Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Khoa học công nghệ

Thống kê công bố quốc tế năm 2018 của giảng viên, nhà khoa học trường Đại học Hải Phòng

Trường Đại học Hải Phòng với sứ mệnh là một trong những trung tâm đào tạo đại học đa ngành và lĩnh vực; là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia và khu vực, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Hải Phòng, khu vực duyên hải Bắc bộ và cả nước. Để trở thành một Đại học nghiên cứu uy tín, trình độ cao, Trường Đại học Hải Phòng luôn quan tâm đẩy mạnh công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín.

Công bố quốc tế của Trường Đại học Hải Phòng từ năm 2013 đến năm 2018 tăng nhanh về số lượng và chất lượng: Năm 2013: 2 bài; Năm 2014: 9 bài; Năm 2015: 16 bài; Năm 2016: 23 bài; Năm 2017: 18 bài và năm 2018 là 39 bài. Trong đó, nhiều có những công bố của Trường Đại học Hải Phòng có chỉ số ảnh hưởng IF (Impact Factor), chỉ số trích dẫn (H-index) cao.

Trong thời gian từ tháng 1/2017 – 6/2018, Trường Đại học Hải Phòng thuộc danh sách 75 đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu của Việt Nam có tổng số ấn phẩm lớn hơn 20 và số bài báo tạp chí trên 10. Trong  thời gian này, dựa theo thống kê từ nguồn dữ liệu của SCOPUS về tình hình công bố quốc tế, Trường Đại học Hải Phòng có 37 công bố quốc tế (23 bài tạp chí – Article; 13 bài hội thảo – conference; 1 bài báo xã luận – Editorial). Tuy nhiên so với nhiều Trường Đại học trong nước và quốc tế, thành tích trên vẫn còn rất khiêm tốn.

Nhằm thúc đẩy hơn nữa sự say mê, tích cực cống hiến trong hoạt động nghiên cứu của các giảng viên, các nhà khoa học, từng bước khẳng định danh tiếng của Nhà trường trong hướng đi chủ động hội nhập, tự chủ của Trường Đại học Hải Phòng. Nhân ngày truyền thống gặp mặt các nhà giáo có học hàm học vị là Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sỹ 09/01/2019, Hiệu trưởng đã khen thưởng 07 cán bộ giảng viên, nhà khoa học có thành tích xuất sắc trong công bố khoa học năm 2018.

IMG_0420

DANH SÁCH CÔNG BỐ QUỐC TẾ NĂM 2018

Của giảng viên, nhà khoa học Trường Đại học Hải Phòng

TT Tên công trình Tên ấn phẩm Tác giả Năm
phát hành
Thuộc danh mục ISI/Scopus Xếp hạng
1 УЧЕБНИКИ ПО ФИЛОЛОГИИ ДЛЯ ПОЛНОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ И ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ АУДИРОВАНИЮ, ГОВОРЕНИЮ НАУЧНЫЙ ПОИСК
Издательство: Технологический центр (Шуя)https://elibrary.ru/item.asp?id=35534049
Nguyen Thi Hien 2018    
2 Light microscopy image de-noising using optimized LPA-ICI filter Neural Computing and Applications, Springer
Volume 29, Issue 12, pp 1517–1533DOI: 10.1007/s00521-016-2678-9
Amira S. Ashour, Samsad Beagum, Nilanjan Dey, Ahmed S. Ashour, Dimitra Sifaki Pistolla, Gia Nhu Nguyen, Dac-Nhuong Le, Fuqian Shi 2018 SCIE IF 4.213 Q1
3 Admission Control Algorithm Based on Effective Bandwidth in V2I Communication IET Communication, Vol.12(6), pp.704-711

DOI: 10.1049/iet-com.2017.0825

Mousumi Paul, Goutam Sanyal, Debabrata Samanta, Gia Nhu Nguyen, Dac-Nhuong Le 2018 SCIE IF 1.061 Q2
4 A Hybrid Approach of Secret Sharing with Fragmentation and Encryption in Cloud Environment for Securing Outsourced Medical Database: A Revolutionary Approach Journal of Cyber Security and Mobility
Volume 7, Issue 4, Pages 379-408DOI: 10.13052/jcsm2245-1439.742
Dac-Nhuong Le, Seth, Bijeta, Dalal, Surjeet 2018 Scopus Q4
5 Advances in Swarm Intelligence for Optimizing Problems in Computer Science Wiley (Scopus Book)
ISBN-13: 978-1138482517
314 pages
Anand Nayyar, Dac-Nhuong Le, Nhu Gia Nguyen 2018 Scopus
6 A Special Section on Machine Learning in Medical Imaging and Health Informatics Journal of Medical Imaging and Health Informatics, Vol,8(4)

