Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

1 (Copy)

Sáng ngày 30/8, Đảng bộ Trường Đại học Hải Phòng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và toàn thể đảng viên Nhà trường. Đồng chí Phạm Văn Cương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Vương – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy đã quán triệt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

1 (Copy)

Đ/c Phạm Văn Vương – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt Nghị quyết

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Cương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhấn mạnh: Những nội dung cơ bản của các Nghị quyết này là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội Đảng khóa XII đề ra về phát triển kinh tế xã hội. Đây là những vấn đề lớn mang tính chất đột phá, giải quyết những vấn đề đường lối về thể chế kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy chi bộ cần sớm tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết thu hoạch; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII./.

2 (Copy)

Đồng chí Phạm Văn Cương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu bế mạc Hội nghị

jkjhghfgdhf

Các đại biểu dự Hội nghị

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC