nổi
- Tự động hóa với các hệ thống điều chỉnh, điều khiển các nhà máy điện.
- Tự động hóa với các hệ thống truyền dẫn, phân phối và dự trữ năng lượng điện
- Tự động hóa với các hệ thống điều chỉnh, điều khiển các nhà máy xí nghiệp công nghiệp
- Tự động hóa với các hệ thống điều chỉnh, điều khiển các cảng biển.
- Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa lĩnh vực năng lượng sạch và năng lượng tái tạo.
- Kỹ thuật nhiệt – lạnh.
Các công trình khoa học
LĨNH VỰC CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY
1. Giáo trình Công nghệ chế tạo máy tập 1 ( TS. Đỗ Trọng Hùng, GS.TS. Trần Văn Địch, PGS.TS. Tăng Huy).
2. Giáo trình “AutoCAD cơ khí chế tạo máy” - (Cấp trường – 2006 – Nguyễn Minh Sơn, Tạ Thị Thuý Hương).
3. Giáo trình “Cơ sở máy công cụ” - (Cấp trường – 2007 – Trần Thị lan Anh)
4. Giáo trình “Máy nâng chuyển” (Cấp trường – 2009 – Lê Thị lan)
5. Bài báo: Ứng dụng phần mềm SWANSOFT CNC SIMULATION trong mô phỏng máy CNC (Cấp trường – 2010 – Nguyễn Tiến Tiệp).
6. Giáo trình "Hướng dẫn đồ án thiết kế dụng cụ cắt" (Cấp trường – 2013 – Nguyễn Minh Sơn).
7. Hướng dẫn SV NCKH: "Nghiên cứu tuốc bin phong điện loại nhỏ” (Cấp trường – 2013 – Nguyễn Đình Tân).
8. Viết giáo trình “Đồ án máy” - (Cấp trường – 2015 – Trần Thị Lan Anh).
9. Viết giáo trình “An toàn lao động trong cơ khí” - (Cấp trường – 2015 – Nguyễn Tiến Tiệp).
10. Xây dựng thuật toán tự động xác định biên dạng- Ứng dụng đo một sô chi tiết cơ khí thông dụng trên máy quét biên dạng IMI (Cấp trường – 2015 – Bùi Văn Biên).
11.Tạ Thị Thuý Hương, Vũ Toàn Thắng, Nguyễn Thành Trung, Đinh Việt Tú “Đánh giá độ không đảm bảo đo của mô hình đo sai lệch độ tròn kết hợp 3 đầu đo”,Tạp chí Khoa học Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật  ISSN 2354-1803 số 108, (2015), (048-053).
12.Tạ Thị Thúy Hương, Vũ Toàn Thắng "Nâng cao độ chính xác đo độ tròn bằng phương pháp sử dụng nhiều đầu đo", Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị Đo lường toàn quốc lần thứ 6, (2015),(227-232).
13.Tạ Thị Thuý Hương, Đặng Đình Duẩn, Vũ Toàn Thắng, “Giải pháp thu nhận và xử lý số liệu đo cho mô hình đo độ tròn kết hợp nhiều đầu đo”, Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị Đo Lường toàn quốc lần thứ 6, (2015), (338-345).
14.Tạ Thị Thúy Hương, Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài thí nghiệm Dung sai đo lường phục vụ đào tào ngành cơ khí. Đề tài NCKH cấp trường năm 2014.
15.Ta Thi Thuy Huong, Truong Cong Tuan, Tran Nguyen Hung,Vu Toan Thang, “Research in design the structures to improve the quality of the air rotary table using in roudness measuring machine”, The 15th ISEPD 2014, (244-250).
16.Vu Toan Thang, Ta Thi Thuy Huong "Design and manufacture air rotary table", Tạp chí Khoa học Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật ISSN 0868-3980, số 94 (2013), (24-28).
17.Vu Toan Thang, Ta Thi Thuy Huong, Dang Chi Cong,Nguyen Quoc Khanh, “Design Air Bearing  With Center Orifice and Distribution Grooves in Precise Measuring Machines”, Tạp chí Khoa học Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật ISSN 0868-3980 số 92 (2013),(64-68).