doi.org/10.1166/jmihi.2018.2401

Nilanjan Dey, Gia Nhu Nguyen, Dac-Nhuong Le 2018 SCIE Q4
7 Massively Multi-user Online Social Virtual Reality Systems: Ethical Issues and Risks for Long-Term Use Social Networks Science: Design, Implementation, Security, and Challenges, Springer. pp.131-149
DOI: 10.1007/978-3-319-90059-9_7
Jolanda Tromp, Chung Le, Bao Le, Dac-Nhuong Le 2018 Scopus
8 Virtual Reality (VR) & Augmented Reality (AR) technologies for tourism and hospitality industry International Journal of Engineering & Technology. Vol7(2.21), pp.156-160.

DOI: 0.14419/ijet.v7i2.21.11858

Anand Nayyar, Bandana Mahapatra, DacNhuong Le, G Suseendran 2018 Scopus Q4
9 Baseline Correction in EMG Signals using Mathematical Morphology and Canonical Correlation Analysis Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol.695, pp.581-589, Springer

DOI: 10.1007/978-981-10-7566-7_58

Vikrant Bhateja, Ashita Srivastava, Deepak Kumar Tiwari, Deeksha Anand, Suresh Chandra Satapathy, Nguyen Gia Nhu,  Dac-Nhuong Le 2018 Scopus  
10 Smart Surveillance Robot for the Real Time Monitoring and Control System in Environment and Industrial Applications Advances in Intelligent System and Computing, Vol.672, pp.229-243

DOI: 10.1007/978-981-10-7512-4_23

Anand Nayyar, Vikram Puri, Nhu Gia Nguyen, Dac Nhuong Le 2018 Scopus  
11 Communication in Internet of Things Advances in Intelligent System and Computing, Vol.672, pp.272-281

DOI: 10.1007/978-981-10-7512-4_28

Vivek Hareshbhai Puar, Chintan M. Bhatt, Duong Minh Hoang, and Dac-Nhuong Le 2018 Scopus  
12 The Relation of Curiosity and Creative Use of IT Advances in Intelligent System and Computing, Vol.672, pp.537-547

DOI: 10.1007/978-981-10-7512-4_53

Nhu-Hang Ha, Yao Chin Lin, Nhan-Van Vo, Dac-Nhuong Le, Kuo-Sung Lin 2018 Scopus  
13 Haralick Features based Classification of Mammograms using SVM Advances in Intelligent System and Computing, Vol.672, pp.787-795

DOI: 10.1007/978-981-10-7512-4_77

Vikrant Bhateja, Aman Gautam and Ananya Tiwari, Le Nguyen Bao, Suresh Chandra Satapathy, Nguyen Gia Nhu and Dac-Nhuong Le 2018 Scopus  
14 Automatic Generation of Synsets for Wordnet of Hindi Language International Journal of Natural Computing Research (IJNCR), Vol,7(2), pp.31-47. IGI Global

DOI: 10.4018/IJNCR.2018040103

Priyank Pandey, Manju Khari, Raghavendra Kumar, Dac-Nhuong Le 2018
15 Cloud Computing Virtualization Scrivener Publishing, Wiley, USA. ISBN: 978-1-119-48790-6. 250 pages

DOI: 10.1002/9781119488149

Dac-Nhuong Le, Raghvendra Kumar, Jyotir Moy Chatterjee, Nguyen Gia Nhu 2018 Scopus
16 Emerging Technologies for Health and Medicine-Virtual Reality, Augmented Reality, Artificial Intelligence, Internet of Things, Robotics, Industry 4.0 Wiley, USA
ISBN: 978-1-119-50985-1. 324 pages
Dac-Nhuong Le, Le Van Chung, Jolanda G. Tromp, Nhu Gia Nguyen 2018 Scopus
17 Information Systems Design and Intelligent Applications, Advances in Intelligent System and Computing, Vol.672 Springer Nature. ISBN: 978-981-10-7512-4. 1029 pages.

