Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site
Tháng Mười Hai 30, 2020
truong-dai-hoc-hai-phong-co-7-nganh-tam-dung-tuyen-sinh-tu-nam-2014

THỜI KHÓA BIỂU ĐỢT 1 HỌC KỲ PHỤ CHO SINH VIÊN CUỐI KHÓA NĂM HỌC 2020 – 2021

Tháng Mười Hai 30, 2020
Thong bao

Danh sách dự thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học Đợt thi từ 09/01/2021 đến 31/01/2021

1. Khoa Công nghệ Thông tin – Danh sách thi chuẩn đầ u ra Tiếng Anh 2. Khoa Điện – Cơ – Danh sách thi chuẩn đầu ra […]
Tháng Mười Hai 24, 2020
relo4

Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Kính tiếp đón và làm việc với Văn phòng Tiếng Anh khu vực – Đại Sứ quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Hà Nội

Chiều ngày 22/12/2020, Đoàn đại biểu Văn phòng Tiếng Anh Khu vực (RELO) – Đại sứ quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Hà Nội do […]
Tháng Mười Hai 24, 2020
Thong bao

THÔNG BÁO: Về việc triển khai Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020 – 2021