Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Đoàn cán bộ giảng viên và sinh viên Trường Đại học Hải Phòng tham gia khóa học tập tại Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Utrecht, Hà Lan

saunac1

Trong khuôn khổ các hoạt động Dự án Liên minh bền vững mạng lưới đô thị Châu Á (Dự án SAUNAC), từ ngày 21/9 – 02/10//2018, Đoàn cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường Đại học Hải Phòng đã tham gia khóa học tập ngắn hạn tại Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Utrecht, Hà Lan.

saunac5

Tham gia Khóa học tập còn có đoàn giảng viên và sinh viên của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Quốc gia Hà Nội. Tại Lễ khai mạc Khóa học, TS. Martijn Rietbergent – Điều phối viên Dự án của Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Utrecht nhấn mạnh mục đích của khóa học này là cung cấp các kiến thực thực tiễn về xây dựng thành phố thông minh theo mô hình của thành phố Utrecht cho các giảng viên và sinh viên của Việt Nam.

saunac2

Sau gần 2 năm thực hiện Dự án SAUNAC, các trường thành viên đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nội dung chương trình và bài giảng về xây dựng và quy hoạch các thành phố thông minh, bền vững, áp dụng các phương pháp giảng dạy đại học mới cho sinh viên Việt Nam. Khóa học là cơ hội kiểm chứng những kiến thức mà giảng viên và sinh viên Việt Nam đã tiếp cận trong các khóa học thử nghiệm trước đây.

saunac4

Sau thời gian làm việc tích cực, giảng viên và sinh viên đã nắm bắt được vấn đề quy hoạch, xây dựng thành phố thông minh sử dụng năng lượng tái tạo, giảm thiểu tác động đến môi trường cũng như kinh nghiệm ứng phó với thiên nhiên. Bên cạnh đó, khóa học còn giới thiệu những mô hình giảng dạy hybrid phổ biến ở Hà Lan trong đó kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực tiễn, mô hình Triple Hilex hợp tác giữa nhà nước – nhà trường – nhà doanh nghiệp…

saunac1

Sự thành công của khóa học góp phần củng cố nội dung bài giảng về thành phố thông minh, hứa hẹn đưa vào chương trình đào tạo tại các trường ở Việt Nam.

saunac3

================================================

Lecturers and students of Haiphong University participated in a study course at University of Applied Sciences Utrecht, the Netherlands

Within the scope of the Sustainability Alliance of Urban Networks in Asian Cities (SAUNAC) Project, a group of lecturers and students of Haiphong University participated in a short study course at University of Applied Sciences Utrecht, the Netherlands.

Taking the course were also lecturers and students of National University of Civil Engineering, University of Science and Vietnam National University. In the opening ceremony of the course, PhD. Marijn Rietbergent – Project Coordinator of the University of Applied Sciences Utrecht emphasized that the objective of the course was to provide Vietnamese lecturers and students with practical knowledge in building smart sustainable cities based on Utrecht city’s model.

As an outcome of the study course, the lecturers and students learned more about planning and engineering for smart sustainable cities by using renewable energy to reduce bad impacts on environment, as well as about experience in managing nature. Besides, the course also introduced popular hybrid teaching models of the Netherland which are a harmonization between theories and practice, together with a model of Tripble Hilex of government – university – enterprise relations.

After nearly 2 years working on SAUNAC Project, member universities had accomplished objectives of designing syllabus and lesson plans on engineering and planning for smart sustainable cities, along with applying new teaching methods to Vietnamese students. The study course was an opportunity for Vietnamese lecturers and students to witness and clarify the knowledge obtained in previous testing courses.

The success of the study course contributed to consolidating the syllabus on smart sustainable cities, which is expected to be introduced to university’s training program in Vietnam.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC