Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
I. Đảng bộ
Bí thư Đảng ủy
Mr. Kinh

ThS. Nguyễn Văn Kính

 

– BCH Đảng bộ: 18 đồng chí

– Có 33 Chi bộ

II.  Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Hoài Nam

TS. Đoàn Quang Mạnh

III.  Công đoàn

Chủ tịch Phó chủ tịch
TS. Nguyễn Thế  Huệ ThS. Phạm Hương Giang

ThS. Trần Quang Phong

– BCH Công đoàn: 15 đồng chí

IV.  Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên

– Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên: ThS. Nguyễn Đình Hưng

– Phó Bí thư Đoàn trường: ThS. Nguyễn Tiến Huy

– Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên: ThS. Phạm Vũ Thái Trà

– Phó Chủ tịch Hội Sinh viên: ThS. Nguyễn Tiến Huy

– Có 15 Liên chi đoàn; 5 Chi đoàn trực thuộc

V. Các đơn vị trực thuộc: Có 33 đơn vị trực thuộc

13 Khoa, Viện 11 Phòng, ban 6 Trung tâm, 3 Trường Thực hành
 1. Khoa Toán và Khoa học tự nhiên
 2. Khoa Công nghệ thông tin
 3. Khoa Ngữ văn và Khoa học xã hội
 4. Khoa Du lịch
 5. Khoa Ngoại ngữ
 6. Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non
 7. Khoa Lý luận Chính trị
 8. Khoa Tâm lý – Giáo dục học
 9. Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 10. Khoa Kế toán – Tài chính
 11. Khoa Xây dựng
 12. Khoa Điện-Cơ
 13. Viện Sinh – Nông

 

 1. Phòng Tổ chức Cán bộ
 2. Phòng Chính trị – Công tác học sinh, sinh viên
 3. Phòng Đào tạo
 4. Phòng Khoa học Công nghệ
 5. Phòng Quản lý Sau đại học
 6. Phòng Hợp tác và Đào tạo quốc tế
 7. Phòng Hành chính – Quản trị
 8. Phòng Kế hoạch – Tài chính
 9. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
 10. Phòng Thanh tra Pháp chế
 11. Ban Quản lý Dự án xây dựng

 

 

 

 1. Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và Đào tạo thường xuyên
 2. Trung tâm Thông tin Thư viện
 3. Trung tâm Phục vụ và Nội trú
 4. Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ
 5. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh Trường Đại học Hải Phòng
 6. Trung tâm Giáo dục thể chất và thể thao

3 Trường Thực hành sư phạm:

 1. Trường Mầm non Thực hành
 2. Trường Tiểu học Thực hành
 3. Trường Phổ thông Phan Đăng Lưu