Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Phòng 102 – Nhà A3, Trường Đại học Hải Phòng, số 171 Phan Đăng Lưu, Kiến An, Hải Phòng

Email: vpcongdoan@dhhp.edu.vn;

Điện thoại: (84-225) 3591.242

 

  1. Lịch sử phát triển

Ngày 20/04/2000, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 48/2000/QĐ-TTg thành lập trường Đại học Sư phạm Hải Phòng trên cơ sở hợp nhất 4 cơ sở đào tạo: trường Cao đẳng Sư phạm Hải Phòng, trường Đại học Tại chức Hải Phòng, Trung tâm Ngoại ngữ Hải Phòng và trường Cán bộ Quản lý giáo dục và Bồi dưỡng giáo viên Hải Phòng, Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng chính thức được thành lập và trở thành Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố. Đến tháng 4 năm 2004, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 60/2004/QĐ-TTg, về việc đổi tên trường Đại học Sư phạm Hải Phòng thành trường Đại học Hải Phòng, Công đoàn trường cũng được đổi tên thành Công đoàn Trường Đại học Hải Phòng cho đến ngày nay.

Từ năm 2000 đến nay Công đoàn Trường Đại học Hải Phòng đã trải qua 07 Kỳ Đại hội với các thế hệ cán bộ lãnh đạo Công đoàn ưu tú sau:

TT

Kỳ Đại hội

Thời gian

Lãnh đạo

Chủ tịch

Phó Chủ tịch

1 Khóa I, NK (2000-2003) 2000-2003 Bà Nguyễn Thị Gái Ông Bùi Văn Khuể
2 Khóa II, NK (2003-2005) 2003-2005 Ông Bùi Văn Khuể Bà Vũ Thị Biên
3 Khóa III, NK (2005-2008) 2005-2006 Ông Bùi Văn Khuể Bà Trần Thị Nga
2006-2008 Ông Bùi Văn Khuể Bà Lương Thị Bình
4 Khóa IV, NK (2008-2011) 2008-2011 Ông Bùi Văn Khuể Bà Lương Thị Bình
5 Khóa V, NK (20011-2013) 2011-2013 Ông Vũ Đức Văn Bà Lương Thị Bình
6 Khóa VI, NK (2013-2017) 2013-2015 Ông Vũ Đức Văn Bà Nguyễn Thị Minh Loan
2015-2017 Ông Đỗ Trọng Quang Bà Nguyễn Thị Minh Loan
7 Khóa VII, NK (2017-2022) 2017-2019 Ông Nguyễn Thế Huệ Ông Trần Quang Phong

Bà Nguyễn Thị Huệ Chi

2019-2022 Ông Nguyễn Thế Huệ Ông Trần Quang Phong

Bà Phạm Hương Giang

  1. Chức năng nhiệm vụ

Là một tổ chức chính trị-xã hội của toàn thể cán bộ, giáo chức, viên chức và người lao động nhà trường, Công đoàn Trường Đại học Hải Phòng có các chức năng, nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

– Đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, viên chức, người lao động (CBVCNLĐ) và tham gia giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho CBVCNLĐ;

– Tham gia quản lý cơ quan, đơn vị trong phạm vị chức năng của mình và thực hiện quyền kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật;

– Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn đến CBVCNLĐ đồng thời có trách nhiệm tổ chức, giáo dục, động viên CBVCNLĐ thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ công dân nói chung, thực hiện quyền và trách nhiệm của một CBVCNLĐ trong đơn vị nói riêng.

Trải qua 07 kỳ Đại hội, các thế hệ cán bộ Công đoàn đã luôn đồng hành và từng bước viết nên những trang sử truyền thống đáng tự hào của Trường Đại học Hải Phòng nói chung và Công đoàn Trường nói riêng. Phát huy tối đa vai trò, chức năng nhiệm vụ của tổ chức, Công đoàn trường đã tích cực tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường chăm lo bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBVCNLĐ; phối hợp tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong giảng dạy, NCKH, biên soạn giáo trình, lao động sáng tạo; thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức thường kỳ các hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm học từ cấp cơ sở đến cấp Trường nhằm phát huy dân chủ, thực hiện chủ trương “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hình thức vui chơi giải trí phong phú, tạo không khí vui tươi phấn khởi, sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần trong cán bộ, đoàn viên và người lao động, góp phần làm tăng hiệu quả lao động và sáng tạo của Nhà trường.

  1. Cơ cấu tổ chức

– Số lượng đoàn viên:  757  người

– Công đoàn bộ phận: 33 đơn vị.

– Cơ cấu Ban Chấp hành: BCH Công đoàn Trường Đại học Hải Phòng gồm có 15 đồng chí, trong đó Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí, Thường trực Công đoàn gồm có 01 Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch.

