Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
20181016_103706

Sáng ngày 15/10/2018 PGS.TS Nguyễn Thị Hiên – Hiệu trưởng Nhà trường đón tiếp và làm việc với đại diện tổ chức ELI tại Việt Nam. Tham gia làm việc có Lãnh đạo phòng Hợp tác và Đào tạo Quốc tế, Phòng Đào tạo, Khoa Ngoại ngữ.

Về phía Tổ chức ELI có ông Ryan Seibert – Trưởng đại diện và ông Bùi Văn Hà – Điều phối viên chương trình ELI tại Việt Nam.

20181016_103634

Trong hơn 15 năm qua, tổ chức ELI thường xuyên chọn cử giảng viên có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn và tâm huyết đến Trường Đại học Hải Phòng giảng dạy tiếng Anh. Với sự hỗ trợ của các giảng viên ELI, chất lượng dạy – học ngoại ngữ của Trường được cải thiện rõ rệt.

Trong buổi làm việc, Lãnh đạo trường Đại học Hải Phòng đã cung cấp thông tin về số lượng sinh viên ngành tiếng Anh và sinh viên toàn Trường, nhu cầu về giảng viên dạy tiếng Anh. Nhà trường cam kết tạo mọi điều kiện để giảng viên ELI yên tâm công tác tại Trường.

20181016_103557

Ông Ryan – Trưởng đại diện ELI đánh giá cao sự hợp tác của Nhà trường với tổ chức ELI trong những năm qua và sẽ hỗ trợ trường Đại học Hải Phòng một cách tối đa trong việc chọn cử giảng viên. Ngoài ra, ELI sẽ hỗ trợ Nhà trường tổ chức các Câu lạc bộ Tiếng Anh, các khóa tập huấn về phương pháp giảng dạy cho giảng viên Tiếng Anh.

Ông Ryan cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của Hiệu trưởng và đại diện các đơn vị liên quan của Trường Đại học Hải Phòng. Hai Bên hi vọng sẽ đạt được những kết quả mới trong hợp tác trong thời gian tới./.

20181016_103706

===================================================================================

President of Haiphong University welcomed and worked with Country Director of ELI in Vietnam

On the morning of October 15th 2018, Assoc. Prof., PhD. Nguyễn Thị Hiên – President of Haiphong University welcomed representatives for ELI Vietnam. Attending the meeting were also leaders of Department of International Cooperation and Training, Department of Training, Faculty of Foreign Languages.

Regarding ELI Vietnam, there were Mr. Ryan Seibert – Country Director and Mr. Bùi Văn Hà – Program coordinator of ELI program in Vietnam.

Over the past 15 years, ELI often selected and sent qualified, experienced and devoted teachers to Haiphong University to teach English. With support and assistance of the ELI lecturers, the quality of foreign language teaching and learning at the University has been obviously improved.

In the working session, the leader of Haiphong University provided data showing the number of students majoring in English, the number of entire university students, and the demand for English teachers. The University committed to assist and facilitate ELI teachers to work at the University.

Mr. Ryan – Country Director of ELI appreciated cooperation between the University and ELI over the years and promised to support Haiphong University in selecting lecturers to the fullest. Furthermore, ELI would assist the University to organize English Club and training courses on teaching methods for English teachers.

Mr. Ryan thanked the President and representatives for dependent divisions of Haiphong University for their kind welcome. Two sides looked forward to attaining new outcomes in cooperation in the near future./.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC