Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Tin tức tổ chức cán bộ, công đoàn

 1. Đơn xin thuyên chuyển (Tự viết), có ý kiến xác nhận của thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền đang trực tiếp quản lý.
 2. Giấy giới thiệu liên hệ thuyên chuyển công tác do thủ trưởng cơ quan đang quản lý trực tiếp ký.
 3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc thủ trưởng cơ quan đang quản lý.
 4. Bản kiểm điểm quá trình công tác có ý kiến xác nhận của thủ trưởng cơ quan đang quản lý.
 5. Quyết định tuyển dụng và xếp ngạch công chức, viên chức (Bản sao công chứng).
 6. Quyết định nâng lương gần nhất (Bản sao).

7.Văn bằng Tốt nghiệp THCN,CĐ, ĐH, Thạc sĩ, Tiến sĩĩĩĩ(Bản sao công chứng).

 1. Bảng ghi điểm , xếp loại kết quả học tập (Bản sao công chứng)
 2. Các chứng chỉ: Ngoại ngữ, Tin học, Nghiệp vụ sư phạm, Quản lý hành chính Nhà nước và ngành giáo dục đào tạo ,,,, (Bản sao công chứng).
 3. Giấy khai sinh (Bản sao công chứng)
 4. Giấy chứng nhận sức khoẻ (Bản chính)
 5. Chứng minh thư nhân dân (Bản sao).
 6. 2 ảnh 4×6 (chân dung)

Ghi chú: Các văn bản, giấy tờ khác liên quan đến việc tiếp nhận, điều động cán bộ, viên chức không quy định trong văn bản này do các cơ quan ban hành theo quy định phân cấp thẩm  quyền quản lý của Nhà nước.

Tháng Mười 12, 2005
Lê Đắc Nhường logo

Quy định về những văn bản, giấy tờ cần có trong Hồ sơ xin thuyên chuyển của cán bộ, viên chức

Đơn xin thuyên chuyển (Tự viết), có ý kiến xác nhận của thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền đang trực tiếp quản lý. Giấy giới […]
Tháng Năm 10, 2005
Lê Đắc Nhường logo

Thông báo về việc triển khai sử dụng thẻ công chức, viên chức

Thông báo số 134/TB-TCCB, ngày 10/5/2005 – Từ ngày 10/5/2005, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Nhà trường (gồm cả các đồng chí trong […]