Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Chương trình đào tạo

  1. Kiến thức

Trang bị cho học viên:

– Nâng cao nhận thức về thế giới quan, phương pháp luận duy vật biện chứng để vận dụng các kiến thức chuyên môn vào vào thực tiễn hoạt động quản lý – kinh doanh.

– Có trình độ tiếng Anh TOEFL ITP 450 điểm, iBT 45 điểm hoặc IELTS 5.0.

– Vận dụng thành thạo tin học ứng dụng.

– Có nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm xã hội, phẩm chất, đạo đức của nhà quản lý doanh nghiệp; Có kiến thức kinh tế học để phân tích, đáng giá tổng hợp các hiện tượng kinh tế vĩ mô và vi mô, trong nước và quốc tế; Có kiến thức và nghiệp vụ về các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp (trừ lĩnh vực kỹ thuật – công nghệ): thương mại, tài chính, kế toán, quản lý chiến lược, quản lý dự án, quản lý tổ chức và nhân lực, v.v…; Nắm vững pháp luật kinh doanh trong nước và quốc tế.

  1. Kĩ năng

Trang bị cho học viên:

– Có khả năng nghiên cứu, phân tích và xử lý có căn cứ khoa học các vấn đề thực tế của doanh nghiệp.

– Có kỹ năng vận dụng các công cụ thống kê, các kỹ thuật phân tích định lượng của ngành kinh tế & quản lý công vào hoạt động thực tiễn.

– Có kỹ năng thuyết trình, trình bày ý tưởng; kỹ năng viết báo cáo, thiết lập dự án và bảo vệ dự án.

– Có khả năng tham gia các hoạt động phân tích và hoạch định chính sách cho các cơ quan quản lý nhà nước.
– Có năng lực tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động tại đơn vị công tác.

  1. Thái độ

– Có phẩm chất đạo đức tốt; chấp hành nghiêm túc đường lối, chính sách của Đảng,  Nhà nước và các quy định tại đơn vị công tác.

– Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; Có ý thức cầu tiến, vượt khó; có tinh thần và trách nhiệm cao trong công tác và phục vụ cộng đồng.

  1. Vị trí và khả năng công tác sau khi ra trường

– Sau khi tốt nghiệp, học viên có thể đảm nhận các vị trí lãnh đạo cấp cao trong các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế – xã hội, cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia tham mưu cho lãnh đạo trong kinh doanh, là cơ sở cán bộ nguồn về nghề giám đốc (CEO) tại các doanh nghiệp, có thể đảm nhận trưởng bộ môn các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp Quản trị kinh doanh, giảng viên, giảng viên chính trong các trường đại học thuộc ngành quản trị kinh doanh và là các cán bộ nghiên cứu khoa họcccc

  1. Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

– Tiếp tục làm NCS ở trong và ngoài nước thuộc chuyên ngành kinh tế.

– Có đủ năng lực để nghiên cứu chuyên sâu về những vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế.

Tháng Mười Hai 10, 2009
Lê Đắc Nhường logo

Chuẩn đầu ra trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Kiến thức Trang bị cho học viên: – Nâng cao nhận thức về thế giới quan, phương pháp luận duy vật biện chứng để vận dụng […]
Tháng Mười Hai 10, 2009
Lê Đắc Nhường logo

Các ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ

Các ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ 1. Quản trị Kinh doanh. 2. Ngôn ngữ học.
Tháng Một 15, 0201
Lê Đắc Nhường logo

Đề án mở mã ngành đào tạo Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Đề án mở mã ngành đào tạo Thạc sĩ Quản lý giáo dục Tài liệu đính kèm: 1265_ĐỀ ÁN MỞ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO THAC SI QUAN […]