Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Khoa học công nghệ

Tháng Mười 24, 2019
Ky Yeu ĐH Hai Phon-01

Kỷ yếu hội thảo Quốc gia “Phát triển Kinh tế tư nhân ở Hải Phòng – Vấn đề lý luận và thực tiễn”

Tháng Tám 30, 2019
KHOA-HOC2-260x113

Danh sách Công bố quốc tế quý II năm 2019

Tháng Sáu 3, 2019
Một số hình ảnh Hội nghị (5)

Hội nghị tổng kết và trao giải Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018 – 2019

Trong hai ngày (ngày 23 và 24/5/2019), Trường Đại học Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải Sinh viên nghiên cứu […]
Tháng Năm 14, 2019
KHOA-HOC2-260x113

Danh sách Công bố quốc tế quý I năm 2019

DANH SÁCH CÔNG BỐ QUỐC TẾ QUÝ I NĂM 2019 Thứ tự Tên công trình Tên ấn phẩm Tác giả Năm phát hành Thuộc danh mục […]