Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Mô hình hỗ trợ bệnh nhân cai nghiện ma túy bằng methadone tham gia điều trị phục hồi trên địa bàn huyện Tiên Lãng hòa nhập cộng đồng bền vững của Liên Chi đoàn Tâm lý Giáo dục học Đoàn Trường Đại học Hải Phòng đã thành công rực rỡ. Methadone tham gia chương trình điều trị phục hồi trên địa bàn huyện Tiên Lãng cũng như các bệnh nhân cai nghiện ma túy bằng Methadone tham gia chương trình phục hồi trên cả nước tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực, điều kiện của bản thân. Từ đó bệnh nhân có thu nhập ổn định cuộc sống, cải tạo được mối quan hệ với cộng đồng và hội.Giá trị làm lợi với mô hình này được triển khai và đã mang lại hiệu quả, các thành viên trong nhóm Tự lực bước đầu đã biết tìm các công việc phù hợp với bản thân mình và có nguồn thu nhập ổn định. Qua mô hình này sẽ áp dụng cho các cơ sở trung tâm khác áp dụng để tạo ra được môi trường hiệu quả cho người cai nghiện ma túy bằng Methadone tham gia điều trị phục hồi. Từ đó mô hình sẽ chuyển giao từ cơ sở này sang cơ sở khác với một khoản chi phí nhất định.

Một số hình ảnh của mô hình:

e82b2ad639aac8f491bb

6a0730e6239ad2c48b8b

f1a6ab5db821497f1030

0bc2cbc7d9bb28e571aa

d591a9fcbb804ade1391

z2099746559523_b8ca10a3a3329432c79632ec96aa3c7f

Tháng Sáu 30, 2020
6a0730e6239ad2c48b8b

Mô hình hỗ trợ bệnh nhân cai nghiện ma túy bằng methadone tham gia điều trị phục hồi trên địa bàn huyện Tiên Lãng hòa nhập cộng đồng bền vững của Liên Chi đoàn Tâm lý Giáo dục học Đoàn Trường Đại học Hải Phòng

Mô hình hỗ trợ bệnh nhân cai nghiện ma túy bằng methadone tham gia điều trị phục hồi trên địa bàn huyện Tiên Lãng hòa nhập […]
Tháng Sáu 23, 2020
Thong bao

THÔNG BÁO – DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ NGÀY 27/6/2020

Tháng Sáu 21, 2020
IMG_20200620_205403

CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21/6

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020), lãnh đạo Trường Đại học Hải Phòng đã đến thăm […]
Tháng Sáu 19, 2020
7

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019 – 2020

Sáng 16/6, Trường Đại học Hải Phòng tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019 – 2020. Dự Hội nghị có […]