Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

TRUNG TÂM PHỤC VỤ VÀ NỘI TRÚ- TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Thông tin chung
Địa chỉ: Trung tâm Phục vụ và Nội trú, Trường Đại học Hải Phòng, Số 171 Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng
Điện thoại: (84-225) 2221 052
Email: trungtamntsv@dhhp.edu.vn
Website:
Thành lập: ngày 01/20/2020
Cơ cấu tổ chức
- Chi bộ: Trung tâm Nội trú sinh viên
+ Bí thư Chi bộ: ThS. Tô Quốc Tuấn
- Lãnh đạo đơn vị:
Giám đốc
ThS. Tô Quốc Tuấn
Email:tuantq66@dhhp.edu.vn
Phó Giám đốc
ThS. Vũ Hùng Thắng
Email: thangvh@dhhp.edu.vn
Phó Giám đốc
ThS. Vũ Đình Tăng
Email: tangvd@dhhp.edu.vn
Phó Giám đốc
ThS. Hoàng Trọng Phú
Email: phuht@dhhp.edu.vn
Phó Giám đốc
ThS. Trần Xuân Dũng
Email: dungtx@dhhp.edu.vn
- Công đoàn: Trung tâm Nội trú Sinh viên
+ Chủ tịch: ThS. Quách Nam Khánh.
Chức năng nhiệm vụ
Ban hành kèm theo Quyết định số 370/QĐ-ĐHHP, ngày 13/01/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng
1. Vị trí, chức năng
Trung tâm Phục vụ và Nội trú là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hải Phòng, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức, quản lý, chỉ đạo và triển khai thực hiện các hoạt động phục vụ, dịch vụ tại Trường: đảm bảo an ninh, trật tự trong khuôn viên nội trú; đảm bảo vệ sinh, môi trường trong phạm vi toàn Trường; tổ chức quản lý, phục vụ học sinh, sinh viên (HSSV) nội trú trong ký túc xá (KTX) và khách đến công tác, làm việc có nhu cầu lưu trú tại Trường; quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ trong Trường phục vụ Cán bộ giảng viên (CBGV) và Học sinh, Sinh viên.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Công tác quản lý HSSV, khách ở nội trú
- Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng nội quy, quy định, tổ chức tiếp nhận, quản lý, đăng ký tạm trú với công an địa phương cho HSSV trong khu nội trú và khách lưu trú tại Trường theo quy định;
- Phối hợp với Phòng Chính trị - Công tác HSSV, Phòng Hợp tác và Đào tạo quốc tế, Đoàn Thành niên, Hội Sinh viên, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật, rèn luyện đạo đức, lối sống, văn hóa, thể dục thể thao lành mạnh cho người lưu trú nói chung, đặc biệt cho HSSV trong KTX; tổ chức kiểm tra nền nếp sinh hoạt: việc ăn ở, nghỉ ngơi, học tập và rèn luyện của HSSV trong KTX và khách lưu trú;
- Được ủy nhiệm thu các khoản phí và nộp về Nhà trường qua Phòng Kế hoạch - Tài chính theo quy định;
- Tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng trong việc khen thưởng HSSV có thành tích hoặc kỷ luật sinh viên vi phạm nội quy, quy định khu giảng đường và KTX.
2.2. Công tác an ninh, trật tự
- Xây dựng nội quy, quy định về công tác an ninh, trật tự (ANTT); tổ chức quản lý HSSV, Giảng viên là người nước ngoài và khách lưu trú trong khu KTX sinh viên, phòng khách của Nhà trường;
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối về tính mạng con người, về tài sản của CBVC, NLĐ, HSSV và Nhà trường trong phạm vị được giao quản lý;
- Trực tiếp kiểm soát người ra, vào khu nội trú, tuần tra canh gác 24/24 giờ/ngày trong phạm vi được giao quản lý;
- Khi xảy ra các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự và an toàn cơ quan phải báo ngay cho người phụ trách, cơ quan Công an nơi Trường đứng chân biết; tổ chức bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản của cơ quan, cá nhân, sơ cấp cứu nạn nhân, chủ động hoặc phối hợp để điều tra truy tìm người vi phạm;
- Chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng để giải quyết các công việc liên quan đến công tác đảm bảo ANTT, phòng chống cháy nổ (PCCN), phòng chống lụt bão (PCLB), vệ sinh an toàn thực phẩn (VSATTP), an toàn cơ quan trong phạm vi được giao quản lý;
- Phối hợp với các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong Nhà trường tham gia quản lý, giám sát việc trông giữ các phương tiện đi lại (ô tô, xe đạp các loại, xe máy các loại) của cán bộ, người học và khách đến làm việc tại Trường;
- Phối hợp với các Phòng: Tổ chức Cán bộ, Thanh tra Pháp chế, Chính trị - Công tác HSSV, Hành chính - Quản trị; các Khoa, viện để xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm về an ninh, trật tự, an toàn cơ quan;
- Phối hợp với các đơn vị chức năng tham gia xây dựng lực lượng tự vệ của Nhà trường, cử người tham dự các đợt tập huấn, bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ của Trung tâm;
2.3. Công tác phục vụ, vệ sinh, môi trường
- Thực hiện công tác sao văn bản, tài liệu phục vụ công tác của Nhà trường;
- Thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên phạm vi toàn Trường; xây dựng, trình Hiệu trưởng ban hành các nội quy, quy định sử dụng, quản lý hệ thống giảng đường, phòng họp, phòng khách và nhà ăn tập thể;
- Quản lý, phục vụ, đóng mở cửa phòng học, phòng họp theo thời khóa biểu hoặc kế hoạch công tác; quản lý phòng khách, đảm bảo việc tiếp đón và phục vụ khách đến làm việc, nghỉ lưu trú tại Trường;
- Phục vụ nước uống cho cán bộ giảng viên, sinh viên khi lên lớp tại các giảng đường hoặc phòng họp trong các buổi sinh hoạt tập thể theo kế hoạch do Hiệu trưởng phê duyệt;
- Phối hợp với các đơn vị chức năng, các tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng kế hoạch, đôn đốc, nhắc nhở CBVC, NLĐ, HSSV trong Trường thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ theo tiêu chí “Xanh- sạch - đẹp - an toàn - thân thiện”;
- Tổ chức phun thuốc diệt côn trùng gây hại, gây bệnh theo mùa và phòng chống mối tại các khu nhà KTX, các khu giảng đường.
2.4. Công tác quản lý cơ sở vật chất, quản lý hoạt động dịch vụ
- Chủ trì, tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng trong việc mua sắm trang thiết bị phục vụ trực tiếp cho sinh viên trong khu KTX; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Trung tâm và theo sự phân công của Hiệu trưởng;
- Trực tiếp tổ chức quản lý, sử dụng nhà, đất, tài sản, trang thiết bị được giao;
- Chủ động, tham mưu, tổ chức thực hiện việc sửa chữa các thiết bị điện, nước tại KTX và các khu Giảng đường đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.
- Là đơn vị thường trực, tham mưu tổ chức các điểm hoạt động dịch vụ trên phạm vi toàn Trường; chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu, đề xuất và quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động dịch vụ trong Trường.
2.5. Nhiệm vụ khác
- Xây dựng các quy định, quy trình giải quyết công việc do đơn vị phụ trách;
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng./.
Cơ sở vật chất