Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Khen thưởng Công đoàn

Kết quả Thi đua – Khen thưởng Công đoàn năm học 2015-2016

 1. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” của Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng theo Quyết định số 213/QĐ-TLĐ, ngày 12/7/2016 trao tặng cho PGS.TS. Đào Văn Hiệp, Phó Hiệu trưởng thường trực Nhà trường.
 2. Khen thưởng chuyên đề “Dạy tốt – Học tốt” của Công đoàn Giáo dục Việt Nam theo Quyết định số 155/QĐ-CĐN, ngày 18/7/2016 cho các đồng chí:

      TS. Nguyễn Thị Hiên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng.

      TS. Nguyễn Thị Minh Loan, Trưởng Phòng Hợp tác và Đào tạo quốc tế, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường.

      TS. Trần Quốc Tuấn, Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non.

 1. Khen thưởng chuyên đề “Tháng Công nhân 2016” của Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng cho TS. Đỗ Trọng Quang – Chủ tịch Công đoàn Trường theo Quyết định số 13/QĐKT-LĐLĐ, ngày 8/7/2016 của Liên đoàn Lao động thành phố.
 2. Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng trao tặng Tập thể nữ cán bộ Nhà trường đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” theo Quyết định số 39/QĐKT-LĐLĐ, ngày 28/12/2015 của Liên đoàn Lao động thành phố.
 3. Bằng khen “Lao động giỏi tiêu biểu năm 2015” theo Quyết định số 687/QĐ-CT, ngày 28/4/2016 của Liên đoàn Lao động thành phố được trao tặng:

          Ths. Hoàng Văn Quý- Giảng viên Khoa Điện – Cơ, Trường Đại học Hải Phòng.

 1. Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2016:

Gia đình nhà giáo TS. Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó trưởng khoa Khoa Toán, Trường ĐHHP

 1. Bằng khen tập thể của Liên đoàn Lao động thành phố theo Quyết định số 18/QĐKT-LĐLĐ, ngày 26/8/2016 trao tặng các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2015 – 2016:
TT Tên đơn vị
1 Phòng Chính trị – Công tác Học sinh sinh viên
2 Phòng Tổ chức Cán bộ
3 Phòng Hợp tác và Đào tạo quốc tế
4 Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non
5 Trung tâm Đào tạo thường xuyên
 1. Bằng khen cá nhân của Liên đoàn Lao động thành phố theo Quyết định số 18/QĐKT-LĐLĐ, ngày 26/8/2016 trao tặng các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2015 – 2016:
TT Họ và tên Chức danh/ Đơn vị
1 Đỗ Trọng Quang UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường
2 Nguyễn Văn Tuấn UV BHC Đảng ủy, Trưởng Phòng Hành chính quản trị, UV BCH Công đoàn trường.
3 Trần Quốc Bảo Phó trưởng Phòng Thanh tra Pháp chế
4 Nguyễn Minh Sơn Phó trưởng Khoa Điện – Cơ, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân
5 Phạm Đồng Tôn Chuyên viên Phòng Chính trị – Công tác HSSV
6 Khoa Việt Cường Chuyên viên Phòng Hợp tác và Đào tạo quốc tế
7 Phạm Thị Hà Thu VP Công đoàn; chuyên viên Phòng Chính trị – Công tác HSSV
 1. Giấy khen cho các tập thể của Công đoàn Trường ĐHHP: Giấy khen theo Quyết định số 07/QĐ-CĐ, ngày 18/7/2016 của Công đoàn Trường Đại học Hải Phòng cho các tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2015 – 2016:
TT Tên đơn vị
1 Phòng Chính trị – Công tác Học sinh sinh viên
2 Phòng Tổ chức Cán bộ
3 Phòng Hợp tác và Đào tạo quốc tế
4 Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non
5 Khoa Thể dục Thể thao
6 Trung tâm Đào tạo thường xuyên
7 Trường Thực hành Tiểu học
8 Trường Thực hành Mầm non

10. Giấy khen cho các cá nhân của Công đoàn Trường ĐHHP: Giấy khen  theo Quyết định số 07/QĐ-CĐ, ngày 18/7/2016 của Công đoàn Trường Đại học Hải Phòng cho các cá nhân  vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2015 – 2016:

TT Họ và tên Chức danh/ Đơn vị
1 Nguyễn Văn Tuấn Trưởng Phòng Hành chính quản trị, Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn trường.
2 Trần Quốc Bảo Phó trưởng Phòng Thanh tra Pháp chế
3 Nguyễn Minh Sơn Phó trưởng Khoa Điện – Cơ, Ủy viên Ban Thanh tra nhân dân
4 Trần Nam Trung Viện trưởng Viện Sinh – Nông
5 Phạm Khánh Toàn Phó Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ
6 Phạm Đồng Tôn Chuyên viên Phòng Chính trị – Công tác HSSV
7 Khoa Việt Cường Chuyên viên Phòng Hợp tác và Đào tạo quốc tế
8 Phạm Thị Hà Thu Chuyên viên Phòng Chính trị – Công tác HSSV
9 Nguyễn Thị Nhuần Giảng viên Khoa Thể dục Thể thao
10 Nguyễn Thị Dung Giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non
11 Phan Thị Minh Trang Giáo viên Trường Thực hành Tiểu học

