Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Thông tin tuyển sinh

TB tuyển sinh đợt 1 năm 2022

Mẫu hồ sơ tuyển sinh trình độ thạc sĩ, vui lòng tải tại: https://drive.google.com/drive/folders/15TP_eot7zzr9ayvO2mRB_KHBZHeL1A7B?usp=sharing

Tháng Mười Hai 28, 2021
Thong bao

Thông báo: Tuyển sinh trình độ thạc sĩ – Đợt I năm 2022

Mẫu hồ sơ tuyển sinh trình độ thạc sĩ, vui lòng tải tại: https://drive.google.com/drive/folders/15TP_eot7zzr9ayvO2mRB_KHBZHeL1A7B?usp=sharing
Tháng Mười Hai 10, 2020
Thong bao

Thông báo Tuyển sinh trình độ thạc sĩ Đợt I năm 2021

Hồ sơ tuyển sinh thạc sĩ: Mẫu đơn xin dự thi Công văn cử đi học Lý lịch khoa học Bìa hồ sơ
Tháng Chín 3, 2020
Thong bao

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2020

THÔNG BÁO Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ các chuyên ngành: Chính sách công, Pháp luật về quyền con người, Quản trị an ninh […]