18.Bùi Ngọc Tuyên, Nguyễn Văn Thơ, “Ứng dụng thiết kế ngược và công nghệ CAD/CAM trong thiết kế, chế tạo và kiểm tra bề mặt tự do”. Tạp chí Khoa học và công nghệ số 102 (2014).
19.Nguyễn Văn Thơ, “Nghiên cứu kỹ thuật ngược trong Rafidform”, Tạp chí Khoa học trường Đại học Hải Phòng ISSN1859-2368  số 02(2014).
20.Nguyễn Văn Thơ, “Phương pháp mô hình hóa để xây dựng cấu trúc động học tay máyRobot scara”, Tạp chí Khoa học trường Đại học Hải Phòng ISSN1859-2368  số 13(2013).
21.Đinh Văn Hiển, “Tìm hiểu hệ thống đo nhiệt cắt trong quá trình tiện”, Tạp chí Khoa học trường Đại học Hải Phòng ISSN1859-2368 (2012).
22.Đinh Văn Hiển, “Hiện tượng đàn hồi lại trong dập tấm kim loại”, Tạp chí Khoa học trường Đại học Hải Phòng ISSN1859-2368 (2012).
23.Vương Gia Hải, Đoàn Văn Minh, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Văn Nhất “Tính toán máy hàn bình hơi chịu áp lực cao”, Giải thưởng mô hình sáng tạo trẻ thành đoàn Hải Phòng giai đoạn 2012 -2015.
24. Vương Gia Hải, “Kiểm tra mối hàn bằng thẩm thấu PT”, Tạp chí Khoa học trường Đại học Hải Phòng ISSN1859-2368, số 03 10/2015, (76-82).
LĨNH VỰC ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG
Đề tài các cấp
1. Nguyễn Tiến Ban (2001) “Điều khiển số các thiết bị đóng cắt” Đề tài NCKH cấp Trường (ĐHHH)
2. Nguyễn Tiến Ban (2006) “ Nghiên cứu chế tạo hệ thống tự động kiểm tra giám sát cho máy chính“ Đề tài NCKH cấp Trường (ĐHHH)
3. Nguyễn Tiến Ban (2008) “Hoàn thiện công nghệ chế tạo bảng điện chính...” Đề tài NCKH cấp Trường (ĐHHH)
4. Nguyễn Tiến Ban (2009) “Xây dựng quy trình thử nghiệm và chế tạo một số thiết bị chuyên dụng phục vụ thử nghiệm bảng điện chính “Đề tài NCKH cấp Trường (ĐHHH)
5. Nguyễn Tiến Ban, Phạm Tiến Tỉnh (2007-2009) “Nghiên cứu xây dựng quy trình lắp đặt, quy trình kiểm tra thiết bị phòng chống cháy nổ cho tàu 100.000 Tấn” 10ĐT – DAKHCN – Cấp Nhà nước
6. Nguyễn Tiến Ban, Phạm Ngọc Tiệp (2007-2010) “Hoàn thiện công nghệ sản xuất các thiết bị điện tự động cho tàu thủy sử dụng công nghệ khả trình” KC.06.DA 10/06-10 - Cấp Nhà nước
7. Nguyễn Tiến Ban (2011) “Chế tạo bộ khởi động” Đề tài NCKH cấp Trường (ĐHHP)
Sách đã xuất bản
1. Nguyễn Tiến Ban, Thân Ngọc Hoàn (2007) “ Điều khiển Tự động các hệ thống Truyền động điện” Nhà xuất bản Khoa học và Kĩ thuật, Hà Nội ( Đồng tác giả)
2. Nguyễn Tiến Ban, Thân Ngọc Hoàn (2008) “ Trạm phát và lưới điện tàu thủy” Nhà xuất bản Khoa học và Kĩ thuật, Hà Nội ( Đồng tác giả)
3. Nguyễn Tiến Ban, Thân Ngọc Hoàn (2010) “ Dự báo hỏng hóc các thiết bị điện) Nhà xuất bản Đại học Hàng hải, Hải Phòng ( Đồng tác giả)
4. Nguyễn Tiến Ban (2012-2013) “ Lí thuyết điều khiển tự động” Giáo trình Đại học Hải Phòng
Các bài báo
1. Nguyễn Tiến Ban (2000) “ Hệ thống nồi hơi tự động tàu Vĩnh thuận” Tr 46-48 Tạp chí Giao thông vận tải , Hà Nội 11/2000
2. Nguyễn Tiến Ban (2000) “Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng trạm phát điện tàu thuỷ” tr33-41- Tạp chí Giao thông vận tải, Hà Nội 9/2000
3. Nguyễn Tiến Ban (2000) “Máy phát điện đồng bộ không chổi than” ” tr31-32- Tạp chí Giao thông vận tải, Hà Nội 6/2000