11. Khen thưởng chuyên đề của Công đoàn Trường cho các tập thể và cá nhân:

– Chuyên đề Văn hóa – thể thao (theo Quyết định số 08/QĐ-CĐ, ngày 18/7/2016): Trường Phổ thông Phan Đăng Lưu.

– Chuyên đề Nghiên cứu khoa học – Đào tạo (theo Quyết định số 09/QĐ-CĐ, ngày 18/7/2016): Khoa Toán, Viện Sinh – Nông.

– Chuyên đề Văn hóa – Thể thao (theo Quyết định số 08/QĐ-CĐ, ngày 18/7/2016) của Công đoàn Trường cho các cá nhân:

TT

Họ và tên

Đơn vị

1 Nguyễn Thế Hùng Khoa GD Tiểu học – Mầm non
2 Phạm Thu Hương Khoa GD Tiểu học – Mầm non
3 Đỗ Đức Linh Phòng Khảo thí & Đảm bảo CL
4 Trần Duy Nam TT Đào tạo bồi dưỡng cán bộ
5 Nguyễn Duy Đông Phòng Chính trị – Công tác HSSV
6 Lê Vũ Dũng TT Đào tạo thường xuyên
7 Phạm Thị Thúy Khoa Khoa học tự nhiên
8 Phạm Hải Yến Khoa Ngoại ngữ
9 Nguyễn Đức Phương Phòng Hành chính quản trị
10 Nguyễn Thị Thu Trang Phòng Chính trị – Công tác HSSV
11 Nguyễn Thị Huyền Thanh Phòng Thanh tra Pháp chế
12 Đỗ Thị Thái Linh Phòng Quản lý Khoa học
13 Lê Đăng Nguyên Phòng Khảo thí & Đảm bảo CL
14 Nguyễn Hoài Phong Khoa Thể dục thể thao
15 Nguyễn Hữu Toán Khoa Thể dục thể thao
16 Nguyễn Thành Công Khoa Thể dục thể thao
17 Nguyễn Đức Phong Phòng Đào tạo
18 Nguyễn Đức Nghĩa Phòng Chính trị – Công tác HSSV
19 Nguyễn Ngọc Khương Khoa Công nghệ thông tin
20 Hoàng Văn Khiêm Khoa Thể dục thể thao
21 Đặng Tuấn Bình Khoa Thể dục thể thao
22 Phạm Duy Thanh Khoa Thể dục thể thao
23 Trần Văn Sơn Khoa Thể dục thể thao
24 Trần Quang Huy Khoa Thể dục thể thao
25 Vũ Văn Chinh TT Giáo dục Quốc phòng an ninh
26 Nguyễn Anh Dũng Trường Phổ thông Phan Đăng Lưu
 1. Công nhận danh hiệu Công đoàn bộ phận Vững mạnh xuất sắc cho 36/38 đơn vị và Công đoàn viên Xuất sắc cho 240 cá nhân theo Quyết định số 10/QĐ-CĐ ngày 03/8/2016 của Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Hải Phòng.
 2. Khen thưởng cho 554 cháu là con cán bộ, giảng viên, công nhân viên Nhà trường đạt thành tích trong học tập và rèn luyện năm học 2015 – 2016.
Tháng Mười 1, 2016
DSC_0061

Kết quả Thi đua – Khen thưởng Công đoàn năm học 2015-2016

Kết quả Thi đua – Khen thưởng Công đoàn năm học 2015-2016 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” của Liên […]
Tháng Mười Một 19, 2014
IMG_0004

Khen thưởng tập thể, cán bộ, đoàn viên công đoàn Trường Đại học Hải Phòng năm 2012

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI ĐUA NĂM 2012   Danh sách CBGV được tặng: Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn […]
Tháng Mười Một 19, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Khen thưởng tập thể, cán bộ, đoàn viên công đoàn Trường Đại học Hải Phòng năm 2014

Khen thưởng tập thể, cán bộ, đoàn viên công đoàn Trường Đại học Hải Phòng năm 2014. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI ĐUA NĂM 2014   […]
Tháng Mười Một 16, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Khen thưởng tập thể, cán bộ, đoàn viên công đoàn Trường Đại học Hải Phòng năm 2011

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI ĐUA NĂM 2011   Danh sách CBGV được tặng: Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn […]