Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Danh sách Ban Giám hiệu Trường Đại học Hải Phòng

TT
ẢNH
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
1 PGS.TS. Nguyễn Hoài Nam Hiệu trưởng
 2  02. PHT Doan Quang Manh  TS. Đoàn Quang Mạnh  Phó Hiệu trưởng
 3  

IMG_9216

 TS. Trần Quốc Tuấn  Phó Hiệu trưởng
 4  

Nhan

 TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn  Phó Hiệu trưởng