4. Nguyễn Tiến Ban (2000) “Mô phỏng hệ thống điều khiển động cơ không đồng bộ tựa theo từ thông roto với phương pháp điều chế vec tơ không gian ” tr30-31- Tạp chí Giao thông vận tải, Hà Nội 4/2000
5. Nguyễn Tiến Ban (2001) “Hệ thống tự động điều chỉnh điện áp tác động nhanh ” tr34-35- Tạp chí Giao thông vận tải, Hà Nội 4/2001
6. Nguyễn Tiến Ban (2001) “Mô hình toán các hệ thống kích từ máy phát điện tàu thuỷ” tr38-39- Tạp chí Giao thông vận tải, Hà Nội 10/2001
7. Nguyễn Tiến Ban, Nguyễn Văn Liễn (2001) “Mô phỏng máy phát điện tàu thuỷ” tr77-81- Tuyển tập Tuyển tập công trình khoa học 45 năm Đại học Bách khoa Hà Nội 2001
8. Nguyễn Tiến Ban (2002) “Nghiên cứu hệ thống Diesel – Máy phát điện tàu thuỷ” tr132-136 - Tuyển tập báo cáo khoa học VICA5 2002 Hà Nội
9. Nguyễn Tiến Ban (2002) “Sự ảnh hưởng của các bộ biến đổi lên lưới điện tàu thuỷ” tr220 – 225 Tuyển tập báo cáo khoa học VICA5 2002 Hà Nội
10. Nguyễn Tiến Ban (2004) “Áp dụng lý thuyết điều khiển mờ để nâng cao chất lượng hệ thống trạm phát điện tàu thuỷ” tr56-62- Tạp chí Giao thông vận tải, Hà Nội 10/2004
11. Nguyễn Tiến Ban, Thân Ngọc Hoàn (2005) “Khai thác công suất trạm phát điện tàu thuỷ” tr105 – 110 Tuyển tập báo cáo khoa học VICA6 2005 Hà Nội
12. Nguyễn Tiến Ban, Nguyễn Văn Liễn (2005) “Hãm tái sinh và một số giải pháp thực tế trong các hệ thống truyền động điện dùng biến tần IGBT” tr341 – 345 Tuyển tập báo cáo khoa học VICA6 2005 Hà Nội
13. Nguyễn Tiến Ban (2005) “Bộ điều khiển mờ lai với các ứng dụng trên tàu thuỷ - Chuyên đề 1” tr 97-101- Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hàng Hải số 1 /2005
14. Nguyễn Tiến Ban (2005) “Bộ điều khiển mờ lai với các ứng dụng trên tàu thuỷ - Chuyên đề 2” tr 82-86- Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hàng Hải số 2 /2005
15. Nguyễn Tiến Ban (2005) “Điều khiển Trạm phát điện tàu thủy-Chuyên đề 1” tr 52-57- Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hàng Hải số 03+04 /2005
16. Nguyễn Tiến Ban, Thân Ngọc Hoàn (2006) “Simulation of a power station on Shipboard” tr 213-218 6th Asian Conference on Marine Simulator and Simulation
17. Nguyễn Tiến Ban (2006) “Điều khiển Trạm phát điện tàu thủy-Chuyên đề 2” tr 49- 52 - Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hàng Hải số 06 /2006
18. Nguyễn Tiến Ban (2006) “Điều khiển Trạm phát điện tàu thủy-Chuyên đề 3” tr 57-62 - Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hàng Hải số 07+08 /2006
18. Nguyễn Tiến Ban, Thân Ngọc Hoàn (2010) “Điều khiển từ xa các thiết bị điện qua tin nhắn điện thoại – Chuyên đề 1” tr 07-13 - Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hàng Hải số 21 /2010
19. Nguyễn Tiến Ban, Thân Ngọc Hoàn (2010) “Điều khiển từ xa các thiết bị điện qua tin nhắn điện thoại – Chuyên đề 2” tr 15-17 - Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hàng Hải số 22 /2010
20. Nguyễn Tiến Ban (2010) “máy phát biến tốc và vấn đề làm việc song song” tr 29-42 - Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hàng Hải số 22 /2010
