Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG, NGHỊ QUYẾT XVI CỦA ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

c97315a7da4f12114b5e5

Thực hiện Kế hoạch năm học 2021-2022, từ ngày 07-08/10/2021, trong khuôn khổ Tuần sinh hoạt Công dân HSSV, Đoàn Trường tổ chức Hội nghị HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG, NGHỊ QUYẾT XVI CỦA ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN. Tham dự Hội nghị, gần 3000 đoàn viên sinh viên Nhà trường được học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Bên cạnh đó, các đoan viên thanh niên được quán triệt về những nội dung, nhiệm vụ cụ thể trong chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành Đoàn, đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của tuổi trẻ Nhà trường.

Một số ảnh của Hội nghị:

c97315a7da4f12114b5e5

e7422993e67b2e25776a4

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC