Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG KHÓA II

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ  
1. NGUYỄN VĂN KÍNH BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

 
2. NGUYỄN HOÀI NAM HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐH HẢI PHÒNG  
3. TRẦN HUY KIÊN PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

UBND THÀNH PHỐ

 
4. ĐỖ THỊ HÒA PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HẢI PHÒNG  
5. PHẠM TIẾN DŨNG PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

TP. HẢI PHÒNG

 
6. HOÀNG HẢI VƯƠNG GIÁM ĐỐC VÙNG, NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM  
7. NGUYỄN ĐỨC TUẤN GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH

CÔNG NGHIỆP BẢO TIÊN

 
8. PHẠM VŨ HOÀNG TỔNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VINPEARL IMPERIA HẢI PHÒNG  
9. ĐOÀN QUANG MẠNH PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐH HẢI PHÒNG

 
10. TRẦN QUỐC TUẤN PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐH HẢI PHÒNG

11. BÙI BÁ KHIÊM TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO, TRƯỜNG ĐH HẢI PHÒNG  
12. NGUYỄN DUY LONG TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH, TRƯỜNG ĐH HẢI PHÒNG  
13. PHẠM KHÁNH TOÀN THƯ KÝ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG , PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TCCB, TRƯỜNG ĐH HẢI PHÒNG  
14. NGUYỄN THẾ HUỆ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

 
15. TRẦN VĂN TRỌNG TRƯỞNG KHOA NGỮ VĂN VÀ KHOA HỌC XÃ HỘI,

TRƯỜNG ĐH HẢI PHÒNG

 
16. VÕ THỊ THU HÀ TRƯỞNG KHOA DU LỊCH, TRƯỜNG ĐH HẢI PHÒNG  
17. ĐỖ MINH THỤY TRƯỞNG KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH,

TRƯỜNG ĐH HẢI PHÒNG

 
18. NGUYỄN NGỌC KHƯƠNG PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN, KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, TRƯỜNG ĐH HẢI PHÒNG  
19. ĐỖ VIỆT HƯNG SINH VIÊN LỚP ĐH QTKD1 K19, KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH; ỦY VIÊN BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH HẢI PHÒNG