DOI: 10.1007/978-981-10-7512-4

Vikrant Bhateja, Le Nguyen Bao, Nguyen Gia Nhu, Suresh Chandra Satapathy, and Dac-Nhuong Le 2018 Scopus
18 Map Matching Algorithm: Trajectory and Sequential Map Analysis on Road Network EAI Endorsed Transactions on Industrial Networks and Intelligent Systems, Vol.18(16),e3

DOI: 10.4108/eai.29-11-2018.155999

Kanta Prasad Sharma, Ramesh C. Poonia, Raghvendra Kumar, Surendra Sunda, Dac-Nhuong Le 2018
19 Internet of Things based system for Smart Kitchen International Journal of Engineering and Manufacturing (IJEM), Vol.8(4), pp.29-39

DOI: 10.5815/ijem.2018.04.04

Jyotir Moy Chatterjee, Raghvendra Kumar, Manju Khari, Dao Thi Hung, Dac-Nhuong Le 2018
20 Validation Lamina for Maintaining Confidentiality within the Hadoop I.J. Information Engineering and Electronic Business, 2, 42-50.

DOI: 10.5815/ijieeb.2018.02.06

Raghvendra Kumar, Dac-Nhuong Le, Jyotir Moy Chatterjee 2018
21 A Hierarchical Conditional
Attention-based Neural Networks for Paraphrase Generation
12th Multi-disciplinary In-
ternational Conference on Artificial Intelligence (MIWAI), (Accepted)
Nguyen Ngoc Khuong 2018
22 A Hierarchical Encoder-
Decoder Long Short-Term Memory Model for Abstractive Summarization
Computación y Sis-
temas journal (Scopus, WoS), (Accepted)www.cys.cic.ipn.mx/cys/accepted/cicling2018.
Nguyen Ngoc Khuong, Anh-Cuong Le, Viet-Ha Nguyen 2018 Scopus
23 An Attention-based Long-
Short-Term-Memory Model for Paraphrase Generation
the 6th International Symposium on
Integrated Uncertainty in Knowledge Modelling and Decision Making (IUKM), 2018, pp.166-
178DOI: 10.1007978-3-319-75429-1_14.
Nguyen Ngoc Khuong, Anh-Cuong Le, Viet-Ha Nguyen 2018 Scopus
24 Usability Testing of “CHIsel”: Cultural Heritage Information System Extended Layers of Interactive 3D Computer Generated Images and Relational Database International Journal of Engineering & Technology, vol.7 (2.28) 100-105

DOI: 10.14419/ijet.v7i2.28.12888

J.G., Tromp, J.Chowdhury,
J.C. Torres,
Hoang Thi My
2018 Scopus Q4
25 Usability Evaluation of The Interactive 3D Virtual Reality
Cultural Heritage Museum Display: Fountain of The Lions Software Application
International Journal of Engineering & Technology, vol.7 (2.28)  100-105.

DOI: 10.14419/ijet.v7i2.28.12887

J.G., Tromp
A. Wolff1
J.C. Torres
Hoang Thi My
2018 Scopus Q4
26 Rungia khoii (Acanthaceae), a new species from northern Vietnam Annales Botanici Fennici, vol 55, 3/9/2018. Impact Factors 2017: 0.872 Do Van Hai, Pham Thi Oanh, Deng Yun Fei, Lin Zhe L, Ritesh Kumar Choudhary and Joongku Lee 2018 Scopus Q2
27 Competition models with diffusion, analytic semigroups, and inertial manifolds Mathematical Methods in the Applied Sciences

DOI: 10.1002/mma.5281

 Nguyen Thieu Huy, Bui Xuan Quang 2018 SCIE Q2
28 Applying Interactive Teaching in Teaching Mathematics at High School in Vietnam American Journal of Educational Reseach 2018, Vol. 6, No. 7, 929-939

DOI: 10.12691/education-6-7-7

Do Thi Hong Minh 2018    
29 Applying Differentiated Teaching Method in Teaching Mathematics in High Schools in Vietnam American Journal of Educational Reseach 2018, Vol. 6, No. 5, 532-538

doi: 10.12691/education-6-5-26

Do Thi Hong Minh 2018
30 Modified basic projection methods for a class of equilibrium problems Numer Algor (2018) 79:139-152

DOI 10.1007/s11075-017-0431-9

Pham Ngoc Anh
Tran T.H. Anh
Nguyen D. Hien
2018 Scopus Q2
31 Existence and long – time behavior of solutions to a class of nonclassical diffusion equations with infinite delays Vietnam Journal of Mathematics

