Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Hải Phòng, khoá VI, nhiệm kỳ 2020-2025

ẢNH HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1 Mr. Kinh Nguyễn Văn Kính Bí thư Đảng uỷ
2 03. PHT Nguyen Hoai Nam - da chinh sua Nguyễn Hoài Nam Phó Bí thư Đảng uỷ
3 02. PHT Doan Quang Manh Đoàn Quang Mạnh Uỷ viên BTV Đảng uỷ
4 TUG_4457 Trần Quốc Tuấn Uỷ viên BTV Đảng uỷ
5 05. TP Vu Duc van Vũ Đức Văn Uỷ viên BCH Đảng bộ
6 06. CTCD Nguyen The Hue Nguyễn Thế Huệ Uỷ viên BCH Đảng bộ
7 IMG_9240 Phạm Đức Cường Uỷ viên BCH Đảng bộ
8 IMG_0120 Nguyễn Duy Long Uỷ viên BCH Đảng bộ
9 IMG_9226 Bùi Bá Khiêm Uỷ viên BCH Đảng bộ
10 IMG_0099 Đỗ Trọng Quang Uỷ viên BCH Đảng bộ
11 IMG_9230 Phạm Đình Thắng Uỷ viên BCH Đảng bộ
12 Nhan Nguyễn Thị Thanh Nhàn Uỷ viên BCH Đảng bộ
13 Lam Đỗ Phương Lâm Uỷ viên BCH Đảng bộ
14 IMG_9206 Đỗ Thị Ngọc Thắng Uỷ viên BCH Đảng bộ
15 Thuy Đỗ Minh Thụy Uỷ viên BCH Đảng bộ
16 IMG_9220 Trần Văn Trọng Uỷ viên BCH Đảng bộ
17 TUG_4351 Phạm Thị Huyền Uỷ viên BCH Đảng bộ
18 IMG_9236 Lê Đắc Nhường Uỷ viên BCH Đảng bộ