Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Văn bằng – Chứng chỉ

Tháng Tám 19, 2021
unnamed

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp Đại học K17(5 năm), K18(4 năm), Cao đẳng K59 và các Khoá cũ hệ chính quy

Tháng Năm 5, 2020
truong-dai-hoc-hai-phong-co-7-nganh-tam-dung-tuyen-sinh-tu-nam-2014

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học hệ chính quy năm 2020

Tháng Năm 5, 2020
logo

Danh sách sinh viên tốt nghiệp hệ VLVH năm 2020

Tháng Tư 27, 2020

Danh sách Sinh viên tốt nghiệp năm 2019

STT Danh sách sinh viên tốt nghiệp File đính kèm Ngày công bố 1 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Hệ VLVH năm 2019 DSSV-CapBang-VLVH-2019 2019 2 […]