21. Nguyễn Tiến Ban (2010) “Trạm phát điện tàu thuỷ với máy phát đồng trục sử dụng máy điện dị bộ nguồn kép” tr 52-53,59- Tạp chí Giao thông vận tải, Hà Nội 5/2010
22. Nguyễn Tiến Ban (2010) “Hệ thống quản lí năng lượng trong Trạm phát điện tàu thuỷ ” tr 31-33- Tạp chí Giao thông vận tải, Hà Nội 6/2010
23. Nguyễn Tiến Ban (2010) “Thiết kế, chế tạo bảng điện chính cho tàu thuỷ có tích hợp chức năng quản lý năng lượng của trạm phát điện” tr 77-82- Tạp chí Khoa học Công nghệ các trường Kĩ thuật, Hà Nội 2010
24. Nguyễn Tiến Ban (2011) “Xây dựng mô hình DIFG sử dụng làm máy phát đồng trục dựa trên nguyên lý hệ phẳng” tr 51-55 - Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hàng Hải số 26 /2011
25. Nguyễn Tiến Ban (2011) “Làm việc song song của các máy phát điện đồng bộ có đặc tính khác nhau trong trạm phát điện tàu thủy” tr 96-99 Hội nghị toàn quốc về điều khiển và tự động hóa VCCA 2011
26. Nguyễn Tiến Ban (2012) “Điều khiển DIFG làm chức năng máy phát đồng trục trong trạm phát điện tàu thủy dựa trên nguyên lý hệ phẳng” tr 41-45 - Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hàng Hải số 29 /2012
27. Nguyễn Tiến Ban (2012) “Điều khiển tốc độ Diesel trạm phát điện tàu thủy” tr 52-54 - Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hàng Hải số 32 /2012
28. Nguyễn Tiến Ban, Nguyễn Trọng Thắng (2012) “Đề xuất phương pháp kích từ cho máy phát đồng trục sử dụng máy điện dị bộ nguồn kép trong trạm phát điện tàu thủy” tr 67-74 Tuyển tập Công trình khoa học hội nghị cơ điện tử toàn quốc lần thứ sáu VCM 2012
29. Nguyễn Tiến Ban, Nguyễn Trọng Thắng (2013) “Xác định công suất mạch kích từ của máy phát dị bộ nguồn kép trong hệ thống phát điện đồng trục trên tàu thủy” tr 49-52 - Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hàng Hải số 33 /2013
30. Nguyễn Tiến Ban, Nguyễn Trọng Thắng (2013) ” A novel method for excitation control of DFIG connected to the grid on the basis of similar signals from rotor” International Journal Applied Mechanics and Materials, Volumes 336-338 – Industrial Instrumentation and Control Systems II, pp.1153-1160.ISSN:1662-7482, Index: SCOPUS, ISI (ISTP), EI, IEE
31. Nguyễn Tiến Ban, Nguyễn Trọng Thắng (2013) ”The Controller of DFIG power fed into the grid basing on the rotor similar signal method” International Journal Applied Mechanics and Materials, Volumes 415 – Automatic Control and Mechatronic Engineering II, pp.245-249.ISSN:1662-7482, Index: SCOPUS, ISI (ISTP), EI, IEE
32. Nguyễn Tiến Ban, Nguyễn Trọng Thắng (2013) “Excitation Control System of DFIG Connected to the grid on the basis of Similar Signals from Rotor” The 10th IEEE International Conference on Machatronics and Automation – IEEE – ICMA, 4-7th August, 2013 in Takamatsu, Japan, pp.738-742.(ISBN:978-1-4673-5557-5, Indexed: SCOPUS, EI)
33. Nguyễn Tiến Ban, Nguyễn Trọng Thắng (2013) “Máy phát dị bộ nguồn kép không chổi than” tr 49-52 - Tạp chí khoa học công nghệ Hàng Hải số 36-11/2013 trang 36-39 ISSN 1859-316X1.
