Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Đề tài Khoa học và Công nghệ

Tên đề tài: Nghiên cứu kỹ năng kế toán doanh nghiệp đối với doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Chủ nhiệm: TS Nguyễn Thị Mỵ – Khoa Kế Toán Tài Chính Trường Đại học Hải Phòng.

Nội dung đề tài: Kế toán là một nghề có mặt ở khắp các lĩnh vực từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thương mại đến bảo hiểm, ngân hàng,…bởi đây là ngôn ngữ kinh doanh, là công cụ quản lý hữu hiệu ở cả cấp vi mô và vĩ mô. Nhưng có một câu hỏi lớn được đặt ra từ lâu và luôn làm đau đầu các nhà tuyển dụng, đó là: Làm thế nào để tuyển được đúng nhân tài kế toán, có trình độ chuyên môn cao và hội tụ các kỹ năng cần thiết của một kế toán chuyên nghiệp? Trước khi bước vào nghề kế toán, người làm công tác kế toán cần trang bị cho mình nhiều kiến thức cũng như các kỹ năng để có thể ứng phó với công việc. Vì vậy, đề tài: “Nghiên cứu kỹ năng kế toán doanh nghiệp đối với doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn thành phố Hải Phòng”  được lựa chọn để giúp cho những người làm nghề kế toán nhận thức được tầm quan trọng và ảnh hưởng của kỹ năng tới công việc kế toán.

Đề tài gồm 03 chương: Khái quát chung về kỹ năng cần thiết cho người làm kế toán doanh nghiệp sản xuất, phân tích đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kỹ năng của người làm kế toán doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn thành phố Hải Phòng và một số giải pháp phát triển kỹ năng của người làm kế toán doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Kế toán là một bộ phận không thể thiếu ở tất cả các đơn vị, nhu cầu tuyển dụng nhân viên kế toán đang phát triển song song với tốc độ của ngành kinh tế. Tuy nhiên, để làm tốt trong nghề kế toán, người làm kế toán cần phải học hỏi, trau dồi cho bản thân nhiều kỹ năng. Đề tài đã chia sẻ một số kỹ năng cần thiết nhất của một nhân viên kế toán doanh nghiệp sản xuất. Đồng thời đề tài đã khảo sát thực tế ở các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn thành phố Hải Phòng để đánh giá phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kỹ năng và đánh giá mức độ thành thạo các kỹ năng hiện có của các nhân viên kế toán doanh nghiệp sản xuất.Tuy nhiên, đề tài còn một số hạn chế thiếu sót nhất định như: do giới hạn số trang của đề tài nên tác giả chưa đi sâu phân tích cụ thể, chi tiết từng kỹ năng.

Thành viên Hội đồng:

STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ
1 PGS.TS. Đào Văn Hiệp Ban Giám hiệu Chủ tịch hội đồng
2 TS. Trần Thị Minh Ban Tổ chức Trung Ương Phó chủ tịch hội đồng
3 ThS. Nguyễn Thị Phương Chi Phòng Quản lý Khoa học Ủy viên thư ký
4 PGS.TS. Vũ Trụ Phi Đại học Hàng Hải Việt Nam Ủy viên phản biện 1
5 ThS. Lương Khánh Chi Khoa Kế toán Tài chính Ủy viên phản biện 2
6 ThS. Nguyễn Thị Thúy Hà Khoa KT&QTKD Ủy viên
7 ThS. Nguyễn Thị Liên Khoa KT&QTKD Ủy viên

 

Kết quả đánh giá: Xếp loại Tốt

Tháng Chín 12, 2016

Nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu kỹ năng kế toán DN đối với DN sản xuất tại Hải Phòng”

Tên đề tài: Nghiên cứu kỹ năng kế toán doanh nghiệp đối với doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Chủ nhiệm: […]
Tháng Chín 12, 2016

Nghiệm thu đề tài: “Đề xuất mô hình quản lý cảng biển Hải Phòng theo xu hướng hội nhập quốc tế”.

Tên đề tài: Đề xuất mô hình quản lý cảng biển Hải Phòng theo xu hướng hội nhập quốc tế. Chủ biên: TS Bùi Bá Khiêm, […]
Tháng Chín 12, 2016

Nghiệm thu đề tài: “Diễn biến thể lực chung của sinh viên khối sư phạm Trường ĐH Hải Phòng”.

Tên đề tài: Diễn biến thể lực chung của sinh viên khối Sư phạm hệ Đại học Trường Đại học Hải Phòng. Chủ biên: ThS Nguyễn […]
Tháng Chín 12, 2016

Nghiệm thu đề tài: “Xây dựng thuật toán và phần mềm …” ứng dụng cho ngành cơ khí

Tên đề tài: Xây dựng thuật toán và phần mềm nhúng tự động xác định biên dạng – ứng dụng đo biên dạng 2D một số […]