Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII

NQDB (2)

Ngày 14/01/2017, Đảng bộ Trường Đại học Hải Phòng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và toàn thể đảng viên của Đảng bộ Trường.

NQDB (2)

NGƯT.PGS.TS Phạm Văn Cương – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường quán triệt Nghị quyết

Tại Hội nghị, cán bộ chủ chốt và đảng viên được nghe PGS.TS Phạm Văn Cương – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường quán triệt Nghị quyết về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết về thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế giới; Kết luận về tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Tiến sĩ Dương Đức Hùng- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường thông qua Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ trường thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

NQDB (1)

TS. Dương Đức Hùng – Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Trường Đại học Hải Phòng nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết; nắm vững những nội dung chủ yếu, những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm mà Nghị quyết đã đề ra. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí và quyết tâm thực hiện của mỗi cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ trường ngày càng trong sạch, vững mạnh.

NQDB (3)

Quang cảnh Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW Đảng

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC