Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Liên thông – Bằng 2

Tháng Một 26, 2018
Lê Đắc Nhường logo

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về việc Tuyển sinh hệ chính quy Liên thông, Văn bằng hai trình độ đại học

26
Tháng Một 17, 2018
Lê Đắc Nhường logo

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về việc Tuyển sinh hệ chính quy Văn bằng hai trình độ đại học

Trường Đại học Hải Phòng thông báo về việc Tuyển sinh hệ chính quy Văn bằng hai trình độ đại học
Tháng Mười Một 2, 2017
untitled_1_1

Đại học Hải Phòng thông báo điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học Liên thông, Văn bằng hai chính quy năm học 2017-2018 (đợt thi ngày 14-15/10/2017)

Tháng Mười Một 1, 2016
Lê Đắc Nhường

Công bố điểm thi Đại học Liên thông, Văn bằng 2 Chính quy năm học 2015-2016 (ngày thi: 01-02/10/2016)

Ngành Tiểu học (Liên thông từ CĐ lên ĐH) 2. Ngành Kế toán (liên thông từ CĐ lên ĐH) 3. Ngành  Kế toán (Liên thông từ […]