Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Năm 2013

STT Danh sách sinh viên tốt nghiệp File đính kèm Ngày công bố
1  Danh sách sinh viên các ngành tốt nghiệp Đại học hệ Chính quy – liên thông năm 2013 (V1)  DSTN -DHCQ LT 2013-D1 05/3/2013
2  Danh sách sinh viên các ngành tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hệ Chính quy – liên thông năm 2013 (V2)  DSTN -DHCQ LT 2013-D2 25/4/2013
3  Danh sách sinh viên các ngành tốt nghiệp Đại học hệ Chính quy – Văn bằng hai năm 2013 (V1)  DSTN -DHCQ VB2 2013-D1 17/5/2013
4  Danh sách sinh viên các ngành tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hệ Chính quy năm 2013 (V1) DSTN -DHCD_CQ 2013-D1 28/6/2013
5  Danh sách sinh viên các ngành tốt nghiệp Đại học hệ Chính quy – Liên thông năm 2013 (V3-TTDT) DSTN -DHCD_CQ_LT 2013-D3 19/7/2013
6  Danh sách sinh viên các ngành tốt nghiệp Đại học hệ Chính quy – Văn bằng hai năm 2013 (V2) DSTN -DHCQ_VB2 2013-D2 08/8/2013
7  Danh sách sinh viên các ngành tốt nghiệp Đại học hệ Chính quy – Liên thông năm 2013 (V4) DSTN -DHCD_CQ_LT 2013-D4 26/9/2013
8  Danh sách sinh viên các ngành tốt nghiệp Đại học hệ Chính quy – Văn bằng hai năm 2013 (V3) DSTN -DHCQ_VB2 2013-D3 10/10/2013
9  Danh sách sinh viên các ngành tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hệ Chính quy năm 2013 (V2) DSTN -DHCD_CQ 2013-D2 08/11/2013
10  Danh sách sinh viên các ngành tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hệ Chính quy năm 2013 (V3) DSTN -DHCD_CQ 2013-D3 30/12/2013
11  Danh sách sinh viên các ngành tốt nghiệp Đại học hệ Chính quy – Liên thông năm 2013 (V5) DSTN -DHCD_CQ_LT 2013-D5 30/12/2013

 

Tháng Chín 20, 2013
Untitled

Danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2013

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP Năm 2013 STT Danh sách sinh viên tốt nghiệp File đính kèm Ngày công bố 1  Danh sách sinh viên […]
Tháng Tám 19, 2012
Untitled

Danh sách tốt nghiệp các hệ liên kết, liên thông năm 2012

(Nội dung chi tiết trong tài liệu đính kèm) Tài liệu đính kèm: 1. Ngành sư phạm Tiểu học liên kết K6 .pdf Tài liệu đính […]