Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Chương trình đào tạo

TT Tên chương trình File đính kèm Ngày công bố
1 ĐH Kế toán doanh nghiệp (VB2) ĐH-Kế-toán-VB2 21/12/2015
2 ĐH Quản trị kinh doanh (VB2)  ĐH-QTKD-VB2 21/12/2015
3 ĐH Tiếng Anh (VB2)  ĐH-Tiếng-Anh-VB2 21/12/2015
4 ĐH Giáo dục Tiểu học liên thông từ CĐ ĐH-GDTH-LT-từ-CĐ Tháng 11/2015
5 ĐH SP Vật lý liên thông từ CĐ ĐHSP-Lý-Liên-thông-từ-CĐ
6 ĐH Giáo dục Mầm non liên thông từ TC  ĐHGDMN-LT-từ-TC Tháng 11/2015
7 ĐH Giáo dục Mầm non liên thông từ CĐ  ĐHGDMNLT-từ-CĐ Tháng 11/2015
8 ĐH Kế toán doanh nghiệp liên thông từ CĐ nghề ĐH-Kế-toán-DN-LT-từ-CĐ-nghề 08/08/2015
9 ĐH Kế toán doanh nghiệp liên thông từ CĐ  ĐH-Kế-toán-DN-LT-từ-CĐ 21/12/2015
10 ĐH Kế toán doanh nghiệp liên thông từ TC  ĐH-Kế-toán-DN-LT-từ-TC 21/12/2015
11 ĐH Tài chính ngân hàng liên thông từ TC ĐH-TCDN-LT-từ-TC 21/12/2015
12 ĐH Tài chính ngân hàng liên thông từ CĐ  ĐH-TCNH-LT-từ-CĐ 21/12/2015
13 ĐH Quản trị kinh doanh liên thông từ CĐ nghề ĐHQTKD-LT-từ-CĐ-nghề 08/08/2015
14 ĐH Quản trị kinh doanh liên thông từ CĐ  ĐHQTKD-LT-từ-CĐ 21/12/2015
15 ĐH Tin học liên thông từ CĐ  ĐH-Tin-học-LT-từ-CĐ
16 ĐH Công nghệ chế tạo máy liên thông từ CĐ  DH-CTM-LT-từ-CĐ
17 ĐH Công nghệ kỹ thuật xây  dựng liên thông từ CĐ ĐH-Xây-dựng-LT-từ-CĐ
18 ĐH Công nghệ kỹ thuật điện liên thông từ CĐ  ĐH-Công-nghệ-KT-điện-LT-từ-CĐ
Tháng Ba 7, 2019
Lê Đắc Nhường

Chương trình đào tạo chính quy văn bằng 2, liên thông

TT Tên chương trình File đính kèm Ngày công bố 1 ĐH Kế toán doanh nghiệp (VB2) ĐH-Kế-toán-VB2 21/12/2015 2 ĐH Quản trị kinh doanh (VB2) […]
Tháng Chín 22, 2017
Lê Đắc Nhường

Niên giám đào tạo bắt đầu từ năm học 2017-2018 với các khóa ĐH K18, CĐ K58

  STT Năm học Niêm giám Ngày công bố  1 2 2017-2018 Niên giám đào tạo năm 2017-2018 và các khóa năm tiếp theo 19/09/2017  
Tháng Chín 4, 2015
Lê Đắc Nhường logo

Niên giám đào tạo tín chỉ

  STT Năm học Niêm giám Ngày công bố 1  2014-2015  Niên giám đào tạo năm 2014-2015 và các khóa năm tiếp theo  09/09/2014 2 2013-2014 […]
Tháng Mười Hai 17, 2014
Lê Đắc Nhường logo

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam Tài liệu đính kèm: 2368_de cuong chi tiet cao hoc Ngon ngu Viet […]