Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Danh mục chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng của Trường Đại học Hải Phòng

Lê Đắc Nhường logo

TT KHOA CHƯƠNG TRÌNH
1 Toán Tin ĐHSP Toán
2 ĐH Toán
3 ĐHSP Toán Lý
4 ĐHSP Toán Hóa
5 ĐH Tin
6 ĐH Toán Tin ứng dụng
7 CĐSP Toán Tin
8 Ngữ văn ĐHSP Ngữ văn
9 ĐH Văn
10 ĐHSP Văn Địa
11 CĐSP Văn Công tác Đội
12 CĐ Quản trị văn phòng
13 Khoa học Tự nhiên ĐHSP Hóa học
14 ĐHSP Vật lý
15 ĐHSP Kỹ thuật công nghiệp
16 CĐSP Lý Hóa
17 ĐH Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử
18 Khoa học Xã hội ĐHSP Địa lý
19 ĐHSP Âm nhạc
20 ĐH Quản trị du lịch
21 ĐH Văn hóa du lịch
22 ĐH Lịch sử
23 CĐSP Mỹ thuật
24 Ngoại ngữ ĐHSP Tiếng Anh
25 ĐH Tiếng Anh
26 ĐH Tiếng Trung
27 Thể dục Thể thao ĐH Giáo dục Thể chất
28 Giáo dục Tiểu học ĐH Giáo dục Tiểu học
29 Giáo dục Mầm non ĐHSP Mầm non
30 CĐSP Mầm non
31 Giáo dục chính trị ĐH Giáo dục chính trị
32 Tâm lý giáo dục ĐH Công tác xã hội
33 Kinh tế&QTKD ĐH Quản trị kinh doanh
34 ĐH Kinh tế ngoại thương
35 ĐH Kinh tế xây dựng
36 ĐH Kinh tế vận tải và dịch vụ
37 ĐH Quản trị TCKT
38 ĐH Quản lý kinh tế
39 CĐ QTKD
40 Kế toán Tài chính ĐH Kế toán doanh nghiệp
41 ĐH Kế toán Kiểm toán
42 ĐH Tài chính doanh nghiệp
43 CĐ Kế toán
44 Xây dựng ĐH Công nghệ kỹ thuật xây dựng
45 CĐ Công nghệ kỹ thuật xây dựng
46 Cơ khí ĐH Cơ khí chế tạo máy
47 Nông nghiệp ĐH Cây trồng
48 ĐH Nuôi trồng thủy sản
49 Chăn nuôi

Tài liệu đính kèm: Chuẩn đầu ra

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC