Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Danh sách sự kiện diễn ra trong trường

Tháng Mười Hai 25, 2012
Lê Đắc Nhường logo

NGƯT.TS Đào Văn Hiệp và TS Vũ Đoàn Thái được công nhận học hàm Phó Giáo sư năm 2012

Hai Phó Giáo sư của Trường Đại học Hải Phòng được công nhận chức danh năm nay là PGS.TS Đào Văn Hiệp – ngành Kinh tế, […]