34. Nguyễn Tiến Ban, Vũ Tiến Mạnh (2014) “Hệ thống truyền động điện trên cần trục Container – Portainer tại các cảng biển Việt Nam” Tạp chí khoa học số 02-6/2014 trang 96-102 ISSN 1859-2368
35. Hoàng Tú Uyên, Phương trình chuyển động tổng quát 6 bậc tự do của phương tiện hàng hải, Tạp chí khoa học đại học Hải Phòng,10- 2015
36. Hoàng Tú Uyên, Phan Xuân Minh, Nguyễn Quang Hùng, Điều khiển tối ưu đảo trên cơ sở mạng nơ ron nhân tạo cho robot hai bậc tự do, Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, 04-2014
Thành tích

Khoa Điện Cơ - Trường Đại học Hải Phòng mặc dù thành lập gần đây nhưng đã có những bước phát triển tốt với nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển của Trường , đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen cho tập thể và cá nhân xuất sắc .
Chi uỷ và Ban chủ nhiệm Khoa Điện Cơ đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên (CBGV). Sự nghiệp đào tạo có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ CBGV chính vì vậy, Khoa luôn có những chính sách ưu tiên cho việc phát triển đội ngũ, luôn đòi hỏi CBGV phải không ngừng phấn đấu về chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao phẩm chất và trau dồi đạo đức nghề nghiệp. Xuất phát từ những mục tiêu đó nên trong những năm qua, nhiều giảng viên đã và đang tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, cập nhật kiến thức mới để bắt kịp với xu thế thời đại, thỏa mãn yêu cầu nhiệm vụ giảng dạy. Khoa đã đưa chỉ tiêu cho từng bộ môn, đặt mốc phấn đấu cho các CBGV trẻ, có năng lực phấn đấu đáp ứng về việc đào tạo các giảng viên có học hàm, học vị cao trong kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và tầm nhìn 20 năm. Để cập nhật kiến thức chuyên ngành cũng như các thông tin nghề nghiệp nhanh, Khoa đã xây dựng kế hoạch cho từng năm, trong đó tăng cường mời các GS, PGS…từ các trường Đại học danh tiếng về giảng chuyên đề, cập nhật kiến thức mới, trao đổi kinh nghiệm cho giảng viên; Các chuyên đề riêng cho sinh viên năm cuối và các hội thảo Khoa học…
Giảng dạy đại học trong điều kiện hiện nay là sự kết hợp hợp lí giữa khả năng, trình độ người thầy, các thiết bị phục vụ giảng dạy, các dụng cụ thiết bị thí nghiệm thực hành và phương thức, trình độ nghe giảng, tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. Ban chủ nhiệm khoa Khoa Điện Cơ ý thức được và đang từng bước đưa những phương thức hiện đại kết hợp với truyền thống để nhanh chóng thay đổi cách học, cách nghe giảng của sinh viên. CBGV trong khoa liên tục nâng cao chất lượng bài giảng, cải tiến phương pháp dạy - học và giữ vững nền nếp đã tạo dựng để phát triển. Khoa đã cải tiến, viết lại Đề cương bài giảng một cách khoa học, sát với yêu cầu thực tế, với các chỉ tiêu chất lượng đầu ra. Số bài giảng theo hướng cải tiến và có sử dụng công nghệ thông tin - giáo án điện tử ngày càng tăng, dung lượng lớn và đa chiều, phấn đấu bắt kịp và ngang tầm với khu vực và thế giới về mức độ hiện đại và tốc độ cập nhật.
Khoa Điện Cơ cũng luôn lắng nghe và đáp ứng yêu cầu từ người học, từ thực tế, luôn đặt lợi ích và chất lượng của người học làm trung tâm.
Khoa điện Cơ lấy kết quả, thành tích cao của người học làm tiêu chí để phát triển.