TT Họ và tên Giới tính Chức vụ

Đơn vị

1 TS. Nguyễn Thế Huệ Nam Chủ tịch Phòng Tổ chức Cán bộ
2 ThS. Trần Quang Phong Nam Phó chủ tịch,

CN UBKT

Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh
3 ThS. Phạm Hương Giang Nữ Phó chủ tịch, Trưởng BNC Khoa Du lịch
4 ThS. Nguyễn Duy Long Nam UV BTV Phòng Kế hoạch – Tài chính
5 ThS. Trần Duy Nam Nam UV BTV Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ
6 ThS. Đỗ Thị Ngọc Thắng Nữ UV BCH Phòng Thanh tra – Pháp chế
7 ThS. Trần Xuân Dũng Nam UV BCH Trung tâm Phục vụ – Nội trú
8 ThS. Phạm Thị Thanh Huyền Nữ UV BCH Khoa Kế toán & Tài chính
9 ThS. Nguyễn Văn Phi Nam UV BCH Khoa Ngoại ngữ
10 ThS. Phạm Thị Thư Nữ UV BCH Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và ĐTTX
11 ThS. Nguyễn Thị Hồng Thúy Nữ UV BCH Khoa Lý luận Chính trị
12 TS. Đinh Xuân Khánh Nam UV BCH Khoa Toán & Khoa học tự nhiên
13 TS. Nguyễn Thị Dung Nữ UV BCH Khoa Giáo dục Tiểu học & Mầm non
14 ThS. Khoa Việt Cường Nam UV BCH Phòng Hợp tác & Đào tạo Quốc tế
15 ThS. Nguyễn Đức Phương Nam UV BCH Phòng Hành chính – Quản trị

 

– Các Ban chuyên môn Công đoàn Trường: 

1) Ban Tổ chức và Thi đua;

2) Ban Tài chính;

3) Ban Nữ công;

4) Ban Tài chính;

5) Ban Tuyên giáo – Văn hóa Thể thao;

6) Uỷ ban kiểm tra.

  1. Kết quả phong trào thi đua:

* Danh hiệu thi đua:

– Công đoàn cơ sở “Vững mạnh Xuất sắc”: 2013, 2014, 2016, 2017, 2018.

– Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng công nhận: Đơn vị “Đạt chuẩn văn hóa xuất sắc” năm 2006, 2008.

* Hình thức khen thưởng đã nhận:

Năm

Hình thức khen Nội dung khen thưởng

Số QĐ/Cấp khen thưởng

2007 Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2007) Quyết định số 89/QĐ-LĐLĐ ngày 27/08/2007 của  Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng
2010 Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2010  Quyết định số 29/QĐ-TLĐ ngày 10/1/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
2010 Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2009 Quyết định số 52/QĐ-LĐLĐ ngày 26/01/2010 của Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng
2010 Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc thực hiện chủ đề bảo đảm An sinh xã hội và xây dựng quỹ Mái ấm công đoàn năm 2009 Quyết định số 48/QĐ-LĐLĐ ngày 18/01/2010 của Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng
2010 Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 5 năm (2005-2009) Quyết định số 73/QĐ-LĐLĐ ngày 10/6/2010 của Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng
2012 Cờ Đơn vị Vững mạnh xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua Khối Công đoàn cơ sở trực thuộc năm 2012 Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng
2012 Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2011-2012 Quyết định số 318/QĐKT ngày 01/08/2012 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam
2013 Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2012-2013 Quyết định số 1398/QĐ-TLĐ ngày 06/8/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
2013 Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, chỉ đạo hoạt động Tháng công nhân năm 2013  Quyết định số 47/QĐ-LĐLĐ ngày 16/3/2013 của  Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng
2014 Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2013-2014 Quyết định số 1015/QĐ-TLĐ ngày 12/8/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
2015 Cờ thi đua Đơn vị Vững mạnh xuất sắc phong trào “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” năm 2015 Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng
2017 Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp năm 2016 Quyết định số 20/QĐ-HTT ngày 15/3/2017 của Hội Thể thao Đại học và chuyên nghiệp Việt Nam
2018 Cờ thi đua Đơn vị Vững mạnh xuất sắc phong trào Văn hóa, Thể thao năm 2018. Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng

* Thành tích trong hoạt động Văn hóa, văn nghệ, Thể dục thể thao:

Công đoàn Trường luôn chú trọng việc nâng cao đời sống tinh thần cho đội ngũ bằng các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao sôi nổi nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; tích cực tổ chức cho đội ngũ tham gia các cuộc thi đấu, giao lưu do Trung ương, Thành phố và Khối thi đua phát động đạt nhiều thành tích tiêu biểu:

– Năm 2012: Đăng cai Tổ chức Liên hoan Văn nghệ “Tiếng hát tháng Năm” chào mừng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/2012 khối thi đua các trường ĐH, CĐ và khối thi đua các CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố đạt Giải Nhất toàn đoàn.

– Năm 2014: Thi đấu thể thao Khối các trường Đại học, Cao đẳng thành phố Hải Phòng đạt 01 Giải Nhất nội dung thi đấu Bóng đá, 02 Huy chương vàng và 02 Huy chương đồng nội dung thi đấu Cầu lông; tham gia Giải Cầu lông Khối thi đua Công đoàn cơ sở trực thuộc đạt 02 Huy chương đồng; Tham gia Liên hoan Văn nghệ quần chúng Khối thi đua Công đoàn cơ sở trực thuộc đạt 03 giải B (ở 3 nội dung: đơn ca, song ca và tốp ca).

– Năm 2015: Giải A – Liên hoa văn nghệ Tuần Văn hóa thể thao CNVC thành phố chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phòng Hải Phòng và Tháng công nhân năm 2015.

– Năm 2016: Cup Vô địch – Giải Bóng đá mini Khối thi đua Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng; Giải Ba toàn đoàn – Liên hoan Tiếng hát giáo viên Toàn quốc lần thứ IV ngành giáo dục và đào tạo năm 2016 do Bộ GD&ĐT phối hợp với Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức.

– Năm 2018: Giải Nhì toàn đoàn – Liên hoan văn nghệ Khối thi đua Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố nhiệm kỳ 2018-2023.

– Năm 2019: Giải Ba Hội thi Cán bộ Công đoàn cơ sở Giỏi cấp thành phố.