DOI: 10.1007/s10013 – 018-0320-0

Nguyen Duong Toan, Dang Thi Phuong Thanh 2018 Scopus Q3
32 Averaging of noncassical diffusion equations with memory and singularly oscillating forces Zeitschrift f¨ur
Anglistik und
Amerikanistik (ZAA)DOI: 10.4171/ZAA/1615
Cung The Anh, Dang Thi Phuong Thanh, Nguyen Duong Toan 2018 SCIE Q2
33 Optimization of Micropump Performance Utilizing a Single Membrane with an Active Check Valve Micromachines 2018, 9(1), 1;

doi:10.3390/mi9010001

Bui Gia Thinh 2018 SCIE
34 An Experimental investigation of dynamic cutting forces in the stable milling processes ICERA 2018: advances in Engineering research and application, pp158-166

DOI: 10.1007/978-3-030-04792-4_22

Bui Gia Thinh 2018
35 Integrated design of control and diagnosis for visual feedback inverted pendulum system Proceeding of the 13th IEEE Conference on Industrial Electronics an Application (ICIEA 2018) Bui Gia Thinh, Bui Van Bien 2018
36 Dynamic Pricing in Smart Grids Under Thresholding Policies IEEE Transactions on Smart Grid

DOI: 10.1109/TSG.2018.2825997

Nguyen Trung Thanh
Z. Almahmoud;
J. Crandall;            K. Elbassioni;      M. Roozbehani
2018 SCIE    Q1
37 Approximation schemes for r-weighted Minimization Knapsack problems Annals of Operations Research

DOI: 10.1007/s10479-018-3111-9

Nguyen Trung Thanh
K. Elbassioni;      A. Karapetyan
2018 SCI Q1
38 Approximation and complexity of the optimization and existence problems for maximin share, proportional share, and minimax share allocation of indivisible goods Autonomous Agents and Multi-Agent Systems

DOI: 10.1007/s10458-018-9393-0

Nguyen Trung Thanh
T. Heinen;            N. Nguyen;           J. Rothe
2018 SCIE Q2
39  The rhizome essential oil of Curcuma aeruginosa Roxb. (Zingiberaceae) from Vietnam Trends in Phytochemical Research (TPR), 2(3) 2018 179-184. Pham Thi Oanh, Nguyen T. Thanh, Do T. Xuyen, Le T. Huong , Opeyemi N. Avoseh and Isiaka A. Ogunwande 2018  
Tháng Hai 18, 2019
Thống kê công bố quốc tế năm 2018 của giảng viên, nhà khoa học trường Đại học Hải Phòng-Lê Đắc Nhường

Thống kê công bố quốc tế năm 2018 của giảng viên, nhà khoa học trường Đại học Hải Phòng

Thống kê công bố quốc tế năm 2018 của giảng viên, nhà khoa học trường Đại học Hải Phòng Trường Đại học Hải Phòng với sứ […]
Tháng Mười 3, 2018
43005143_1851219208247987_3914171063130390528_o

Gala phát động Cuộc thi “Biến đổi khí hậu với Cuộc sống” – Chủ đề: Hạn hán và Xâm nhập mặn

Sáng 02/10/2018 tại Hội trường A1, Trường Đại học Hải Phòng đã diễn ra chương trình Gala phát động Cuộc thi “Biến đổi khí hậu với […]
Tháng Mười 1, 2018
khoa-hoc-va-cong-nghe-1

DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP TRƯỜNG ĐH HẢI PHÒNG XUẤT SẮC DÀNH VỊ TRÍ THỨ 3 TẠI TECHFEST HAIPHONG 2018, THAM GIA TECHFEST VIETNAM 2018.

Trong 2 ngày 28, 29/9, tại Đại học Hàng hải Việt Nam, Triển lãm Kết quả nghiên cứu Khoa học & Công nghệ vùng đồng bằng sông Hồng […]
Tháng Chín 21, 2018
HTTKVND (11)

Hội thảo Khoa học Quốc gia “Giảng dạy & học tập Nguyễn Du và Truyện Kiều trong Nhà trường”

Trong khuôn khổ hợp tác giáo dục đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ngành sư phạm giữa Trường Đại học Hải Phòng, Sở Giáo dục & […]