Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

1. DS DỰ THI CĐR NGOẠI NGỮ NGÀY 20.03.2021

+ Ca thi 8h00

+ Ca thi 14h00

+ Ca thi 17h00

 

2. DS DỰ THI CĐR NGOẠI NGỮ NGÀY 21.03.2021

+ Ca thi 8h00

+ Ca thi 14h00

 

3. DS DỰ THI CĐR TIN HỌC NGÀY 20.03.2021

Danh sách sinh viên và Ca thi CĐR Tin học

Tháng Ba 15, 2021
Thong bao

Thông báo: Danh sách dự thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học, ngày 20,21 tháng 03 năm 2021

1. DS DỰ THI CĐR NGOẠI NGỮ NGÀY 20.03.2021 + Ca thi 8h00 + Ca thi 14h00 + Ca thi 17h00   2. DS DỰ THI […]
Tháng Tám 27, 2020
Thong bao

Thông báo Kết quả thi năng khiếu – Tuyển sinh ĐH, CĐ CQ 2020

Tháng Mười 29, 2019
ketqua

Kết quả thi Chuẩn đầu ra Tin học ngày 23-24/10/2019

Tháng Tám 30, 2019
ketqua

Bảng điểm Chuẩn đầu ra Tiếng Trung (HSK) ngày thi 23/08/2019