Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn kiện Hội nghị Trung ương 13, khóa XI

DSC_0050 [1024x768]

Sáng ngày 15/01, Đảng bộ Trường Đại học Hải Phòng tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Cương, Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Thường vụ Công đoàn, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và toàn thể đảng viên của Đảng bộ Trường.

DSC_0050 [1024x768]

PGS.TS Nguyễn Viết Thông –Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị.

Tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên được nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt những nội dung cơ bản trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI. Hội nghị Trung ương tập trung bàn về tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiên nay”; về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; về Dự thảo Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội lần thứ XII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. Trung ương cũng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

DSC_0068 [1600x1200]

PGS.TS Phạm Văn Cương, Bí thư Đảng ủy phát biểu tiếp thu các văn kiện Hội nghị.

DSC_0044 [1600x1200]

Cán bộ, đảng viên dự Hội nghị

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Cương, Bí thư Đảng ủy phát biểu tiếp thu các văn kiện, đồng thời yêu cầu các cấp ủy chi bộ tiếp tục phổ biến nội dung kết luận Hội nghị Trung ương 13 đến toàn thể cán bộ, viên chức và HSSV. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng đã phát động toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, HSSV Nhà trường thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC