Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
di-3128-QD-DHHP-21

Chú ý:

– Hướng dẫn nhập học xem Chi tiết tại đây với mốc thời gian bắt đầu nhập học từ thứ Năm, ngày 23/09/2021.

– Thí sinh chưa nhận được Giấy báo trúng tuyển, nhưng có tên trong Danh sách trúng tuyển thì vẫn thực hiện nhập học bình thường. Xem Quyết định trúng tuyển tại đây. Đối với thí sinh nhập học theo hình thức Trực tuyến, xem Mã nhập học trong Danh sách để thực hiện các bước nhập học.

Tháng Chín 22, 2021
unnamed

Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm 2021 – Đợt 4 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (Phương thức 2)

Chú ý: – Hướng dẫn nhập học xem Chi tiết tại đây với mốc thời gian bắt đầu nhập học từ thứ Năm, ngày 23/09/2021. – Thí sinh […]
Tháng Chín 22, 2021
thongbao

Lưu ý đối với thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 theo phương thức Xét tuyển kết quả thi THPT (Phương thức 1) – Đợt 1: 

(1) Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thời hạn để thí sinh xác nhận nhập học là trước 17h00 ngày 26/9/2021 (Tính theo dấu bưu điện). […]
Tháng Chín 20, 2021
Thong-bao

Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm 2021-Đợt 3 theo phương thức Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT(Phương thức 2)

  Chú ý: – Hướng dẫn nhập học xem Chi tiết tại đây với mốc thời gian bắt đầu nhập học từ ngày 20/09/2021. – Thí sinh chưa […]
Tháng Chín 16, 2021
unnamed

Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021-Đợt 1 theo phương thức Xét tuyển kết quả thi THPT