Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Đoàn thanh niên – Hội Sinh viên

Thực hiện Kế hoạch năm học 2021-2022, từ ngày 07-08/10/2021, trong khuôn khổ Tuần sinh hoạt Công dân HSSV, Đoàn Trường tổ chức Hội nghị HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG, NGHỊ QUYẾT XVI CỦA ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN. Tham dự Hội nghị, gần 3000 đoàn viên sinh viên Nhà trường được học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Bên cạnh đó, các đoan viên thanh niên được quán triệt về những nội dung, nhiệm vụ cụ thể trong chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành Đoàn, đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của tuổi trẻ Nhà trường.

Một số ảnh của Hội nghị:

c97315a7da4f12114b5e5

e7422993e67b2e25776a4

Tháng Mười 9, 2021
c97315a7da4f12114b5e5

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG, NGHỊ QUYẾT XVI CỦA ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

Thực hiện Kế hoạch năm học 2021-2022, từ ngày 07-08/10/2021, trong khuôn khổ Tuần sinh hoạt Công dân HSSV, Đoàn Trường tổ chức Hội nghị HỘI […]
Tháng Mười 6, 2021
7aa8990a36e2febca7f32

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 dành cho cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên.

Thực hiện kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021-2022, từ ngày 05-06/10/2021, Đoàn Trường tổ chức Hội nghị học tập, […]
Tháng Bảy 10, 2021
ba1a50c5a62d6e73373c

Đoàn Trường tích cực triển khai hoạt động Câu lạc bộ Lý luận trẻ.

Trong khôn khổ chương trình tổng kết công tác Giáo dục chính trị 6 tháng đầu năm 2021, Đoàn Trường kiểm tra và chỉ đạo sinh […]
Tháng Sáu 10, 2021
fd7cf8c6b09a44c41d8b

Cuộc thi Video clip kết quả đề tài sinh viên NCKH cấp trường năm học 2020-2021.

Sáng ngày 10/6/2021, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường phối hợp với Phòng KHCN tổ chức đánh giá các tác phẩm tham gia cuộc […]